telit.etf.rs

Obrada signala 1 – početak nastave – 2021/2022

Obrada signala 1 – početak nastave – 2021/2022

Planiramo da ove školske godine nastavu držimo „uživo“ u učinici, prema zvaničnom ETF rasporedu časova. Molimo vas da..

1. oktobar 2021.

Login

Prijava na mailing liste