telit.etf.rs

Zbirka rešenih zadataka iz Telekomunikacionih merenja 1

Milan Bjelica

ISBN:978-86-7225-052-7

eUdzbenik-Zbirka-Telekomunikaciona-Merenja-2
telit-cc-by-nc-nd-logo

Neka prava zadrzana. Ovo delo je licencirano pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0


Sadržaj

1. Uvod 1
2. Pasivne komponente 5
3. Izvori signala 15
4. Merenje nivoa signala 23
5. Merenje frekvencije i vremena 31
6. Osciloskopi 37
7. Analizatori spektra 47
8. Obrada rezultata merenja 57
9. Literatura 67

QR

Login

Prijava na mailing liste