telit.etf.rs

Donacija kompanije Silicon Labs

Nastavlja se saradnja s kompanijom Silicon Labs u oblasti telemetrije; ovaj put smo dobili bežičnu senzorsku platformu Thunderboard. I ona će se, poput opreme koja nam je donirana tokom proteklih dvanaest godina, koristiti u nastavi izbornih predmeta, kao i za izradu diplomskih i master radova.

Podeli sa prijateljima

Login

Prijava na mailing liste