telit.etf.rs

Laboratorija za električna merenja

Rukovodilac laboratorije

Vanredni profesor Jelena Ćertić

Članovi laboratorije

Asistent Miloš Bjelić

Nastava

Aktivnosti u laboratoriji za električna merenja uglavnom se odnose na nastavu. Osim nastavnika i saradnika sa Katedre za telekomunikacije, nastavu iz oblasti električnih merenja drže i nastavnici i saradnici sa Katedre za Signale i siteme. U našoj laboratoriji održavaju se vežbe i praktičan deo ispita za sve studente koji pohađaju kurseve iz električnih merenja (ili srodnih predmeta) na modulima:

 • Telekomunikacije i informacione tehnologije,
 • Signali i sistemi,
 • Fizička elektronika i
 • Računarska tehnika i informatika.

Električnih merenja – moduli Telekomunikacije i informacione tehnologije (13e032em) i Signali i sistemi (13e052em)

Nastavnici

Predavanja (2019-2020)

 • Predavanje 01 (.pdf)
 • Predavanje 02 (.pdf)
 • Predavanje 03 (.pdf)
 • Predavanje 04 (.pdf)
 • Predavanja 05 (.pdf)
 • Predavanje 06 (.pdf)
 • Predavanje 07 (.pdf)
 • Predavanje 08 (.pdf)
 • Predavanje 09 (.pdf)
 • Predavanje 10 (.pdf)
 • Predavanje 11 (.pdf)
 • Predavanje 12 (.pdf)
 • Predavanje – konsultacije završni praktičan deo ispita (.pdf)
 • Predavanje – konsultacije ispit – 1. čas (.pdf)
 • Predavanje – konsultacije ispit – 2. čas (.pdf)

Laboratorijske vežbe

Raspored termina u laboratoriji 69

 • Lab. vežba 1 (.pdf)
 • Lab. vežba 2 (.pdf)
 • Lab. vežba 3 (.pdf)
 • Lab. vežba 4 (.pdf)
 • Lab. vežba 5 (.pdf)
 • Lab. vežba 6 (.pdf)
 • Lab. vežba 7 (.pdf)
 • Lab. vežba 8 (.pdf)

Zadaci

Primeri ispitnih zadataka iz Električnih merenja

Projekti

U domenu istraživanja, bavimo se akvizicijom i sistemima za merenje u realnom vremenu, kao i temama koje se odnose na koncepte udaljene laboratorije (remote laboratory) i softverske instrumentacije (software defined instrumentation).

Login

Prijava na mailing liste