telit.etf.rs

Internet programiranje

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Internet programiranje
Akronim OT4IP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Zoran Čiča, Prof. dr Aleksandra Smiljanić
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Zoran Čiča, Prof. dr Aleksandra Smiljanić
Nastavnik/saradnik (za DON) Prof. dr Zoran Čiča, Prof. dr Aleksandra Smiljanić
Broj ESPB Status predmeta
Uslov
Cilj predmeta
Ishod predmeta
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave
Sadržaj praktične nastave
Literatura
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
Metode izvođenja nastave
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Novosti i obaveštenja

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste