telit.etf.rs

IoT mreže i Arhitektura IoT mreža – Online predavanje u sredu 13.10.2021. godine

IoT mreže i Arhitektura IoT mreža – Online predavanje u sredu 13.10.2021. godine

Zbog sprečenosti predmetnog nastavnika (samoizloacija zbog slučaja Covid-19 u porodici) predavanja iz predmeta IoT mreže i Arhitektura..

10. oktobar 2021.
TK2 – Predavanja u utorak 12.10.2021. godine

TK2 – Predavanja u utorak 12.10.2021. godine

Zbog sprečenosti predmetnog nastavnika (samoizloacija zbog slučaja Covid-19 u porodici) predavanja iz predmeta Telekomunikacije 2 u..

10. oktobar 2021.
IoT mreže i Arhitektura IoT mreža – Predavanje u sredu 06.10.2021. godine

IoT mreže i Arhitektura IoT mreža – Predavanje u sredu 06.10.2021. godine

Prvo (uvodno) predavanje iz predmeta IoT mreže (13e034iot) na 4. godini osnovnih studija i  Arhitektura IoT mreža (13m034iot) na 1...

5. oktobar 2021.
IoT mreže i Arhitektura IoT mreža – Početak nastave i raspored u školskoj 2021/2022 godini

IoT mreže i Arhitektura IoT mreža – Početak nastave i raspored u školskoj 2021/2022 godini

Planirano je da se tokom školske 2021/2022 godine predavanja i računske vežbe iz predmeta IoT mreže (13e034iot) na 4. godini osnovnih..

3. oktobar 2021.
TK2 – Početak nastave školske 2021/2022 godine

TK2 – Početak nastave školske 2021/2022 godine

Planirano je da predavanja i računske vežbe iz predmeta Telekomunikacije 2 (13e033t2) počnu da se drže „uživo“. Prvo..

3. oktobar 2021.
Bežične senzorske mreže – Obaveštenje – Predavanja u prolećnom semestru 2020/2021

Bežične senzorske mreže – Obaveštenje – Predavanja u prolećnom semestru 2020/2021

Nastava iz predmeta Bežične senzorske mreže (13m031bsm) počela je u sredu 03.03.2021. godine sa održanim uvodnim predavanjem...

8. mart 2021.
Osnovi telekomunikacija (OS/OF) – Obaveštenje – Predavanja u prolećnom semestru 2020/2021

Osnovi telekomunikacija (OS/OF) – Obaveštenje – Predavanja u prolećnom semestru 2020/2021

Predavanja i računske vežbe iz predmeta Osnovi telekomunikacija (13e032ots) će početi u skladu sa rasporedom u fomi „nastave na..

2. mart 2021.
BSM – Obaveštenje – Predavanja u prolećnom semestru 2020/2021

BSM – Obaveštenje – Predavanja u prolećnom semestru 2020/2021

Predavanja i računske vežbe iz predmeta Bežične senzorske mreže (13m031bsm) će početi u skladu sa rasporedom u fomi „nastave na..

26. februar 2021.
TK3 – Obaveštenje – Predavanja u prolećnom semestru 2020/2021

TK3 – Obaveštenje – Predavanja u prolećnom semestru 2020/2021

Predavanja i računske vežbe iz predmeta Telekomunikacije 3 (13e033t3) će početi u skladu sa rasporedom u fomi „nastave na..

26. februar 2021.
Osnovi telekomunikacija (OS/OF) – Obaveštenje – Predavanja u prolećnom semestru 2020/2021

Osnovi telekomunikacija (OS/OF) – Obaveštenje – Predavanja u prolećnom semestru 2020/2021

Predavanja i računske vežbe iz predmeta Osnovi telekomunikacija (13e032ots) će početi u skladu sa rasporedom u fomi „nastave na..

26. februar 2021.

Login

Prijava na mailing liste