telit.etf.rs

Laboratorija za obradu signala

LjudiProjektiStudentski projekti
Istraživačke teme u našoj laboratoriji odnose se na primene digitalne obrade signala u telekomunikacionim kolima i sistemima i audio sistemima. Bavimo se različitim oblastima digitalne obrade signala, a najvažniji rezultati su na polju obrade signala sa više brzina (multi-rate signal processing). Trenutno radimo na projektima koje se odnose na projektovanje, analizu i efikasnu implementaciju multi-rate, varijabilnih i adaptivnih filtara kao i projektovanje i primenu digitalnih filtarskih banaka.
Studentski projekti se realizuju u okviru predmeta iz grupe predmeta digitalne obrade signala.

Login

Prijava na mailing liste