telit.etf.rs

Elektrotehnički fakultet

Istorijat Elektrotehničkog fakulteta

Prof. dr Stevan Marković

Razvoj Elektrotehničkog fakulteta u bliskoj je vezi sa istorijom univerzitetskog obrazovanja u Srbiji. Prvo visokoškolsko predavanje iz oblasti elektrotehnike održano je davne 1894. Profesor Stevan Marković bio je prvi predavač i osnivač Elektrotehničke katedre Inženjerskog odeljenja Velike škole u Beogradu. Samo četiri godine kasnije, profesor Marković je osnovao i elektroinženjersku laboratoriju. Od tada, elektrotehničke teme su se izučavale na Velikoj školi, a zatim i na beogradskom Univerzitetu koji je iz nje nastao 1905. Prve diplome dodeljene su 1922 godine.

Obrazovanje elektroinženjera bitno je prošireno posle reorganizacije Inženjerskog odeljenja 1935. Mašinski odsek je postao Mašinsko-elektrotehnički odsek, na kom su do početka 1937. oformljena su četiri smera – mašinski, aeronautički, energetski i telekomunikacioni. Zbog nedostatka laboratorijske opreme, otvaranje četvrtog smera (telekomunikacije) je odlagano sve do kraja Drugog svetskog rata. Godine 1946. ustanovljeno je elektrotehničko odeljenje, koje je 1948. preraslo u Elektrotehnički fakultet, sa smerovima Energetika i Telekomunikacije. 1955. godine osnovan je novi smer – Fizička elektronika.

Tokom godina, smer Telekomunikacije je proširivan oblastima elektronike, automatike i računarstva. Četvrti smer – Računarstvo i informatika – ustanovljen je 1987. godine.

Vremeplov

1894 Održano prvo visokoškolsko predavanje iz oblasti elektrotehnike u Srbiji.
1898 Profesor Stevan Marković osnovao Elektrotehničku katedru pri Inženjerskom odeljenju Velike škole u Beogradu.
1922 Dodeljene prve diplome iz oblasti elektrotehnike na Univerzitetu u Beogradu.
1935 Na Univerzitetu oformljen Mašinsko-elektrotehnički odsek.
1937 Na mašinsko-elektrotehničkom odseku oformljeni odseci za energetiku i telekomunikacije.
1946 Osnovano elektrotehničko odeljenje na Univerzitetu u Beogradu.
1948 Osnovan Elektrotehnički fakultet sa odsecima Energetika i Telekomunikacije.
1955 Na ETF-u osnovan odsek Fizička elektronika.
1987 Osnovan odsek Računarstvo i informatika.

Elektrotehnički fakultet danas

Danas je Elektrotehnički fakultet vrhunska obrazovna i naučna institucija za oblast elektrotehnike i računarstva, koja obavlja delatnosti za koje je registrovana u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti i drugim važećim propisima. Delatnosti kojima se bavi Elektrotehnički fakultet preciznije su definisane Statutom Elektrotehničkog fakulteta i Statutom Univerziteta u Beogradu.

Elektrotehnički fakultet obavlja svoju obrazovnu delatnost kroz četiri studijska programa, i to: dva programa osnovnih akademskih studije, jedan program master akademskih studija i jedan program doktorskih akademskih studija. Studijski programi za sva tri nivoa studija su usvojeni po proceduri koju propisuju Zakon o visokom obrazovanju, Statut Univerziteta u Beogradu i Statut Elektrotehničkog fakulteta. Nastavne planove i programe je usvojilo Nastavno-naučno veće Fakulteta, a prihvatilo ih je Veće grupacije tehničko-tehnoloških nauka Univerziteta u Beogradu i Senat Univerziteta u Beogradu. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta na svojoj XXXVII sednici, održanoj 12. aprila 2008. godine utvrdila je da su ispunjeni svi uslovi propisani članom 16 Zakona o visokom obrazovanju i na osnovu toga Elektrotehničkom fakultetu izdala Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove i Uverenja o akreditaciji njena četiri studijska programa. Elektrotehnički fakultet pripada grupi fakulteta koji su akreditovani u prvom akreditacionom ciklusu.

U školskoj 2012/2013. Elektrotehnički fakultet podneo je izveštaj o postupku i rezultatima samovrednovanja i pristupio ponovnoj akreditaciji ustanove i studijskih programa.

Elektrotehnički fakultet zasniva svoje delovanje i ulogu u obrazovnom sistemu Republike Srbije na svojoj Misiji i Viziji.

Misija Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu:

Da studentima obezbedimo vrhunsko obrazovanje u oblasti elektrotehnike i računarstva, podstičući njihovu kreativnost, odgovornost, istraživački duh i timski rad. Da kompanijama obezbedimo izuzetne inženjere, koji će biti u stanju da unaprede njihovu produktivnost, inovativnost i konkurentnost na tržištu, pre svega u Srbiji, ali i bilo gde u svetu. Da svojim naučno-istraživačkim radom permanentno doprinosimo tehnološkom napretku, informatizaciji i sveukupnom stepenu razvoja naše zemlje.

Vizija Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu:

Da budemo vodeća visokoškolska ustanova u oblasti elektrotehnike i računarstva na prostoru Jugoistočne Evrope, posvećena poštovanju najviših standarda u nastavi, nauci i primenjenim istraživanjima.