telit.etf.rs

Donacija kompanije Texas Instruments za izradu diplomskih i master radova

Donacija kompanije Texas Instruments za izradu diplomskih i master radova

Kompanija Texas Instruments donirala je opremu odseku Telit, koja je namenjena za koršćenje u izradi diplomskih i master radova. Na..

3. april 2015.

Login

Prijava na mailing liste