telit.etf.rs

Obrada signala 1 – početak nastave – 2021/2022

Planiramo da ove školske godine nastavu držimo „uživo“ u učinici, prema zvaničnom ETF rasporedu časova.

Molimo vas da pratite obaveštenja, jer ćemo dodatne informacije objaviti kada raspored bude objavljen.

Formiran je i tim Obrada signala 1 – 13e033os1 – 2021/2022 na MS Teams platformi koji će se koristiti po potrebi:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aUNYluCVBvpvymC4Tk6x3kAynkQzxEo5dKLolePmj-hc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a440c591-16a6-4449-9a68-d8373d08b3ae&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba

Oznake

Podeli sa prijateljima

Povezani članci

Login

Prijava na mailing liste