telit.etf.rs

Laboratorija za radio komunikacije

RadioLab_Header_1
RadioLab_Header_2
RadioLab_Header_3
RadioLab_Header_4
RadioLab_Header_5
RadioLab_Header_6
RadioLab_Header_7
RadioLab_Header_8
RadioLab_Header_9
RadioLab_Header_10
RadioLab_Header_11
RadioLab_Header_12
RadioLab_Header_13
RadioLab_Header_14
RadioLab_Header_15
RadioLab_Header_16
RadioLab_Header_17
RadioLab_Header_18
RadioLab_Header_19
RadioLab_Header_20
RadioLab_Header_21
Članovi Opšte NastavaOblasti istraživanja Saradnja sa privredomNaukaRazvoj softvera Oprema

Rukovodilac laboratorije

Prof. dr Aleksandar Nešković

Prof. dr Aleksandar Nešković

E-mail: an@etf.rs
Telefon: 064/111 59 83
Kabinet: 67

Članovi laboratorije

Prof. dr Nataša Nešković

Prof. dr Nataša Nešković

E-mail: natasha@etf.bg.ac.rs
Telefon: 3218-422
Kabinet: 67

Doc. dr Mladen Koprivica

Doc. dr Mladen Koprivica

E-mail: kopra@etf.rs
Telefon: 011-3218350
Kabinet: 67

Prof. dr Goran Marković

Prof. dr Goran Marković

E-mail: gmarkovic@etf.rs
Telefon: 3218 305
Kabinet: 109

dr Milan Čabarkapa

dr Milan Čabarkapa

E-mail: cabmilan@etf.bg.ac.rs
Telefon:
Kabinet: 66a

Prof. dr Đorđe Paunović – IN MEMORIAM

Prof. dr Đorđe Paunović – IN MEMORIAM

E-mail: paunovic@etf.rs
Telefon: 3218-349
Kabinet: 67

Kristina Jovičić

Kristina Jovičić

E-mail: krisjovicic@etf.rs
Telefon: 011/3218-490
Kabinet: 66a

Laboratorija za radio komunikacije Katedre za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu ima tradiciju rada koja traje više od pola veka. Iako ne postoje potpuno precizni podaci sa datumima osnivanja, sigurno je da su već pedesetih godina prošlog veka na Elektrotehničkom fakultetu postojale dobro organizovane Laboratorije za radio-prijemnike i radio-predajnike, koje su kasnije prerasle u sadašnju Laboratoriju za radio-komunikacije. Rukovodioci i saradnici tadašnjih laboratorija (prof. Radomir Protić, docenti Nikola Nikolić i Momčilo Rakić, saradnici Sveta Božić, Aleksandar Marković, Manojlo Gurjanov, Đorđe Paunović i drugi), bili su, krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina angažovani na razvoju i izgradnji za ono vreme veoma savremenog laboratorijskog prostora sa oko 30 tipskih radnih mesta. Osnovne aktivnosti tadašnjih radio-laboratorija uglavnom su bile usmerene prema radio-televiziji, drugim velikim sistemima i vojsci.

Sadašnji status Laboratorije za radio-komunikacije u značajnoj je meri direktan rezultat naučno-istraživačkih, inženjerskih, projektantskih i razvojnih aktivnosti sadašnjih članova Katedre koji su okupljeni oko Laboratorije, a koji su tokom više od 25 godina uglavnom bili angažovani u oblastima planiranja i projektovanja različitih tipova radio-komunikacionih i drugih telekomunikacionih sistema. Delatnosti nastavnika i laboratorijskih istraživača su uvek bile u tesnoj sprezi sa praktičnim problemima vezanim za privredu i velike državne sisteme, odnosno za projektovanje, izgradnju i ispitivanje sistema kao što su:

 • Javna mobilna mreža MTS – TELEKOM SRBIJA,
 • Javna mobilna mreža VIP MOBILE – SRBIJA,
 • Javna mobilna mreža TELENOR SRBIJA (ranije MOBTEL),
 • Javna mobilna mreža MTEL Crna Gora,
 • Javna mobilna mreža TELENOR CRNA GORA (danas PROMONTE),
 • EPS Distribucija – Beograd,
 • Elektromreža Srbije,
 • Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge – RATEL,
 • Kontrola letenja Srbije i Crne Gore – SMATSA,
 • Ministarstvo građevinarstva,
 • Radio-difuzna TV mreža FOX televizije (danas TV PRVA),
 • Radio-difuzna TV mreža PINK International Company,
 • Radio-difuzna TV mreža Radio televizije Srbije – RTS,
 • Pejdžing sistem Srbije – JP PTT Srbije,

Kao rezultat rada u oblasti radio-sistema nastao je i savremeni programski paket za projektovanje i ispitivanje radio-sistema, koji po svom kvalitetu može da se poredi sa drugim svetski priznatim programskim paketima iz ove oblasti – White tigress (baby). U paketu su, osim standardnih algoritama, implementirana i bogata iskustva i specifičnosti vezane za planiranje radio-sistema na našim prostorima.

Članovi laboratorije za radio komunikacije vode CISCO Networking akademiju Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

U Laboratoriji za radio komunikacije sprovode se praktične vežbe iz sledećih predmeta:

Kroz rad u laboratoriji studenti stiču praktična znanja iz:

 • Ispitivanja nivoa i kvaliteta signala mobilnih operatora
 • Konfigurisanja baznih radio stanica
 • Testiranja primopredajnika mobilnih terminala
 • Predikcije radio pokrivanja
 • Projektovanja radio-relejnih mreža
 • Konfigurisanja lokalnih bežičnih mreža
 • Konfigurisanja rutera i svičeva
 • Konfigurisanja IP telefonskih centrala, telefona i servisa

Osnovni pravci istaživanja Laboratorije obuhvataju:

 • dizajn i optimizaciju radio mreža (pristupna ravan, prenos i jezgro mreže),
 • modelovanje propagacionog radio kanala,
 • pozicioniranje mobilnih korisnika,
 • merenja i procenu izloženosti nejonizujućem zračenju,
 • linearizaciju pojačavača snage,
 • analizu elektromagnetnih zračenja radio sistema
 • itd.

U toku poslednjih 25 godina, laboratorija je bila uključena u više stotina projekata realizacije mobilnih radio mreža (GSM, UMTS, CDMA2000, LTE, TETRA, MOTOTRBO), WLAN, FM radio i TV sistema, računarskih mreža, optičkih mreža, radarskih i satelitskih stanica itd. Navedeni projekti su uglavnom bili finansirani od strane najvećih nacionalnih telekomunikacionih operatora i elektroprivrednih preduzeća.

PREKO 95% PROJEKATA KOJE JE RADILA LABORATORIJA ZA RADIO KOMUNIKACIJE JE REALIZOVANO !!!

[1] A. Nešković, G. Marković, M. Koprivica, N. Nešković, I. Janković, V. Slavković, K. Jovičić, D. Stefanović, ,, Studija izvodljivostiformiranja nacionalne laboratorije za sertifikacju R&TT opreme”, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge – RATEL, Beograd, 2017.

[2] A. Nešković, G. Marković, M. Koprivica, N. Nešković, I. Janković, V. Slavković, K. Jovičić, D. Stefanović, ,,Studija izvodljivosti mreže senzora za praćenje kvaliteta digitalne televizije”, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge – RATEL, Beograd, 2016.

[3] A. Nešković, N. Krajnović, N.Nešković, S. Radovanović, I.Janković, M.Petrić, ,,Studija izvodljivosti izgradnje Nacionalnog CERT-a”, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge – RATEL, Beograd, 2016.

[4]  A. Neškovića, N. Nešković, M. Koprivica, G. Marković, V. Slavković, M. Petrić, A. Anastasijević, Đ. Paunović – ,,Analiza međusobnog uticaja primarnog radara za nadzor vazdušnog saobraćaja i postojećih/planiranih radio-sistema na lokaciji Besna Kobila”, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o, Beograd, 2016.

[5] A.Nešković, N.Nešković, M. Koprivica – ,,Glavni projekat za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija radio-sistema za prenos govora grada Pančeva”, Grad Pančevo, Pančevo, 2016.

[6] A.Nešković, N.Nešković, G. Marković, M. Koprivica, V. Slavković – ,,Tehničko rešenje i glavni projekat za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija radio-sistema za prenos govora operatora distributivnog sistema EPS Distribucija na konzumnom području grada Beograda (proširenje radio sistema MOTOROLA)”, EPS Distribucija d.o.o, Beograd, 2016.

[7] N.Nešković, A.Nešković, M. Koprivica, V. Slavković, M.Petrić – ,,Tehničko rešenje i glavni projekat za dobijanje dozvola za radio-relejne veze za povezivanje repetitora radio-sistema za prenos govora operatora distributivnog sistema EPS Distribucija na konzumnom području grada Beograda (proširenje sistema radio-relejnh veza)”, EPS Distribucija d.o.o, Beograd, 2016.

[8] A. Nešković, M. Koprivica, N. Nešković, M. Čabarkapa, I.Janković, M. Petrić – ,,Studija izvodljivostiizgradnje mreže senzora za praćanje nivoa elektromagnetnog zračenja”, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge – RATEL, Beograd, 2016.

[9] V. Lučić, A. Nešković, S. Sorenses, D. Ratković, “JAVNO NADMETANJE ZA DODJELU ODOBRENJA ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA IZ OPSEGA 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz ZA REALIZACIJU JAVNIH MOBILNIH ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH MREŽA” (Ućešće u nadmetanju), Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore, jun – jul. 2016.god.

[10] A. Nešković, N.Krajnović, Z. Perović, S. Milosavljević, N. Nešković, M.Petrić, V. Slavković, ,,Studija eksploatacije Telekomunikacione mreže EMS-a”, Javno preduzeće Elektromreža Srbije, 2015.

[11] A. Neškovića, N. Nešković, M. Koprivica, G. Marković, V. Slavković, M. Petrić, A. Anastasijević, Đ. Paunović, “Analiza međusobnog uticaja sekundarnog radara za nadzor vazdušnog saobraćaja i postojećih/planiranih radio-sistema na lokaciji Besna Kobila”, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd, 2015.

[12] A.Nešković, Sudska veštačenja pred domaćim i međunarodnim sudovima (preko 10), Swiss chambers of commerce in Zurich, Privredni sudovi, …, 2009.-2017.god.

[13] A.Nešković – Veći broj (30) tehničkih kontrola Idejnih projekata republičkog značaja, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 2014-2015.

[14]  A.Nešković, M. Koprivica, N.Nešković, G.Marković, Đ.Paunović i dr. – Veći broj (preko 70) studija o proceni i stručnih ocena uticaja GSM/UMTS baznih stanica na životnu sredinu, kao i merenja nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni GSM/UMTS baznih stanica – Telekom Srbija, 2014.

[15] A.Nešković, I. Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, ,,Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra Kragujevac 2”, kompanije VIP MOBILE“,VIP MOBILE, Beograd 2013.

[16]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Glavni projekat za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – UMTS bazne stanice kompanije VIP MOBILE (preko 62 primo-predajnika – nacionalno pokrivanje), VIP MOBILE, 2013.

[17] A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Tri glavna projekta za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – GSM/DCS bazne stanice kompanije VIP MOBILE (preko 675 primo-predajnika – nacionalno pokrivanje), VIP MOBILE, 2013.

[18] A.Nešković, M. Koprivica, N.Nešković, Đ.Paunović i dr. – Veći broj (preko 90) studija o proceni i stručnih ocena uticaja GSM/UMTS baznih stanica na životnu sredinu i veći broj (preko 69) merenja nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni GSM/UMTS baznih stanica – Telekom Srbija, VIP MOBILE, 2012.

[19] A.Nešković, I. Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, ,,Glavni projekat za izgradnju Session Border Controller-a za povezivanje međunarodne softswitch centrale BG/MN03 sa opremom drugih operatora preko SIP i SIP-I/T protokola”, TELEKOM SRBIJA a.d, Beograd 2012.

[20] A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Nekoliko (7) glavnih projekata za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – UMTS bazne stanice kompanije VIP MOBILE (preko 1428 primo-predajnika – nacionalno pokrivanje), VIP MOBILE, 2012.

[21] A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Nekoliko (4) glavnih projekata za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – GSM/DCS bazne stanice kompanije VIP MOBILE (preko 756 primo-predajnika – nacionalno pokrivanje), VIP MOBILE, 2012.

[22] A.Nešković, M. Koprivica, N.Nešković, Đ.Paunović i dr. – Veći broj (preko 47) studija o proceni i stručnih ocena uticaja GSM/UMTS baznih stanica na životnu sredinu i veći broj (preko 38) merenja nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni GSM/UMTS baznih stanica – Telekom Srbija, VIP MOBILE, 2012.

[23] A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, ,,Tehničko rešenje i glavni projekat za dobijanje dozvola radio sistema za prenos govora privrednog društva Elektrodistribucija Beograd”, ED Beograd 2011.

[24]  A.Nešković, N.Nešković, I. Janković, Đ.Paunović, ,,Glavni projekat proširenja 4 upravljačko-komutacionog centra Novi Sad GSM/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća”, TELEKOM SRBIJA a.d, Beograd 2011.

[25] A.Nešković, N.Nešković, I. Janković, Đ.Paunović, ,,Glavni projekat proširenja media gateway-a MGW-E2 upravljačko-komutacionog centra Užice GSM/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća TELEKOM SRBIJA a.d”, Beograd 2011.

[26] A.Nešković, N.Nešković, I. Janković, Đ.Paunović, ,,Glavni projekat proširenja 3 upravljačko-komutacionog centra Bežanija GSM/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća TELEKOM SRBIJA a.d”, Beograd 2011.

[27]  A.Nešković, N.Nešković, I. Janković, Đ.Paunović, ,,Glavni projekat proširenja 2 upravljačko-komutacionog centra Kragujevac GSM/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća TELEKOM SRBIJA a.d”, Beograd 2011.

[28]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Nekoliko (2) glavnih projekata za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – UMTS bazne stanice kompanije VIP MOBILE (preko 240 primo-predajnika – nacionalno pokrivanje), VIP MOBILE, 2011.

[29]  A.Nešković, M. Koprivica, N.Nešković, Đ.Paunović i dr. – Veći broj (preko 20) studija o proceni i stručnih ocena uticaja GSM/UMTS baznih stanica na životnu sredinu i veći broj (preko 10) merenja nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni GSM/UMTS baznih stanica za 2 GSM/UMTS operatora – Telekom Srbija, VIP MOBILE, 2011.

[30] A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, M.Čabarkapa, ,,Analiza rezultata merenja kvaliteta servisa provajdera mobilne telefonije u Srbiji (vremenski period: Q4 2010)”, VIP MOBILE, 2011.

[31] A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, M.Čabarkapa, ,,Analiza rezultata merenja kvaliteta servisa provajdera mobilne telefonije u Srbiji (vremenski period: Q1 2011)”, VIP MOBILE, 2011.

[32] A.Nešković, Z. Stojković, N.Nešković, I.Janković, Đ.Paunović, ,,Glavni projekat proširenja jezgra mobilne GSM/UMTS mreže preduzeća Telekom Srpske/M:TEL a.d. (instalacija NG HLR/AUC/EIR sistema)”, Telekom Srpske, BiH, 2011.

[33]  A.Nešković, V. Maksimović, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, ,,Glavni projekat integracije FLEXI NETWORK GATEWAY -a u mobilnu mrežu za prenos podataka preduzeća Telekom Srbija a.d.”, TELEKOM SRBIJA, Beograd, 2011.

[34] A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, – Veći broj (6 glavnih projekata za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – GSM bazne stanice kompanije VIP MOBILE (preko 1530 primo-predajnika – nacionalno pokrivanje), VIP MOBILE, 2010.

[35]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, ,, Glavni projekat za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – UMTS bazne stanice kompanije VIP MOBILE (preko 115 primo-predajnika – nacionalno pokrivanje) ”, VIP MOBILE, 2010.

[36]  N.Nešković, A.Nešković, Đ.Paunović, ,,Glavni telekomunikacioni projekat radio-relejne mreže Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore, d.o.o.“, AKLSCG Beograd 2010.

[37] A.Nešković, M. Koprivica, N.Nešković, Đ.Paunović i dr. – Veći broj (preko 140) studija o proceni i procena uticaja GSM/UMTS baznih stanica na životnu sredinu i veći broj (preko 60) merenja nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni GSM/UMTS baznih stanica za 3 GSM/UMTS operatora – Telekom Srbija, Telenor, VIP MOBILE, 2010.

[38] A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković i dr. – Veći broj (44) glavnih projekata za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – GSM bazne stanice kompanije Telekom Srbija (preko 8000 primo-predajnika – nacionalno pokrivanje), Telekom Srbija, 1997-2009.

[39]  A.Nešković, I. Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, ,,Glavni projekat modernizacije dela GSM/UMTS RAN mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća TELEKOM SRBIJA a.d. – regija JUG”, TELEKOM SRBIJA a.d, Beograd 2012.

[40] A.Nešković, I. Janković, N.Nešković, Đ.Paunović, ,,Glavni projekat proširenja 5 upravljačko-komutacionog centra „Železnik“ GSM/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća TELEKOM SRBIJA a.d.”, TELEKOM SRBIJA a.d, Beograd 2012.

[41]  A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković i dr. – Nekoliko (9) glavnih projekata za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – UMTS bazne stanice kompanije Telekom Srbija (preko 910 primo-predajnika – nacionalno pokrivanje), Telekom Srbija, 2006-2009.

[42]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović i dr. – Više (28) glavnih projekata za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – GSM bazne stanice kompanije VIP MOBILE (preko 4000 primo-predajnika – nacionalno pokrivanje), VIP MOBILE, 2007-2009.

[43]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović i dr. – Više (5) glavnih projekata za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – GSM bazne stanice kompanije VIP MOBILE (preko 500 primo-predajnika – nacionalno pokrivanje), VIP MOBILE, 2007-2009.

[44]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, M.Simić, M.Koprivica i dr. – Više stotina (preko 900) detaljnih analiza, studija i procena uticaja GSM/UMTS baznih stanica na životnu sredinu i merenja nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni GSM/UMTS baznih stanica za 5 GSM/UMTS operatora – Telekom Srbija, Telenor, Promonte, T-Mobile, VIP MOBILE, 1998-2009.

[45]  A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković, I.Janković i dr. – Glavni projekat proširenja upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Kragujevac” (faza 1), kompanije VIP MOBILE, VIP MOBILE, 2009.

[46]  A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković, I.Janković i dr. – Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Novi Sad” (faza 1), kompanije VIP MOBILE, VIP MOBILE, 2008.

[47]  A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković, I.Janković i dr.- Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Niš” (faza 1), kompanije VIP MOBILE, VIP MOBILE, 2008.

[48]  A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković, I.Janković i dr. – Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Kragujevac” (faza 1), kompanije VIP MOBILE, VIP MOBILE, 2008.

[49]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Glavni projekat za dobijanje dozvole za radio-veze tipa ,,tačka-više tačaka” MOSCAD sistema daljinskog upravljanja u frekvencijskom opsegu 146 -174 MHz (repetitor Avala), Elektrodistribucija Beograd, 2008.

[50]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, M.Borenović, D.Milićev, i dr. – White tigress (baby) – AERO – razvoj softverskog paketa za analizu pokrivanja teritorije servisima kontrole letenja, Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore, 2007-2008.

[51]  A.Nešković, A.Kostić, N.Nešković, Đ.Paunović, M.Borenović, D.Milićev, i dr. – White tigress (baby)- RADAR – razvoj softverskog paketa za modelovanje radara i analizu radarskog pokrivanja, Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore, 2007-2008.

[52]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović i dr. – Generalni projekat GSM/UMTS mreže kompanije Telekom Srbija (III faza izgradnje), Telekom Srbija, 2007.

[53]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović i dr. u saradnji sa ALBA partners – Prethodna studija opravdanosti III faze izgradnje GSM/UMTS mreže kompanije Telekom Srbija, Telekom Srbija, 2007.

[54]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović i dr. – Idejni projekat GSM/UMTS mreže kompanije Telekom Srbija (IIIa faza izgradnje), Telekom Srbija, 2007.

[55]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović i dr. u saradnji sa ALBA partners – Studija opravdanosti IIIa faze izgradnje GSM/UMTS mreže kompanije Telekom Srbija, Telekom Srbija, 2007.

[56]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, I.Janković i dr. – Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Užice” (III faza izgradnje), Telekom Srbija, 2007.

[57]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, I.Janković i dr. – Glavni projekat proširenja upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Kragujevac” (III faza izgradnje), Telekom Srbija, 2007.

[58]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, I.Janković i dr. – Glavni projekat proširenja 2 upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Novi Sad” (III faza izgradnje), Telekom Srbija, 2007.

[59] A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, I.Janković i dr. – Glavni projekat proširenja 2 upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Bežanija” (III faza izgradnje), Telekom Srbija, 2007.

[60]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, I.Janković i dr. – Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Kruševac” (III faza izgradnje), Telekom Srbija, 2007.

[61]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, I.Janković i dr. – Glavni projekat proširenja 2 upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Niš” (III faza izgradnje), Telekom Srbija, 2007.

[62]  A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković i dr. – Generalni projekat GSM/UMTS mreže kompanije MTEL Crna Gora (faze I – IV), MTEL Crna Gora, 2007.

[63]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, I.Janković i dr. – Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Podgorica” (I faza), MTEL Crna Gora, 2007.

[64]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, i dr. – Razvoj digitalnih baza podataka terena za potrebe planiranja GSM/UMTS mreže kompanije MTEL Crna Gora, 2007.

[65]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, i dr. – White tigress (baby) – razvoj softverskog modula za projektovanje radio-relejnih veza za potrebe GSM/UMTS mreže kompanije MTEL Crna Gora, 2007.

[66]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, i dr. – Izrada tenderske dokumentacije (ponude) za dobijanje posebne licence za izgradnju GSM/UMTS javne mobilne mreže na teritoriji Crne Gore – tehnički segment, Telekom Srbija, 2007.

[67]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, I.Janković i dr. – Generalni projekat faze 0 izgradnje GSM mreže kompanije VIP MOBILE, VIP MOBILE, 2007.

[68]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, I.Janković i dr. – Generalni projekat faze 1 izgradnje UMTS mreže kompanije VIP MOBILE, VIP MOBILE, 2007.

[69]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, I.Janković i dr. – Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Beograd” (faze 0 i 1), kompanije VIP MOBILE, VIP MOBILE, 2007.

[70]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović i dr. – Idejni projekat I faze izgradnje UMTS mreže kompanije Telekom Srbija, Telekom Srbija, 2006.

[71]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović i dr. – Veći broj (26) glavnih projekata za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – radio-difuzni TV sistem kompanije FOX, FOX Company, 2006.

[72]  A.Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, Z.Petrović – Nekoliko (4) glavnih projekata za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – radio-difuzni TV sistem kompanije PINK, PINK International Company, 2006.

[73]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović i dr. – Idejni projekat radio-difuznog FM & TV centra ,,Crveni Čot”, Radio Televizija Srbije – RTS, 2006.

[74]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović i dr. – Razvoj softvera i digitalnih baza podataka terena za potrebe razvoja GSM radio-mreže GSM operatora Telekom Srbija, 2001-2008, Telekom Srbija.

[75]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Razvoj digitalnih baza podataka terena za potrebe razvoja GSM radio-mreže GSM operatora Promonte, 2002, Promonte – Crna Gora.

[76]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, I.Janković – Glavni projekat proširenja 4 upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Železnik” (II faza izgradnje – GSM, I faza izgradnje – UMTS), Telekom Srbija, 2006.

[77]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, I.Janković – Glavni projekat proširenja upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Bežanija” (II faza izgradnje – GSM, I faza izgradnje – UMTS), Telekom Srbija, 2006.

[78]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, I.Janković – Glavni projekat proširenja upravljačko-komutacionog GSM centra ,,Novi Sad” (II faza izgradnje), Telekom Srbija, 2005.

[79]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, I.Janković – Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM centra ,,Bežanija” (II faza izgradnje), Telekom Srbija, 2005.

[80]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Idejni projekat WLL sistema u regionu Koštunića, Jugotrade & Telekom Srbija, Beograd, 2005.

[81]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Idejni projekat WLL sistema u regionu Ivanjice, Jugotrade & Telekom Srbija, Beograd, 2005.

[82]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Idejni projekat WLL sistema u regionu Beograda, Jugotrade & Telekom Srbija, Beograd, 2005.

[83]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Idejni projekat WLL sistema u regionu Novog Sada, Jugotrade & Telekom Srbija, Beograd, 2005.

[84]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, Z.Petrović – Glavni projekat za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – bežična pristupna mreža kompanije YUNET (bazna stanica hotel Interkontinental), YUNET, 2005.

[85]  A. Nešković, M.Koprivica, I.Janković, N.Krajnović, Đ.Paunović, N.Nešković i dr. – Tehničko rešenje pristupne radio-mreže (WLAN IEEE 802.11b/g) Kongresnog centra SAVA, Sava Centar – Beograd, 2005.

[86]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Idejni projekat IIcd faze izgradnje GSM mreže Telekoma Srbija, Telekom Srbija, 2005.

[87]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Generalni projekat I faze izgradnje UMTS (3G) mreže kompanije Telekom Srbija, Telekom Srbija, 2005.

[88]  A. Nešković, M.Koprivica, N.Krajnović, Đ.Paunović, N.Nešković i dr. – Tehničko rešenje pristupne radio-mreže (WLAN IEEE 802.11b) magacina MAXI Supemarketa na Bežanijskoj kosi, DELTA MAXI d.o.o, 2004.

[89]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Glavni projekat za dobijanje dozvola – pristupna radio-mreža PTT NET-a (WLAN IEEE 802.11b – bazna stanica TK Centar Beograd), PTT Srbija, 2004.

[90]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Glavni projekat proširenja 3 upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Železnik” (II faza), Telekom Srbija, 2004.

[91]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Analiza uticaja GSM baznih stanica na životnu sredinu – studija (faze Icde & II – GSM mreža Telekom Srbija), Telekom Srbija, 2004.

[92]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Idejni projekat IIab faze izgradnje GSM mreže Telekoma Srbija, Telekom Srbija, 2004.

[93]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM centra ,,Niš” (IIab faza izgradnje), Telekom Srbija, 2004.

[94]  A.Nešković, Đ.Paunović, J.Ćertić – WTb Eagle – Sistem za automatsko merenje nivoa električnog polja, projekat razvoja softvera za potrebe Jugoslovenske železnice, 2004.

[95]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Idejni projekat proširenja Ie faze izgradnje GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća ,,Telekom Srbija” a.d, 2003.

[96]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Generalni projekat II faze izgradnje GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća ,,Telekom Srbija” a.d, 2003.

[97]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Glavni projekat proširenja 2 upravljačko-komutacionog centra ,,Beograd” GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća ,,Telekom Srbija” a.d, (proširenje Ie faza izgradnje), 2003.

[98]  A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, N. Krajnović i dr. – Glavni projekat za dobijanje dozvola za rad radio-stanica u sistemu RTV Novi Pazar, RTV Novi Pazar, Beograd 2003.

[99]  A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Generalni projekat proširenja Ie faze izgradnje GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća ,,Telekom Srbija” a.d, 2002.

[100] A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Glavni projekat proširenja upravljačko-komutacionog centra ,,Beograd” GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća ,,Telekom Srbija” a.d, Icde faza izgradnje, 2002.

[101] A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Glavni projekat upravljačko-komutacionog centra ,,Novi Sad” GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća ,,Telekom Srbija” a.d, (Icde faza izgradnje), 2002.

[102] A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Glavni projekat upravljačko-komutacionog centra ,,Kragujevac” GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća ,,Telekom Srbija” a.d, (Ie faza izgradnje), 2002.

[103] N.Nešković, A.Nešković, Đ.Paunović, ,,Tehničko rešenje i glavni projekat za dobijanje dozvola za radio-relejnu mrežu za povezivanje repetitora radio sistema za prenos govora privrednog društva Elektrodistribucija Beograd”, ED Beograd 2011.

[104] Đ.Paunović, N.Nešković, A.Nešković, M.Simić, Z.Stojković – Preko 780 tehničkih kontrola glavnih projekata za instalaciju GSM/UMTS baznih stanica, Telekom Srbija, 2001-2009.

[105] Đ.Paunović, N.Nešković, A.Nešković, M.Simić – Preko 190 tehničkih kontrola glavnih projekata radio-relejnih veza, 2001-2009.

[106] N.Nešković, Đ.Paunović, A.Nešković i dr. – Više (6) glavnih projekata za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – radio-relejne veze kompanije Telekom Srbija (202 deonice), Telekom Srbija, 2006-2008.

[107] Đ.Paunović, N.Nešković, A.Nešković, M.Simić – Preko 450 tehničkih kontrola glavnih projekata za instalaciju GSM/UMTS baznih stanica, VIP MOBILE, 2007-2009.

[108] N.Nešković, A.Nešković, Đ.Paunović, M.Borenović, D.Milićev i dr. – White tigress (baby) – RR – razvoj softverskog paketa za za analizu profila trase i proračun radio-relejnih veza, Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore, 2007-2009.

[109] M.Simić, A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Analiza uticaja GSM i UMTS baznih stanica na životnu sredinu – studija, VIP MOBILE, 2007.

[110] N.Nešković, A.Nešković, Đ.Paunović, i dr. – Glavni projekat za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – radio-relejna backbone mreža radio-difuznog TV sistema kompanije FOX (36 deonica), FOX Company, 2006.

[111] N.Nešković, A.Nešković, Đ.Paunović, Z.Petrović – Glavni projekat radio-relejne backbone mreže Elektrodistribucije ,,Elektrotimok”, Elektrotimok – Zaječar, 2005.

[112] Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković – Preko 200 glavnih projekata za dobijanje dozvola za TV i FM radio-difuzne predajnike, više različitih kompanija,1997-2003.

[113] N. Nešković, N.Krajnović, Đ.Paunović, A.Nešković, M.Koprivica i dr. – Projekat SDH STM1 radiorelejne veze Raška-Kopaonik, Eurocontract -Telekom Srbija a.d, Beograd, 2003.

[114] N. Nešković, N.Krajnović, Đ.Paunović, A.Nešković i dr. – Tehničko rešenje magistralne radio-relejne mreže prenosa MUP-a Srbije, MUP, Beograd, 2003.

[115] N. Nešković, N.Krajnović, Đ.Paunović, A.Nešković i dr. – Glavni projekat međunarodne SDH 4xSTM1 radiorelejne Internet magistrale Internet operatora YUBC, Mađarska-Beograd-Niš-Bugarska, YUBC, Beograd, 2002-2003.

[116] N. Nešković, M.Koprivica, N.Krajnović, Đ.Paunović, A.Nešković i dr. – Glavni projekat međunarodne SDH STM1 radiorelejne veze Šabac-Cer-Bijeljina, Telekom Srpske, Beograd, 2002-2003.

[117] Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković – Idejni projekat Icd i Ie faze izgradnje GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća ,,Telekom Srbija” a.d, 2002.

[118] N. Krajnović, Đ.Paunović, N.Nešković, A.Nešković, M.Koprivica i drugi – Idejni projekt magistralne ravni telekomunikacione mreže prenosa EPS-a, EPS, 2001-2002, Beograd.

[119] Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković – Projekat Telekomunikacione mreže prenosa JP ,,Elektrosrbija” Kraljevo, ,,Pogled” Niš, EF Niš, ETF Beograd (II knjiga), 2001-2002.

[120] Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković – Generalni projekat Icd i Ie faze izgradnje GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća ,,Telekom Srbija” a.d, 2001.

[121] Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković – ,,Telecommunications”, scientific research project, National Scientific Fund of Serbia, Belgrade, 1996-2000.

[122] Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković – Idejni projekat Iab faze izgradnje GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća ,,Telekom Srbija” a.d, 1999.

[123] A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – Glavni projekat za dobijanje dozvola za korišćenje radiostanica u opsegu 150MHz, JP Rudarski basen ,,Kolubara”, 1999.

[124] N.Nešković, A.Nešković, Đ.Paunović – Glavni projekat radio-relejnih veza na trasama Baroševac-Medoševac i Baroševac-Vreoci, JP Rudarski basen ,,Kolubara”, 1999.

[125] Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković i dr. – Projekat digitalne mreže mobilnih radio-veza Elektroprivrede Republike Srpske – TETRA, Elektroprivreda Republike Srpske, 1999.

[126] Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković i dr. – Elaborat – Prethodna analiza uticaja GSM baznih stanica na životnu sredinu, ,,Telekom Srbija” a.d, 1998.-1999, Beograd.

[127] Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković i dr. – Generalni projekat Iab faze izgradnje GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća ,,Telekom Srbija” a.d, 1998.

[128] Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković i dr. – Glavni projekat upravljačko-komutacionog centra ,,Beograd” GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća ,,Telekom Srbija” a.d, (Icde faza izgradnje), 1999.

[129] N.Simić, N.Nešković, A.Nešković, Đ.Paunović – Projekat digitalne mreže mobilnih radio-veza Elektroprivrede Srbije – TETRA, ENTEL-Energoprojekt, 1998.

[130] Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković i dr. – Idejno rešenje GSM sistema mobilne telefonije Republike Srpske, Kompanija BK, 1997.

[131] Đ.Paunović, N.Nešković, A.Nešković, N.Simić, N.Krajnović i dr. – Dopuna Glavnog projekta PAGING-sistema JP PTT Srbije, JP PTT ,,Srbija”, 1996-97.

[132] N.Simić, Đ.Paunović, N.Nešković, N.Krajnović, A.Nešković i dr – Studija razvoja telekomunikacija ED Beograd do 2010 godine, EDB, 1997.

[133] Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković – Idejni projekat sa elementima glavnog projekta -Poslovni mobilni tranking sistem JKP Vodovod i kanalizacija, JKP Vodovod i kanalizacija Beograd, 1995-96.

[134] I.Stojanović, Đ.Paunović, N.Nešković, A.Nešković, N.Simić, N.Krajnović i drugi – Glavni projekti PAGING-sistema JP PTT Srbije, JP PTT ,,Srbija”, 1995-96.

[135] I.Stojanović, Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković – Idejno rešenje Javnog mobilnog radio-telefonskog sistema Crne Gore, Kompanija BK, 1994-95.

MEĐUNARODNI PROJEKTI

[1]  ERASMUS+: “BENEFIT- Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs” (Grant agreement no: 170025120), European Commission, 2017-2020.

[2]  FP7: “LEXNET – Low EMF Exposure Future Networks”, (Grant agreement no: 318273), European Commission, 2012-2015.

[3]  FP7: “EYE – Empowering Young Explorers”, (Grant agreement no: 619241), European Commission, 2013-2015.

 NACIONALNI PROJEKTI (Projekti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

[1]  ,,Razvoj i realizacija naredne generacije sistema, uređaja i softvera na bazi softverskog radija za radio i radarske mreže”, broj projekta: TR 32051.

[2]  ,,Hardverska, softverska, telekomunikaciona i energetska optimizacija IPTV sistema”, broj projekta: TR 32039.

White tigress (baby) – softverski paket za planiranje radio mreža

Radio_Lab_Wtb_Logo_200Softverski paket za planiranje radio mreža ,,White tigress (baby) - WTb” nastao je kao rezultat dugogodišnjeg rada velikog broja autora koji su se bavili radio planiranjem. Naslov je proizašao iz osnovih namera autora da razviju kompleksan i kvalitetan softverski paket za planiranje različitih tipova radio sistema, da softver bude modularan i potpuno otvoren za dalju nadogradnju prema specifičnim zahtevima različitih tipova radio sistema. Naslov ukazuje da je takav paket vrlo redak u svojoj klasi (White Tigress) i da se konstantno razvoja (Baby). U okviru WTb paketa uspešno su povezana teorijska i praktična znanja autora. Treba imati u vidu su svi modeli predikcije testirani u praksi, svi koeficijenti za modelovanje podešeni na osnovu merenja sprovedenih u realnim uslovima, da se kompletan paket profesionalno koristi već duži vremenski period i da se stalno nadograđuje u skladu sa zahtevima novih projekata na kojima su angažovani članovi Laboratorije za radiokomunikacije.


Na ovom mestu treba istaći veliki broj većih i manjih radio sistema koji su projektovani korišćenjem WTb paketa:

 • Idejni projekti GSM/UMTS sistema mobilnih operatora TELEKOM SRBIJA i VIP MOBILE SRBIJA,
 • Preko dve stotine projekata za GSM/UMTS bazne stanice (preko 20 000 primopredajnika) i radio-relejne linkove za TELEKOM SRBIJA i VIP MOBILE SRBIJA,
 • Idejni projekat radio mreže Elektroprivrede Srbije,
 • Idejni projekat radio mreže Elektroprivrede Republlike Srpske,
 • Idejni projekat izbora lokacije za novu zemaljsku satelitsku stanicu TELEKOM SRBIJE,
 • Idejni projekat sa elementima glavnog projekta za poslovni ćelijski radio-telefonski sistem Javnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija,
 • Studija razvoja Elektrodistribucije Beograd,
 • Idejno rešenje dispečerskog sistema za monitorisanje i kontrolu proizvodnje u rudniku bakra Majdanpek,
 • Preko tri stotine projekata za TV i FM radio-difuzne stanice i pripadajuće radio-relejne linkove,
 • itd.

Najstariji projekti zbog kojih je započeo razvoj WTb-a:

 • Tenderska dokumentacija u vidu idejnog projekta za realizaciju GSM sistema u Crnoj Gori (Kompanija Braća Karić),
 • Tenderska dokumentacija u vidu idejnog projekta za realizaciju GSM sistema u Republici Srpskoj (Kompanija Braća Karić), i
 • Glavni projekat Paging sistema Srbije (JP PTT Srbija).

Takođe, tri mobilna operatora koriste WTb baze podataka terena:

 • TELEKOM SRBIJA
 • TELENOR (Crna Gora)
 • MTEL (Crna Gora)

WTb se intenzivno koristi i bio je korišćen za naučno-istraživačke aktivnosti autora, ali i njihovih saradnika, takođe. Korišćen je u izradi nekoliko doktorskih i master teza, velikog broja diplomskih radova, naučnih radova publikovanih u vodećim internacionalnim i prestižnim nacionalnim časopisima ili uspešno prezentovanih na nacionalnim i inostranim naučnim konferencijama, itd.

Više o WTb paketu…

Laboratorija za radio komunikacije je jedna od najopremljenijih univerzitetskih laboratorija na Elektrotehničkom fakultetu, ali i u Republici Srbiji (verovatno i u regionu). Laboratorija se neprekidno inovira i dodatno oprema, tako da je u postojeću savremenu mernu instrumentaciju i drugu opremu uloženo preko 600.000 eura u toku nekoliko poslednjih godina. Značajnija oprema obuhvata:

Bazne stanice

 • 4G HUAWEI eLTE Rapid Deployment Broadband Trunking System - Samostalni profesionalni mobilni trunking sistem koji integriše funkcije jezgra mreže, LTE bazne stanice i dispečerskog sistema
 • GSM bazna stanica SIEMENS BS240 II
 • UMTS bazna stanica SIEMENS NB880

Radio-relejni sistemi

 • SIEMENS SRAL XD link PDH radio-relejni link
 • SIEMENS SRT1C SDH STM-1 radio – relejni link

WLAN sistemi

 • 3 802.11b AP-a (Access Point) Cisco Aironet 350 Series
 • 2 802.11n AP-a Cisco AIR-AP1252AG-E-K9
 • 4 802.11a/g lightweight AP-a Cisco AIR-LAP 1242AG-E-K9
 • WLAN kontroler Cisco AIR-WLC 2106-K9)

IP centrale

 • SIEMENS HiPath equipment – IP digitalna telefonska centrala

Sofisticirana merna oprema

 • Specijalizovani merni radio sistem Rohde & Schwarz sa mogućnošću analize savremenih radio sistema (TSMU Network analyzer, WCDMA PN Scanner, GSM Network Scanner, WCDMA BCH demodulator, RF power management, GSM-network quality analysis, Handover/Neighbourhood analysis, TSMU-DVB test receiver, GPS system, EMI test receiver (9 kHz – 7 GHz) , sa najmodernijim ROMES softverom za automatsku akviziciju podataka

Spektralni analizatori i mrežni analizatori

 • Vector Network Analyzer Rohde&Schwarz ZVA24 – Vektorski mrežni analizator za opseg 300kHz do 24GHz,
 • Spectrum Analyzer Rohde-Schwarz FSP13 -  Analizator spektra za opseg  9 kHz do 13 GHz
 • Spectrum Analyzer Rohde&Schwarz FSU26 – Analizator spektra za opseg 20 Hz do 26.5 GHz
 • FSH6 Rohde&Schwarz Handheld Spectrum Analyzer – Ručni analizator spektra za opseg 100 kHz do 6 GHz sa internim generatorom
 • FSH6 Rohde&Schwarz Handheld Spectrum Analyzer – Ručni analizator spektra za opseg 100 kHz do 6 GHz sa izotropnom antenom namenjenom za merenja u opsegu 30 MHz do 3 GHz i RFEX mernim softverom
 • Spectrum Analyzer Rohde-Schwarz FSP7 – Analizator spektra za opseg 9 kHz do 7 GHz
 • Spectrum Analyzer HP 8591A – Analizator spektra za opseg 9 kHz do 1.8 GHz sa internim generatorom

 Merenje intenziteta električnog polja

 • HP 8902A Measuring Receiver – Izviđački merni prijemnik sa setom demodulatora
 • HP 8508A Vector Voltmetar - Vektorski voltmetar
 • Agilent Technologies E4407B – Merni prijemnik namenjen za rad u opsegu 9 kHz-26.5 GHz
 • Narda EMR300 širokopojasni merni prijemnik – Širokopojasni merni prijemnik sa mernim sondama Type 9c (opseg 3 MHz-18 GHz) i Type 18c (opseg100 kHz-3 GHz)
 • Rohde&Schwarz HE200 i HE200HF set mernih antena – set aktivnih usmerenih mernih kalibrisanih antena za merni opseg 10 kHz-3 GHz
 • Measuring Receiver Anritsu ML522B – Uskopojasni visokoprecizni merni prijemnik za opseg 25 MHz do 300 MHz
 • Measuring Receiver Anritsu ML521B – Uskopojasni visokoprecizni merni prijemnik za opseg 300 MHz do 1000 MHz
 • Anritsu MP524A – Kalibrisana merna antena za opseg 25-250MHz
 • Anritsu MP524B – Kalibrisana merna antena za opseg 200-500MHz
 • Anritsu MP524C – Kalibrisana merna antena za opseg 520-1000MHz
 • Anritsu MP663A – Kalibrisana merna antena za opseg 200-500MHz

Ostalo

 • PHILIPS PM6612 counter/timer/100ns – Merač frekvencije 80MHz/100ns visoke osetljivosti
 • HP 5386A Frequncy Counter- Merač frekvencije za opseg 90MHz-3GHz visoke osetljivosti
 • 8904A Multifunction Synthesizer DC-600 kHz – Merni generator sa mogućnošću generisanja različitih vremenskih oblika i različitih tipova modulacije
 • HP 34401A Multimetar (2 kom) – Digitalni multimetar
 • HP 33120A 15MHz, Function Generator – Merni generator sa mogućnošću generisanja različitih vremenskih oblika
 • HP 54600A 100MHz, 2Ch Oscilloscope, 2 kom – Digitalni osciloskop

Donatori laboratorije