telit.etf.rs

Predavanja iz Električnih merenja – moduli

 • Telekomunikacije i informacione tehnologije (13e032em)
 • Signali i sistemi (13e052em)

Predaju

 • docent Jelena Ćertić – Katerda za telekomunikacije
 • docent Milica Janković – Katedra za signale i sisteme

Predavanja

 • Predavanje 1 (*.ppt) (*.pdf)
 • Predavanje 2 (*.ppt) (*.pdf)
 • Predavanje 3 (*.ppt) (*.pdf)
 • Predavanje 4 (*.ppt) (*.pdf)
 • Predavanje 5 (*.ppt) (*.pdf)
 • Predavanje 6 (*.ppt) (*.pdf)
 • Predavanje 7 (*.ppt) (*.pdf)

Laboratorijske vežbe

 • Lab. vežba 1 (*.pdf)
 • Lab. vežba 2 (*.pdf)
 • Lab. vežba 3 (*.pdf)
 • Lab. vežba 4 (*.pdf)

Login

Prijava na mailing liste