telit.etf.rs

Laboratorija za mreže i IoT

slika

Laboratorija za mreže i IoT je jedna od najmlađih laboratorija, formirana je 2019. godine u okviru ERASMUS+ KA2 projekta BENEFIT (Boosting the Telecommunications Engineer Profile to Meet Modern Society and Industry Needs), i deli prostor sa Cisco Networking akademijom i Huawei ICT akademijom. Raspolaže sa 16 mesta opremljenih računarima, koji se preko strukturnog kablovskog sistema direktno povezuju na internet ili sa mrežnom opremom u čvorištu sa rek ormanima.

Laboratorija se koristi za izvođenje praktične nastave, sprovođenje laboratorijskih vežbi, izradu projekata, diplomskih i master radova. Pored toga, oprema se koristi i za naučno-istraživački rad kroz izradu završnih radova na osnovnim i na master studijama, ali u okviru predmeta i izrade teza na doktorskim studijama.

Laboratorija poseduje opremu koja pokriva oblast IoT mreža i sistema (prošireni Arduino istraživački kompleti, prošireni Raspberry Pi kompleti, LoRaWAN bazne stanice, industrijski ruter, IoT moduli…), oblast mreža i arhitekture interneta (kompleti rutera, kompleti L2 i L3 svičeva, serveri, kontroleri…), kao i oblast mrežne bezbednosti (firewall uređaji, kompleti rutera i svičeva, serveri…).

Login

Prijava na mailing liste