telit.etf.rs

Laboratorija za digitalnu obradu slike, telemedicinu i multimediju

iptm

Laboratorija za digitalnu obradu slike, telemedicinu i multimediju (IPTM – Image Processing, Telemedicine and Multimedia) se bavi istraživanjima u oblasti video, televizijskih, multimedijalnih i sistema za obradu slike, kao i istraživanjima u oblasti komunikacija, telemedicine, forenzike video signala,  linearnim i nelinearnim metodama za analizu signala i pretraživanjem po medijalnom sadržaju svih vrsta.


Naš fokus je na opisivanju medijalnog sadržaja na strukturalnom i semantičkom nivou, inteligentnoj analizi i upravljanju podacima, kao i na telekomunikacionim, video i multimedijalnim sistemima i tehnologijama nove generacije.

iptm_slika1Istraživači laboratorije i studenti osnovnih, master i doktorskih studija do sada su bili uključeni u niz domaćih i međunarodnih projekata, koji su između ostalog podrazumevali: semantičku analizu digitalnih medija, razvoj sistema za upravljanje multimedijalnim elektronskim podacima, nove imidžing tehnologije za potrebe opsega visoke dinamike, itd.

iptm_slika2

U IPTM laboratoriji se izvode vežbe iz više predmeta, kao što su: Multimedijalni sistemi, Video sistemi, Sistemi za obradu slike, Televizija, Telemedicina, Forenzika video signala.

S obzirom da je studentima potrebno obrazovanje koje ih priprema da budu uspešni u svetu modernih digitalnih tehnologija, IPTM laboratorija im pomaže u sticanju osnovnih i naprednih saznanja u oblastima koje pokriva, a koje nalaze svoju primenu u najrazličitijim sferama nauke i svakodnevnog života. Studenti se prilagođavaju radu u grupi i osposobljavaju za samostalni rad.

iptm_slika3

Organizuju se posete studenata u cilju sagledavanja praktične primene usvojenih znanja.

iptm_slika4

Veliko iskustvo u inteligentnoj obradi i procesiranju signala, reprezentaciji složenih struktura, razvoju ekspertskih sistema, pronalaženju informacija i prepoznavanju uzoraka, oblasti računarske vizije i analizi karakterističnih signala u cilju njihove interpretacije i modelovanja procesa, kao što je slučaj sa telekomunikacionim saobraćajem, dovelo je do mnogih domaćih i međunarodnih projekata i rezultata realizovanih u Laboratoriji. Članovi Laboratorije su učesnici na domaćim i međunarodnim skupovima, ali i učestvuju u njihovoj organizaciji, kao što je to slučaj sa međunarodnom konferencijom Neurel.

iptm_slika5

Hvala svima koji doprinose radu Laboratorije!

iptm_slika6

 

Rukovodioci

Prof. dr Irini Reljin

Prof. dr Irini Reljin

E-mail: irini@etf.rs
Telefon:
Kabinet: P2-3

Prof. dr Ana Gavrovska

Prof. dr Ana Gavrovska

E-mail: anaga777@etf.rs
Telefon:
Kabinet: Paviljon za Telekomunikacije (P2-3)

Saradnici

dipl. inž. el. Milan Milivojević

Login

Prijava na mailing liste