telit.etf.rs

Integracija i harmonizacija sistema zvučne zaštite u zgradama u kontekstu održivog stanovanja

Šifra TR-36026
Period 1.1.2011 – 31.12.2017.
Rukovodilac Mijić Miomir

Tema projekta je integracija i harmonizacija sistema zvučne izolacije u stambenim zgradama sa ciljem da se integralno posmatraju sredstva za zvučnu i toplotnu izolaciju. U takvommkontekstu cilj projekta je razvoj tehničkih rešenja za integrisano poboljšanje zvučne i toplotne izolacije u postojećim stambenim zgradama. Projekat je koncipiran kao deo istraživanja u COST TU0901, čiji je naslov “Integrating and Harmonizing Sound Insulation Aspects in Sustainable Urban Housing Constructions”.

Zadatak te akcije je harmonizacija deskriptora za iskazivanje kvaliteta zvučne izolacije u stambenim zgradama zasnovana na psihoakustičkim istraživanjima uticaja buke. Ovaj projekat će se, osim zajedničkog rada sa istraživačima iz Evrope, baviti ciljevima koji imaju poseban značaj za stambeni fond u Srbiji. Istraživnje će biti u tri oblasti:
(1) razvoj novih deskriptora za kvantifikovanje zvučne izolacije u stambenim zgradama,
(2) integracija metoda i tehničkih rešenja toplotne i zvučne izolacije u postojećim zgradama i
(3) istraživanje aspekata zvučne izolacije na niskim frekvencijama.

U prvoj oblasti cilj je razvoj novih parametara za kvantifikovanje zvučne izolacije u stambenim zgradama zasnovan na psihoakustičkim kriterijumima. U drugoj oblasti cilj je integracija i harmonizacija tehničkih rešenja toplotne i zvučne izolacije za postojeće stambene zgrade. Treća oblast istraživanja su fizički aspekti zvučne zaštite stanova na niskim frekvencijama i rešenja za njeno poboljšanje.

TR-36026  – Projekat je finansiran od Ministyartsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MNTR_logo_3

Login

Prijava na mailing liste