telit.etf.rs

Laboratorija za električna merenja

Rukovodilac laboratorije

Vanredni profesor Jelena Ćertić

Članovi laboratorije

Docent Miloš Bjelić

Nastava

Aktivnosti u laboratoriji za električna merenja uglavnom se odnose na nastavu. Osim nastavnika i saradnika sa Katedre za telekomunikacije, nastavu iz oblasti električnih merenja drže i nastavnici i saradnici sa Katedre za Signale i siteme. U našoj laboratoriji održavaju se vežbe i praktičan deo ispita za sve studente koji pohađaju kurseve iz električnih merenja na modulima:

  • Telekomunikacije i informacione tehnologije,
  • Signali i sistemi,
  • Fizička elektronika.

Električnih merenja – moduli Telekomunikacije i informacione tehnologije (19e032em), Signali i sistemi i Fizička elektronika (19e052em)

Nastavnici

Predavanja

Materijali sa predavanja (proleće 2024):

Laboratorijske vežbe

Uputstva za lab. vežbe (proleće 2024):

V01 2023 (383.1 KB)

V02 2023 (269.2 KB)

V03 2023 (198.8 KB)

V04 2023 (147.9 KB)

V05 2023 (131.4 KB)

V06 2023 (357.6 KB)

Zadaci

Primeri ispitnih zadataka iz Električnih merenja

Projekti

U domenu istraživanja, bavimo se akvizicijom i sistemima za merenje u realnom vremenu, kao i temama koje se odnose na koncepte udaljene laboratorije (remote laboratory) i softverske instrumentacije (software defined instrumentation).

Login

Prijava na mailing liste