telit.etf.rs

Laboratorija za obradu signala

LjudiProjektiStudentski projekti
Istraživačke teme u našoj laboratoriji odnose se na primene digitalne obrade signala u telekomunikacionim kolima i sistemima i audio sistemima. Bavimo se različitim oblastima digitalne obrade signala, a najvažniji rezultati su na polju obrade signala sa više brzina (multi-rate signal processing). Trenutno radimo na projektima koje se odnose na projektovanje, analizu i efikasnu implementaciju multi-rate, varijabilnih i adaptivnih filtara kao i projektovanje i primenu digitalnih filtarskih banaka.
Studentski projekti se realizuju u okviru predmeta iz grupe predmeta digitalne obrade signala.

Obrada signala 2

Projekti mogu da se rade samostalno, ili u grupama do troje studenata.

Projekti se rade u toku semestra. Teme za projekte se objavljuju najkasnije u četvrtoj nedelji nastave. Teme se odnose na projekte koji se rade u okviru predmeta Obrada signala 2, kao i na, takozvane, združene projekte, gde se poeni ostvaruju za predmet Obrada signala 2 i još jedan predmet. Postoje združeni projekti sa predmetima: Telekomunikacije 3 i Osnovi govorne komunikacije.

Projekti se ocenjuju i nose 68 poena. Elemeni ocenjivanja projekta su:

  • kod (20 poena)
  • tekstualni izveštaj – dokument projekta (18 poena)
  • prezentacija i usmena odbrana projekta (20 poena)
  • odgovori na pitanja (10 poena)

Združeni projekti 2020

tema:

Združeni projekti 2019

Teme:

  • prolećni semestar 2019 – Filtered-OFDM — Enabler for Flexible Waveform in The 5th Generation Cellular Networks

Login

Prijava na mailing liste