telit.etf.rs

Personalizovane aplikacije: teorija i praksa

Milan Bjelica

ISBN:978-86-7225-059-6

eUdzbenik-Personalizovane-Telekomunikacije-2
telit-CC-BY-SA

Delo je licencirano pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo 4.0. Deliti pod istim uslovima.

QR

Login

Prijava na mailing liste