telit.etf.rs

Hardverska, softverska, telekomunikaciona i energetska optimizacija IPTV sistema

Šifra TR-32039
Period 1.1.2011 – 31.12.2017.
Rukovodilac Prokin Milan

Cilj ovog projekta je potpuna optimizacija modernog IPTV sistema, koji sadrži: prijemnike video signala, enkodere, centralne multikast i obodne unikast servere za strimovanje, predajnu infrastrukturu, modemske i klijentske uređaje, kao što su set-top boks, PC, PDA ili mobilni telefon.

Optimizacija će biti urađena na osnovu sledećih karakteristika sistema:
1) video i audio kodeka zavisno od raspoložive bitske brzine;
2) skalabilnosti prostora (rezolucije), kvaliteta (procesiranja) i vremena (odbacivanje frejmova);
3) video i audio preprocesiranja (pametno zamućivanje, filtriranje šuma i treperenja);
4) video i audio postprocesiranja (pametno izoštravanje, filtriranje talasanja i treperenja);
5) maksimalne i srednje bitske brzine signala;
6) kašnjenja signala;
7) otpornosti na greške u prenosu;
8) korekcije greške UDP/IP u odnosu na TCP/IP;
9) šifrovanja i dešifrovanja;
10) skalabilnosti servera i otpornosti na neispravnost;
11) kvaliteta primljenog signala (kvaliteta doživljaja) na osnovu povratne informacije;
12) dodavanja, poboljšanja i ažuriranja novih aplikacija (walled garden, web and embedded);
13) pristupa web sajtovima na Internetu;
14) cene IPTV sistema;
15) potrošnje set-top boksa (korišćenje senzora prisustva klijenta, efikasnost izvora za napajanje i dekodera);
16) potrošnje servera (virtuelizacija servera, efikasnost UPS-a i izvora za napajanje); itd. Značaj ovog istraživanje je izuzetno veliki, jer kombinuje svetske trendove u uvođenju IPTV i inicijativa zelene tehnologije.

MNTR_logo_3

Login

Prijava na mailing liste