telit.etf.rs

Projekti

Međunarodni projekti

Međunarodni projekti bilateralne saradnje

 • „Bilateralna saradnja sa Fakultetom za stojništvo u Ljubljani (Miomir Mijić)

Međunarodni komercijalni projekti

 • „Energetska tranzicija u sistemima daljinskog grejanja u cilju diversifikacije energenata i prelaska na lokalno raspolozive obnovljeve resurse“ (Aleksandar Nešković)
 • „Dizajn, procena performansi i analiza kompleksnosti zastitnih kodova za kanale sa paketnim brisanjem“ (Predrag Ivaniš)
 • „Akusticki dizajn Univerzalne sale u Skoplju“ (Miomir Mijić)

Nacionalni projekti – Projekti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Projekti – Fond za nauku – Program IDEJE

Projekti – Fond za nauku – Saradnja sa dijasporom

 • „Interativni algoritmi dekodovanja bazirani na mašinskom učenju“ (Predrag Ivaniš)

Projekti Fonda za inovacionu delatnost

 • „SIstem za testiranje akustickog kvaliteta kancelarija otvorenog tipa(open space office)“ (Dragana Šumarac Pavlović)

Zeleni fond

 • „Studija izvodljivosti implementacije nacionalne mreze za kontinuiranu i automatizovano pracenje znacajnih parametara iz domena zastite zivotne sredine“ (Aleksandar Nešković)
 • „Stvaranje uslova za poboljšanje kvaliteta životne sredine u zgradama u domenu zaštite od buke“ (Miomir Mijić)
 • „Mapiranje izvora toksičnih, mutagenih i kancerogenih isparljivih organskih jedinjenja na teritoriji grada Beograda“ (Aleksandar Nešković)

Sudska veštačenja

 • „Sudska vestacenja za Visi sud u Beogradu“ (Aleksandar Nešković)
 • „Sudska vestacenja -TELEKOM-VOX MUNDI“ (Aleksandar Nešković)
 • „Sudska vestacenja SBB (Aleksandar Nešković)
 • „Sudsko vestacenje“ (Aleksandar Nešković)

Komercijalni projekti (sa lokalnim upravama, javnim preduzećima, ministarstvima i državnim organima)

  • „Izrada Vazduhoplovne studije za dalekovod DV 110 kV br 1144B TE Kostolac – TS Smederevo 3, uvodjenje u u TS Pozarevac 2″ (Aleksandar Nešković)
  • „Razvoj network and service reporting system softverske platform“ (Aleksandar Nešković)
  • „Studija izvodljivosti sa akustičkim uslovima za projektovanje objekta nove univerzitetske bolnice „Tiršova 2″ u Beogradu“ (Miloš Bjelić)
  • „Studija revalorizacije optičke infrastrukture i predlog novog TK prenosnog sistema CGES-a“ (Aleksandar Nešković)

<li“Elaborat prostorne akustike objekata 6, 9 i 10 i „Kulturne stanice Novo Naselje““ (Dragana Šumarac Pavlović)

 • „Akusticko zoniranje Beograda“ (Dragana Šumarac Pavlović)
 • „Studija o uslovima koji moraju ispunjavati ugostiteljski objekti radi zastite od buke na teritoriji grada Beograd“ (Dragana Šumarac Pavlović)
 • „Izbor optimalnog modela prodaje frekvencijskih opsega za postojece i novu 5G tehnologiju“ (Aleksandar Nešković)
 • „Pruzanje intelektualnih usluga iz oblasti unapredjenja IKT funkcije u delu upravljanja i automatizacije IKT sistema EPS Distribucije Beograd“ (Aleksandar Nešković)
 • „Projekat za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija sistema daljinskog upravljanja trafo stanicama u Bgd-u PD“ Elektrodistribucija Beograd “ (Aleksandar Nešković)
 • „Stetna zracenja GSM/UMTS/LTE baznih stanica-edukacija“ (Aleksandar Nešković)

 

Ostali nacionalni projekti

 • „Studija uticaja vetroelektrane „Banat 2″ i „Banat 3″ na zivotnu sredinu sa aspekta buke“ (Dragana Šumarac Pavlović)
 • „Izrada audio sistema Spomen-hrama Sv.Save na Vracaru“ (Miomir Mijić)
 • „Akusticki konsalting za projekat rekonstrukcije pozorista „Bosko Buha““ (Miomir Mijić)

Kursevi

 • „Pripremanje i drzanje edukativnih prezentacija iz domena zastite zivotne sredine na radionicama organizovanim za predstavnike lokalnih Uprava za zastitu zivotne sredine u Nisu, Novom Sadu i Beogradu- Stetna zracenje GSM/UMTS/LTE/5G baznih stanica“ (Aleksandar Nešković)
 • „Usluge eksternog obrazovanja u oblasti akustike“ (Miomir Mijić)
 • „Cisco akademija kursevi – medjunarodni“ (Aleksandar Nešković)

Login

Prijava na mailing liste