telit.etf.rs

Razvoj servisa i bezbednosti Internet rutera visokog kapaciteta

Šifra TR-32022
Period 1.1.2011 – 31.12.2017.
Rukovodilac Smiljanić Aleksandra

U okviru ovog projekta planiramo da implementiramo važne servise sa naprednim performansama koje treba da ponudi Internet ruter u savremenoj telekomunikacionoj mreži. Predloženi projekat je nastavak prethodnog projekta “Sistemska integracija Internet rutera” koji je takođe finansiralo Ministarstvo nauke i u okviru koga je dizajniran i implementiran industrijski prototip Internet rutera sa osnovnim funkcionalnostima. Na novom projektu planiramo da prototip usavršimo i dovedemo ga do finalnog proizvoda. Planiramo da u okviru Internet rutera razvijemo module koji omogućavaju popularne servise mrežnih operatora i Internet servis provajdera, kao što su MPLS, multikast i VPN. Pomoću MPLS servisa operatori mogu da usmere pakete na Internetu po proizvoljnoj putanji što pruža važnu fleksibilnost pri iskorišćenju zadate infrastrukture. MPLS takođe smanjuje potrebu za procesiranjem dugih IP adresa, jer se na MPLS putanjama posmatraju kraće MPLS labele. Multikast servis omogućava bolje iskorišćenje mreže za multikast saobraćaj koji se šalje sa jedne na više adresa, kao što je na primer IPTV. VPN servisi omogućavaju povezivanje klijenata na više mrežnih lokacija pomoću zaštićenih tunela. Takođe planiramo da razvijemo protokole za rezervaciju kapaciteta na Internetu koja je jako važna za multimedijalne servise, kao što su IPTV i drugi. Osim razvoja servisa, planiramo da optimizujemo postojeći dizajn i da implementiramo ruter većeg kapaciteta.

TR-32022  – Projekat je finansiran od Ministyartsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MNTR_logo_3

Login

Prijava na mailing liste