telit.etf.rs

IEEE

IEEE

IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) je najveće svetsko udruženje inženjera elektrotehnike koje je posvećeno unapređenju tehnoloških inovacija kako bi se doprinelo razvoju čovečanstva. IEEE i njegovi članovi podstiču obrazovanje svojim veoma često citiranim publikacijama, konferencijama, standardima, kao i profesionalnim i edukativnim aktivnostima.
IEEE je osnovan 1884. godine, kada se mala grupa pojedinaca iz oblasti elektrotehnike sastala na skupu u Njujorku, i formirala organizaciju pod imenom The American Institute of Electrical Engineers (AIEE). Cilj osnivanja bio je da se pomogne profesionalcima u njihovim oblastima interesovanja i rada, koji žele da tehnološkim inovacijama doprinesu boljoj budućnosti celokupnog čovečanstva.
IEEE u brojkama:

  • više od 395 000 članova u preko 160 zemalja u svetu
  • više od 90 000 članova su studenti
  • 1855 studentskih ogranaka u 80 zemalja
  • podeljen je u 10 geografskih regiona
  • 38 društava
  • 338 affinity grupa
  • više od 2,5 miliona dokumenata u elektronskoj bazi
  • 1300 standarda i projekata koje razvija
  • sponzoriše 1100 konferencija širom sveta
  • objavljuje ukupno 148 časopisa i drugih publikacija.

Članstvo (Learn more about IEEE membership)

IEEE ima više od 395 000 članova u preko 160 zemalja širom sveta. Članovi IEEE organizacije su inženjeri, naučnici i drugi profesionalci čiji se tehnički interesi baziraju na elektrotehnici, elektronici, energetici, telekomunikacijama, računarskoj tehnici i drugim srodnim disciplinama.

Publikacije
IEEE objavljuje skoro trećinu ukupnog broja tehničke literature u oblastima elektrotehnike, računarske tehnike, elektronike i telekomunikacija. Godišnje se objavi oko 140 stručnih časopisa. U saradnji sa John Wiley and Sons, Inc., IEEE takođe objavljuje i tehničke knjige, monografije, uputstva. Sve IEEE publikacije počev od 1988. godine, kao i neke čak od 1950. godine, dostupne su u elektronskoj formi.

IEEE časopisi su ubedljivo najčešće citirani dokumenti u oblasti elektrotehnike, elektronike i drugih srodnih tehničkih oblasti!

IEEE Xplore® Digital Library je IEEE digitalna baza koja sadrži više od 2 miliona dokumenata objavljenih u IEEE časopisima, standardima ili na konferencijama.

Konferencije (Learn more about IEEE conferences)
Svake godine više od 100 000 profesionalaca u oblasti tehnike poseti oko 900 konferencija koje sponzoriše IEEE, samostalno ili u saradnji sa uspešnim kompanijama. Od mikroelektronike i mikrotalasne tehnike, pa sve do senzora i sigurnosti u mrežama, IEEE konferencije pokrivaju relevantne i aktuelne teme koje su oblast interesovanja članova IEEE-a.

Standardi (Learn more about IEEE standards)
IEEE zauzima vodeću poziciju u razvoju internacionalnih standarda prema kojima se danas razvijaju telekomunikacioni, informacioni i energetski proizvodi, aplikacije i servisi. Među poznatijim su IEEE 802® standardi za bežične mreže.

Obrazovanje i karijera (Learn more about IEEE educational opportunities)
IEEE pomaže svojim članovima u daljem obrazovanju i razvoju profesionalne karijere, kroz organizaciju različitih predavanja i radionica (Soft Skills, Professional Activities). Na studentskom nivou, IEEE sarađuje sa industrijom, univerzitetima i vladom kako bi se povećala pismenost studenata u oblasti matematike, nauke, elektrotehnike i tehnologije.

Finansiranje (Learn more about the IEEE Foundation)
IEEE Foundation se finansira od donacija koje su usmerene ka inovativnim projektima za razvoj obrazovanja, humanosti i očuvanje istorijskih vrednosti, kao što su:
• razvoj edukativnih i informativnih programa
• servisi za istorijska istraživanja
• radionice koje olakšavaju razmenu elektronskih informacija
• tehnološke inovacije
• podizanje svesti  kod javnosti o važnosti uticaja inženjeringa na celokupno društvo.

Nagrade (Learn more about IEEE awards)
Dostignuća u tehničkim poljima su priznata dodelom godišnjih IEEE nagrada za izuzetan doprinos razvoju tehnologije, društva i inženjerske profesije.

Login

Prijava na mailing liste