telit.etf.rs

IEEE Belgrade Student Branch

ieee_bsb_header_1

IEEE Belgrade Student Branch zvanično je osnovan 1995. godine. Ogranak pripada Sekciji Srbija i Crna Gora u okviru Regiona 8 koji obuhvata Evropu, Bliski Istok i Afriku. http://www.ieee.org/r8

Šta je IEEE?

Belgrade Student Branch

Counselor
Prof. dr Nataša Nešković

Chair
Majda Petrić, dipl.ing.

Vice-chair
Vladimir Slavković, dipl. ing

Secretary
Ana Anastasijević, dipl.ing.

Aktivnosti Belgrade Student Branch-a

 • Informisanje studenata o aktuelnim IEEE dešavanjima širom sveta (takmičenja, kongresi, konferencije…).
 • Motivacija studenata za učešće na takmičenjima iz različitih naučnih oblasti.
 • Edukacija studenata o najnovijim naučnim dostignućima.
 • Organizacija i učešće na studentskim kongresima u regionu i širom sveta.Radionice: pisanje CV-a, intervju za posao, emocionalna inteligencija…
 • Anketiranje studenata u cilju saznanja za koje aktivnosti su zainteresovani i prikupljanje novih ideja za organizaciju istih.
 • Prezentovanje IEEE Belgrade Student Branch-a i prednosti učlanjenja u IEEE organizaciju.
 • Saradnja sa IEEE Sekcijom Srbija i Crna Gora (www.ieee.uns.ac.rs) i EESTEC-om.

Značajni momenti BSB-a do danas

 • Septembra 2005., ogranak značajno intenzivira svoje aktivnosti organizovanjem radionica IEEE-EESTEC radionice “Computer as a tool” u Beogradu. Krajem godine usledile su promocije učlanjenja u IEEE (prezentacije, kviz…).
 • Tokom 2006. članovi ogranka uzimaju učešće na brojnim seminarima i takmičenjima. Izdvajamo: prvo mesto na „ICT Serbian and Montenegro Case Challenge“ takmičenju, prvo mesto na svetskom IEEE takmičenju “Future Energy Challenge” u SAD-u, učešće na “Project management as part of engineering studies” seminaru na Ohridu, organizovanje predavanja i praktična demonstracija na temu: “Cisco Unified Communications System” u Beogradu, učešće na “International Robotics Contest” u Holandiji…
 • Događaj na koji smo jako ponosni: “Tesla – Neverending Story”, svetsko studentsko takmičenje posvećeno proslavi 150 godina od rođenja Nikole Tesle (www.tesla2006.org). Oko 40 autora najboljih radova ugošćeno je na konferenciji u Beogradu u periodu od 8.-16. jula 2006. godine (finale takmičenja, prisustvo zvaničnoj proslavi rođendana, poseta muzeju Nikola Tesla, izložba realizovana u saradnji sa Tesla Centrom, obilazak Beograda, set predavanja, druženje, razmena iskustava, mini-ekskurzija na Kopaoniku…).
 • U martu 2007. godine, u saradnji Cisco Networking sa akademijom ETF-a i kompanijom Cisco Systems Srbija, pokrenut je “F_email projekat”, koji ima za cilj edukaciju mladih žena u domenu IT-a (http://ec.etf.rs/cisco/femail). Do sada su treninge završile 2 grupe od po 16 polaznica, i većina se zaposlila u domenu IT-a zahvaljujući stečenim sertifikatima. Trenutno, treća grupa polaznica pohađa kurseve.Polaznice projekta na poklon dobijaju:
 1. Soft Skillstrening koji obuhvata veštine kao što su poslovna komunikacija, pisanje biografije, simulacija intervjua za posao, web marketing itd, i
 2. IT trening u obliku četvorosemestralnog CCNA (Cisco Certified Network Associate) kursa, kroz koji su polaznice u prilici da steknu teorijsko i praktično znanje potrebno za dizajn, konfiguraciju i održavanje računarskih mreža.
 • Učestvovali smo na svim studentskim kongresima od 2000. godine: SBC2000 – Eindhoven, SBC2002 – Egypt, SBC2004 – Passau, SBC2006 – Pariz, SBC2008 – London, SBC2010 – Leuven.

Login

Prijava na mailing liste