telit.etf.rs

Napredne tehnike efikasnog korišćenja spektra u bežicnim sistemima

Šifra TR-32028
Period 1.1.2011 – 31.12.2017.
Rukovodilac Ivaniš Predrag

Predmet istraživanja su napredne tehnike za efikasno korišćenje spektra u bežičnim telekomunikacionim sistemima i njihove primene u kognitivnom radiju (CR). Fokus istraživanja je na tehnikama osmatranja i analize spektra (spectrum sensing), odnosno njegove dinamičke alokacije (spectrum management), kao i na poboljšanju performansi i spektralno-efikasnih tehnika prenosa (MIMO, MB OFDM, UWB sistemi) u CR. Osnovni cilj istraživanja je razvoj novih tehnika za kolaborativno, širokopojasno, prostorno-frekvencijsko-vremensko osmatranje i analizu spektra, detekciju i identifikaciju parametara signala i novih tehnika za dinamičku alokaciju spektra, i primena spektralno-efikasnih tehnika prenosa u CR.

Pretpostavlja se da se spectrum sensing vrši korišćenjem senzorske mreže kao u sistemu SENDORA (FP7 projekat EU). Ključni rezultat projekta je praktična realizacija tehnološkog demonstratora CR na bazi razvojnih FPGA platformi.

Demonstrator se sastoji od više primarnih korisnika, distribuirane senzorske mreže za kolaborativni spectrum sensing i dinamičku alokaciju spektra, kao i kognitivnog radio linka sa implementiranim spektralno-efikasnim tehnikama prenosa. Na tehnološkom demonstratoru biće testirani u realnom okruženju novi algoritmi razvijeni u okviru istraživanja.

TR-32028  – Projekat je finansiran od Ministyartsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MNTR_logo_3

Login

Prijava na mailing liste