telit.etf.rs

Delatnost

Bavimo se nastavom, istraživanjem i projektima sa privredom u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija.

Istraživanje i razvoj u oblasti radio komunikacija obuhvata: dizajn i optimizaciju radio mreža, modelovanje propagacionog radio kanala, pozicioniranje mobilnih korisnika, merenja izloženosti nejonizujućeg zračenja, linearizaciju pojačavača snage, analizu elektromagnetnih zračenja radio sistema. U okviru grupe za radio komunikacije razvijen je softver za planiranje mreža, White Tigress (baby), pomoću kojeg su izrađeni idejni projekti za srpske i regionalne telekomunikacione operatore, elektroprivredne sisteme i TV-FM radio difuzne sisteme.

Laboratorija za radio komunikacije

Laboratorija za radio komunikacije

U oblasti telekomunikacionih mreža, katedra se bavi projektovanjem mreža kao i samih mrežnih uređaja. Posebno se bavimo arhitekturom i unapređivanjem kritičnih funkcionalnosti Internet rutera, kao što su raspoređivanje paketa, IP lukap, i rutiranje. Studenti doktorskih i master studija kroz projekte uče da implementiraju funkcionalnosti mrežnih uređaja u hardveru na FPGA čipovima, a takođe i u softveru optimizacijom operativnih sistema servera. Za implementaciju softverskih rutera koriste se napredni alati otvorenog koda kao što su netmap, dpdk, quagga, bird i drugi.

Prototip Internet rutera izrađen u Labu za razvoj Internet tehnologija

Prototip Internet rutera izrađen u Labu za razvoj Internet tehnologija

Katedra se bavi kodovanjem i teorijom informacijama. Istraživači na katedri su predložili nove iterativne kodove koji ostvaruju značajno bolje performanse nego postojeća rešenja. Iterativni kodovi se danas u gotovo svim telekomunikacionim sistemima, kao i memorijama. Doktorski studenti i studenti master studija implementaraju nove kodove u okviru hardverskih FPGA prototipova.

Ilustracija principa rada iterativnog dekodera

Ilustracija principa rada iterativnog dekodera

Katedra za telekomunikacije se tradicionalno uspešno bavi i akustikom. Oblasti akustike koje su pokriveni su: akustika prostorija, audio tehnologije, zaštita od buke i vibracija, obrada audio i govornih signala i druge. Nastavnici na katedri su autori akustičkog dizajna brojnih koncertnih i  sala, među kojima su Beogradska arena, operska sala u Ljubljani, operska sala u Mariboru, i sala filharmonije u Skoplju.

Modelovanje zvuka instrumenata u Labu za akustiku

Modelovanje zvuka instrumenata u Labu za akustiku

Članovi katedre se bave različitim temama koje su vezane za obradu signala i slike.  Na katedri se projektuju, analiziraju i implementiraju višebrzinski, varijabilni i adaptivni filtri, kao filterske banke. Značajni razvojno-istraživački rezultati su ostvareni i u oblasti video, televizijskih, multimedijalnih i sistema za obradu slike, kao i  oblastima telemedicine, forenzike video signala,  i pretraživanja po multimedijalnom sadržaju svih vrsta.

Projekti u oblasti obrade slike i pokretne slike

Projekti u oblasti obrade slike i pokretne slike

Konačno, studenti se kroz projekte i teze upoznaju sa veb tehnologijama koje se koriste za izradu složenih dinamičkih veb sajtova, a koje su trenutno vrlo tražene na tržištu informaciono komunikacionih tehnologija, kao što su: HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL. Najambiciozniji studenti imaju prilike da implementiraju veb sajtove u okviru svojih diplomskih i master radova a koji se koriste u praksi, od strane neprofitnih organizacija.

Primer veb sajta izrađenog u okviru diplomskog rada

Primer veb sajta izrađenog u okviru diplomskog rada

Login

Prijava na mailing liste