telit.etf.rs

TR-32023 – Optimizacija performansi energetski-efikasnih računarskih i komunikacionih sistema

Šifra TR-32023
Period 1.1.2011 – 31.12.2019.
Rukovodilac Miroslav Lutovac

Projekat obuhvata razvoj novih metoda, algoritama, eksperimentalnu verifikaciju, i razvoj delova sistema za potrebe efikasnog korišćenja računarskih i komunikacionih sistema sa stanovišta performansi uređaja i manje potrošnje električne energije. Tema pripada Zelenim tehnologijama, sa ciljem da se smanji potrošnja uređaja i zagađivanje okoline nepotrebnim radom i emisijom računarskih i komunikacionih sistema. Istraživanja obuhvataju efikasne algoritme za obradu i prenos podataka i informacija, efikasno korišćenje elektromagnetnog spektra, optimizacija računarskih sistema, matematičko modelovanje, metode komprimovanog odabiranja podataka i projektovanje rekonfigurabilnih filtara. Primena je u telekomunikacijama, bežičnim komunikacija, obradi slike i zvuka. Biće razvijena sopstvena komercijalna softverska rešenja, nova ili kao nadogradnja postojećih, ili kao delovi uređaja koje proizvode participanti. Planira se prodaja intelektualne svojine na globalnom tržištu, zajednička ulaganja sa inostranim partnerima, i korišćenje za sopstvene potrebe u edukaciji u NIO u Srbiji. Projekat ima dva participanta, SDPR i preduzeće za Signalizaciju, kontrolu i inženjering, koji su izrazili zainteresovanost da budu korisnici ovih rezultata, da učestvuju u zajedničkom razvoju, proizvodnji i prodaji rezultata ovog projekta. Tim na ovom projektu čine istraživači sa četiri državna i jednog privatnog univerziteta. Za realizaciju će se koristiti oprema dobijena 2010 godine od Ministarstva Nauke od 200.000 evra

 

TR-32028 – Projekat je finansiran od Ministartsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MNTR_logo_3

Login

Prijava na mailing liste