telit.etf.rs

Sistemi za obradu slike – domaći zadaci – rok

Sistemi za obradu slike – domaći zadaci – rok

Rok za predaju domaćih zadataka iz Sistema za obradu slike je 11.01.2023., 13:30h, IPTM Lab64.

25. decembar 2022.
Televizija – rok za predaju domaćih zadataka

Televizija – rok za predaju domaćih zadataka

Rok za predaju domaćih zadataka iz Televizije je 11.1.2023. do 17:30h, IPTM Lab64.

25. decembar 2022.
Drugi projektni zadatak

Drugi projektni zadatak

Objavljen je tekst . Na studentske mailove poslati su personalni zadaci.

16. decembar 2022.
Treći domaći zadatak

Treći domaći zadatak

Objavljen je .

1. decembar 2022.

Login

Prijava na mailing liste