telit.etf.rs

Akustika prostorija

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Akustika prostorija
Akronim 13D031AP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Doc. dr Miloš Bjelić
Nastavnik (za vezbe)
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 9 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Prostorije su najčešći oblik akustičkih prenosnih sistema. Cilj predmeta je da student stekne potrebna znanja o zvučnom polju u prostorijama koja su potebna za samostalna istraživanja u toj važnoj oblasti. Upoznaju se osnovne karakteristike zvučnog polja u prostorijama, metode njegovog modelovanja i fizičke osobine sredstava sa njegovu konstrolu.

Ishod predmeta

Studenti posle ovog kursa treba da razumeju pojave u zvučnom polju koje se formira u zatvorenim prostorijama i da to znanje umeju da primene u samostalnom istraživanju.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Zvučno polje ispred refleksione ravni. Matematički modeli zvučnog polja u prostorijama: talasni, statistički, geometrijski. Apsorpcija zvuka i zvučni apsorberi. Subjektivni zahtevi u odnosu na impulsni odziv prostorije.

Sadržaj praktične nastave

Akustička merenja u realnim prostorijama i njihovim fizičkim modelima.

Literatura

Heinrich Kuttruf, „Room acoustics“, Spon press, London, 2000.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1.5 1.5
Metode izvođenja nastave
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava 70 Usmeni ispit 30
Projekti
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste