telit.etf.rs

Rok za predaju domaćeg zadatka

Rok za predaju domaćeg zadatka

Objavljen je novi domaći zadatak iz predmeta Informaciono komunikacione tehnologije u telemedicini. Krajnji rok za predaju domaćih..

20. april 2022.

Login

Prijava na mailing liste