telit.etf.rs

Predmeti – Master studije

Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije

Modul: Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije

1. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Uže stručni predmeti – Grupa A
13M031ASR Arhitektura svičeva i rutera I 3+1+0 6
13M031SDO Sistemi daljinskog osmatranja I 3+1+0 6
13M031ANT Antenski nizovi u telekomunikacionim sistemima I 3+1+0 6
13M031SS Satelitski sistemi I 3+1+1 6
13M031PST Principi savremenih telekomunikacija 1) I 3+1+0 6
13M031STT Statistička teorija telekomunikacija I 3+1+0 6
13M031PTS Personalizacija telekomunikacionih servisa I 3+1+0 6
13M031KR Kognitivni radio I 3+1+0 6
13M031MKS M2M komunikacioni sistemi I 3+1+0 6
Predmeti sa osnovnih studija – Grupa B
13E034URV Usmerene radio veze I 3+1+1 6
13E034R Radio tehnologije I 3+1+1 6
13E034IPT IP telefonija I 3+1+1 6
13E064OTP Optoelektronski telekomunikacioni podsistemi I 3+2+0 6
13E034TV Televizija I 3+1+1 6
13E034AOS Adaptivna obrada signala I 3+1+1 6
13E034SOS Sistemi za obradu slike I 3+1+1 6
13E033AI Arhitektura Interneta 3) I 3+1+1 6
2. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Uže stručni predmeti – Grupa A
13M031TS Termovizijski sistemi I 3+1+0 6
13M031BM Bežične mreže I 3+1+1 6
13M031PTM Projektovanje telekomunikacionih mreža I 3+1+1 6
13M031BSM Bežične senzorske mreže I 3+1+1 6
Predmeti sa osnovnih studija – Grupa B
13E034JMS Javni mobilni sistemi I 3+1+1 6
13E034PKH Programiranje komunikacionog hardvera I 3+1+1 6
13E034IP Internet programiranje I 3+1+1 6
13E034PPR Principi pozicioniranja u radio sistemima I 3+1+1 6
13M001ZR Završni rad O 30
Ukupno 20-25 60

1) Predmet se ne nudi u školskoj 2014/15. godini.
3) Predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine

Audio i video tehnologije

Modul: Audio i video tehnologije

1. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Uže stručni predmeti – Grupa A
13M031SOZ Snimanje i obrada zvuka I 3+1+0 6
13M031ADP Akustični dizajn prostorija I 3+1+0 6
13M031FPG Forenzičko prepoznavanje govornika I 3+1+0 6
13M031MMT Multimedijalne telekomunikacije I 3+1+0 6
13M031STT Statistička teorija telekomunikacija I 3+1+0 6
13M031PTS Personalizacija telekomunikacionih servisa I 3+1+0 6
13M031SVB Sistemi sa više brzina I 3+1+0 6
13M031FVS Forenzika video signala I 3+1+1 6
Predmeti sa osnovnih studija – Grupa B
13E033E Elektroakustika I 3+1+1 6
13E034TV Televizija I 3+1+1 6
13E034AOS Adaptivna obrada signala I 3+1+1 6
13E034R Radio tehnologije I 3+1+1 6
13E034SOS Sistemi za obradu slike I 3+1+1 6
2. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Uže stručni predmeti – Grupa A
13M031O Ozvučavanje I 3+1+0 6
13M031KČR Komunikacija čovek-računar I 3+1+0 6
13M031OAS Obrada audio signala I 3+1+0 6
13M031ZOB Zaštita od buke i vibracija I 3+1+0 6
13M031OSZ Obrada signala zasnovana na znanju I 3+1+0 6
Predmeti sa osnovnih studija – Grupa B
13E034AS Audio sistemi I 3+1+1 6
13E034VS Video sistemi I 3+1+1 6
13E034TIK Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama I 3+1+1 6
13E034MMS Multimedijalni sistemi I 3+1+1 6
13E034JMS Javni mobilni sistemi I 3+1+1 6
13M001ZR Završni rad O 30
Ukupno 20-22 60