telit.etf.rs

Laboratorije

Cilj laboratorijske nastave je da ostvari vezu između razumevanja teorijskih elemenata i odgovarajućih praktičnih aspekata vezanih za predstavljenu materiju. Pored toga, iskustva koja studenti stiču u laboratorijama su značajna za kvalitetnije upoznavanje sa materijom i samim tim dublji ulazak u proces naučnog istraživanja ili inženjerske delatnosti. U skladu sa Bolonjskom konvencijom i evropskim obrazovnim trendovima, cilj je da se studentima pruži mogućnost da u što je moguće većem obimu steknu i izvesna praktična znanja.

Na Odseku trenutno postoji 8 laboratorija koje pored održavanja aktivne laboratorijske nastave predstavljaju i nosioce naučnog i tehničkog napretka katedre. U ovim laboratorijama je do sada realizovan veliki broj konkretnih tehničkih rešenja na čijoj su realizaciji pored zaposlenih na katedri učestvovali i studenti tokom izrade diplomskih i magistarskih radova. Uspešna saradnja sa privredom i veliki broj aktuelnih projekata finansiranih od strane Ministarstva za nauku, ali i internacionalih organizacija, potvrđuju kvalitet aktivnosti naših laboratorija.

Laboratorije odseka

Login

Prijava na mailing liste