telit.etf.rs

Zaposlenje

Telekomunikacioni operatori
Informacije o velikim telekomunikacionim operatorima gde studenti mogu da se zaposle

Državna administracija i agencije
Informacije o državnim ustanovama gde studenti mogu da se zaposle

Projektantske kompanije
Informacije o projektantskim kompanijama gde studenti mogu da se zaposle

Razvojne kompanije i instituti
Informacije o razvojnim kompanijama i institutima gde studenti mogu da se zaposle

Sistem i mrežni integratori
Informacije o sistem i mrežnim integratorima gde studenti mogu da se zaposle

Login

Prijava na mailing liste