telit.etf.rs

Laboratorija za električna merenja

Rukovodilac laboratorije

Vanredni profesor Jelena Ćertić

Članovi laboratorije

Docent Miloš Bjelić

Nastava

Aktivnosti u laboratoriji za električna merenja uglavnom se odnose na nastavu. Osim nastavnika i saradnika sa Katedre za telekomunikacije, nastavu iz oblasti električnih merenja drže i nastavnici i saradnici sa Katedre za Signale i siteme. U našoj laboratoriji održavaju se vežbe i praktičan deo ispita za sve studente koji pohađaju kurseve iz električnih merenja na modulima:

  • Telekomunikacije i informacione tehnologije,
  • Signali i sistemi,
  • Fizička elektronika.

Električnih merenja – moduli Telekomunikacije i informacione tehnologije (19e032em), Signali i sistemi i Fizička elektronika (19e052em)

Nastavnici

Predavanja

Laboratorijske vežbe

Zadaci

Primeri ispitnih zadataka iz Električnih merenja

Projekti

U domenu istraživanja, bavimo se akvizicijom i sistemima za merenje u realnom vremenu, kao i temama koje se odnose na koncepte udaljene laboratorije (remote laboratory) i softverske instrumentacije (software defined instrumentation).

Login

Prijava na mailing liste