Prof. dr Nataša Nešković | telit.etf.rs

telit.etf.rs

Prof. dr Nataša Nešković

Prof. dr Nataša Nešković

E-mail: natasha@etf.bg.ac.rs
Telefon: 3218-422
Soba: 67
Konsultacije: Četvrtkom posle časova od 12h

Biografija

AutobiografijaOblasti interesovanjaČlanstva u udruženjima

Ja sam Kraljevčanka – tamo sam se rodila, završila osnovnu školu i Gimnaziju. Živim u Beogradu od 1988. godine kada sam upisala ETF. Diplomirala sam u septembru 1993. godine na profilu za Elektroniku i telekomunikacije. Udala sam se za kolegu Aleksandra Neškovića te davne 1995. godine. Magistrirala sam u aprilu 1997. godine, a u maju smo dobili prvog sina, Đorđa. Doktorirala sam u julu 2003, a tačno godinu dana kasnije, rodio se i Milan. Đorđe je sada student, a Milan još uvek osnovac.

Radim na Katedri za Telekomunikacije od decembra 1993. godine, prvo kao stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju, u martu 1995. zaposlena sam u svojstvu asistenta pripravnika, a tri godine kasnije unapređena sam u zvanje asistenta. U maju 2004. izabrana sam u zvanje docenta, a u julu 2012. u zvanje vanrednog profesora. U martu 2017. postala sam redovna profesorka.

Stručni ispit propisan za diplomiranog inženjera elektrotehnike (za elektroniku i telekomunikacije) na osnovu koga sam stekla ovlašćenje za projektovanje položila sam u decembru 1998. godine. To mi je omogućilo da budem odgovorni projektant ili jedan od vodećih projektanata u okviru većeg broja projekta, od kojih se posebno ističu projekti iz oblasti planiranja javnih mobilnih sistema. U većem broju slučajeva bila sam odgovorni projektant projekata republičkog i magistralnog značaja. Ponosna sam na činjenicu da je najveći broj navedenih projekata realizovan, a objekti su pušteni u redovan i komercijalni rad. Rad na projektima omogućio mi je da studentima prenesem korisna praktična znanja kroz predmete na kojima sam angažovana, a veći broj studenata je pod mojim mentorstvom uradio svoje završne radove (preko 60 master radova i preko 70 diplomskih radova).

U slobodno vreme bavim se svojom baštom, imam puno biljaka i zaista uživam u njima. Pored toga, pažnju mi zaokupljaju umetnički radovi koje izvodim u okvirima svoje kuće, a poslednjih godina u mom obaveznom programu našla se i joga.


Moj naučni rad pripada užoj naučnoj oblasti Telekomunikacija, podoblast – Radio komunikacije, a moja istraživanja, stručni rad i rezultati obuhvataju sledeće tematske celine (među kojima ima preklapanja u izvesnoj meri):

•   Modelovanje propagacionog radio kanala mobilnih radio sistema,
•   Metode merenja i procene nivoa elektromagnetne emisije u neposrednoj okolini baznih stanica javnih mobilnih GSM/DCS/UMTS sistema,
•   Tehnike modelovanja i kompenzacije nelinearnosti pojačavača predajnika,
•   Metrike i protokoli rutiranja u bežičnim mesh mrežama,
•   Lokalizacija korisnika u javnim mobilnim GSM/DCS/UMTS sistemima i WLAN mrežama.


Član sam profesionalnih udruženja: IEEE Serbia and Montenegro Section (predsednik 2011-2014, potpredsednik 2006-2011, blagajnik 2000-2006), Inženjerske komore Srbije, Društva za telekomunikacije, Beograd. Pored toga:

•   Član sam Programskog odbora Telekomunikacionog foruma TELFOR i koordinator Sekcije za radio komunikacije i Studentske sekcije.
•  Uzimam učešće u uređivanju zbornika međunarodne konferencije: “Telecommunications Forum (TELFOR) – Proceedingds of Papers”.
•   Član sam uredničkog kolegijuma naučnog časopisa nacionalnog značaja (associate editor) “Telfor Journal” (ISSN 1821-3251), Telecommunications Society Belgrade & Academic Mind, Belgrade.
•  Recenzent sam radova (na nekima od njih i član Programskog odbora) na domaćim i međunarodnim konferencijama: TELFOR, ETRAN, INFOTEH (BiH), EUROCON, MED-HOC-NET, itd.
•  Recenzent sam radova u međunarodnim časopisima: IEEE Transactions on Vehicular Technology, IEEE Transactions on Wireless Communications, itd.

Publikacije

KnjigeMeđunarodni časopisiDomaći časopisiMeđunarodne konferencijeDomaće konferencije

[1] Nataša Nešković, ,,LOKALNE BEŽIČNE MREŽE“, Akademska misao, Beograd, oktobar 2016, ISBN: 978-86-7466-641-8. (Udžbenik je namenjen nastavi iz predmeta Telekomunikacioni sistemi i Bežične mreže koji se drže na trećoj godini osnovnih i diplomskim-master studijama, respektivno.)

[2] Nataša Nešković, ,,USMERENE RADIO VEZE“, Akademska misao, Beograd, 2011, ISBN: 978-86-7466-412-4. (Udžbenik je namenjen nastavi iz predmeta Usmerene radio veze koji se drži na četvrtoj godini osnovnih studija i na diplomskim-master studijama.)


[1] N. Tomasevic, A. Neskovic, N. Neskovic, “Correlated EEG Signals Simulation Based on Artificial Neural Networks”, International Journal of Neural Systems, Nov. 2016, ISSN: 1793-6462 Doi:10.1142/S0129065717500083, Impact Factor (2015): 6.085, Kategorija časopisa: M21A.

[2] M. Koprivica, V. Slavkovic, N. Neskovic, A. Neskovic, “Statistical Analysis of Electromagnetic Radiation Measurements in the Vicinity of GSM/UMTS Base Station Installed on Buildings in Serbia”, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 168, No. 4, pp. 489-502, March, 2016, ISSN: 0144-8420, Doi: 10.1093/rpd/ncv372, Impact Factor (2015): 0.894, Kategorija časopisa: M22.

[3] M. Koprivica, M. Petric, N. Neskovic, A. Neskovic, “Statistical Analysis of Electromagnetic Radiation Measurements in the Vicinity of Indoor Microcell GSM/UMTS Base Stations in Serbia, STATIONS IN SERBIA”, Bioelectromagnetics, Vol. 37, No. 1, pp. 69-76, January, 2016, ISSN: 0197-8462, Doi: 10.1002/bem.21946, Impact Factor (2015): 1.583, Kategorija časopisa: M22.

[4] N. Maletić, M. Čabarkapa, N. Nešković, Đ. Budimir, “Hardware impairments impact on fixed-gain AF relaying performance in Nakagami-m fading”, Electronics Letters, Vol. 52, No. 2, pp. 121 – 122, January 2016, ISSN: 0013-5194, Doi: 10.1049/el.2015.3378, Impact Factor (2015): 0.854, Kategorija časopisa: M23.

[5] N. Maletić, M. Čabarkapa, N. Nešković, “Performance of fixed-gain amplify-and-forward nonlinear relaying with hardware impairments”, International Journal of Communications Systems, pp. 1-16, Nov. 2015, ISSN: 1074-5351, Doi: 10.1002/dac.3102, Impact Factor: 1.099, Kategorija časopisa: M22.

[6] M. Koprivica, A. Nešković, N. Nešković, “Conversion from Mono-axial to Isotropic Measurements for Assessing Human Exposure to Electromagnetic Fields of GSM/DCS/UMTS Base”, Annales des Telecommunications – Annals of Telecommunications, Vol. 70, No. 9, pp. 407-414, October 2015, ISSN: 0003-4347, Doi: 10.1007/s12243-015-0463-x, Impact Factor: 0.722, Kategorija časopisa: M23.

[7] A. Anastasijević, D. Čoja, N. Nešković, A. Nešković, Dj. Budimir, “Joint Power Amplifier and I/Q Modulator Impairments Modelling and Compensation for LTE Transmitters Using Artificial Neural Networks”, AEU-International Journal of Electronics and Communications, Vol. 69, No. 2, pp. 529-538, Feb. 2015, ISSN: 1434-8411, Doi: 10.1016/j.aeue.2014.11.005, Impact Factor: 0.786, Kategorija časopisa: M23.

[8] M. Petrić, A. Nešković, N. Nešković, M. Borenović, “SVM-based Models for Mobile Users’ Initial Position Determination”, Journal of Navigation, Vol. 67, pp. 950-966, 2014, ISSN: 0373-4633, Doi: 10.1017/S0373463314000393, Impact Factor: 0.949, Kategorija časopisa: M21.

[9] M. Malnar, N. Nešković, A. Nešković, “A New Quality of Service Aware Multi-channel Multi-interface Link Layer Protocol for Wireless Mesh Networks“, Wireless Networks, pp. 101-112, Sep. 2014, ISSN: 1022-0038, Doi: 10.1007/s11276-014-0818-7, Impact Factor: 0.961, Kategorija časopisa: M22.

[10] M. Malnar, N. Nešković, A. Nešković, “Novel Power-based Routing Metrics for Multi-channel Multi-interface Wireless Mesh Networks”, Wireless Networks, Vol. 20, No. 1, pp. 41-51, Jan. 2014, ISSN: 1022-0038, Doi: 10.1007/s11276-013-0587-8, Impact Factor: 0.961, Kategorija časopisa: M22.

[11] N. Tomašević, A. Nešković, N. Nešković, “Artificial Neural Network Based Simulation of Correlated Short-term Fading”, AEUE – International Journal of Electronics and Communications (AEÜ-Archiv f. Elektronik u. Übertragungstechnik), Vol. 68, No. 4, pp. 301-311, Apr. 2014, ISSN: 1434-8411, Doi: 10.1016/j.aeue.2013.09.011, Impact Factor: 0.601, Kategorija časopisa: M23.

[12] M. Koprivica, N. Nešković, A. Nešković, Đ. Paunović, “Statistical Analysis of Electromagnetic Radiation Measurements in the Vicinity of GSM/UMTS Base Station Antenna Masts”, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 158, No. 3, pp. 263-275, Feb. 2014, ISSN: 0144-8420, Doi: 10.1093/rpd/nct230, Impact Factor: 0.913, Kategorija časopisa: M22.

[13] V. Slavković, A. Nešković, N. Nešković, “Microcell Prediction Model Based on Support Vector Machine Algorithm”, Annales des Telecommunications – Annals of Telecommunications, Vol. 69, No. 1-2, pp. 123-129, Feb. 2014, ISSN: 0003-4347, Doi: 10.1007/s12243-013-0356-9, Impact Factor: 0.699, Kategorija časopisa: M23.

[14] M. Čabarkapa, N. Nešković, Đ. Budimir, A generalized 2-D linearity enhancement architecture for concurrent dual-band wireless transmitters, IEEE Transactions on Microwave Theory and Technique, Vol. 61, No. 12, pp. 4579 – 4590, December, 2013, Doi: 10.1109/TMTT.2013.2287679, ISSN:0018-9480, Impact Factor: 2.943, Kategorija časopisa: M21.

[15] M. Borenović, A. Nešković, N. Nešković, “Vehicle Positioning Using GSM and Cascade-Connected ANN Structures”, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Vol. 14, No. 1, pp. 34-46, Mar. 2013, ISSN: 1524-9050, Doi: 10.1109/TITS.2012.2207116, Impact Factor: 2.472, Kategorija časopisa: M21A.

[16] M. Čabarkapa, N. Nešković, A. Nešković, Dj. Budimir, “Adaptive Nonlinearity Compensation Technique for 4G Wireless Transmitters”, Electronics Letters, Vol. 48, No. 20, pp. 1308-1309, Sep. 2012, ISSN: 0013-5194, Doi: 10.1049/el.2012.2829, Impact Factor: 1.038, Kategorija časopisa: M22.

[17] N. Tomašević, A. Nešković, N. Nešković, “Artificial Neural Network Based Approach to EEG Signal Simulation”, International Journal of Neural Systems, Vol. 22, No. 3, pp. 391-398, Jun 2012, ISSN: 0129-0657, Doi: 10.1142/S0129065712500086, Impact Factor: 5.054, Kategorija časopisa: M21A.

[19] N. Nešković, M. Koprivica, A. Nešković, Đ. Paunović, “Improving the Efficiency of Measurement procedures for Assessing Human Exposure in the Vicinity of Mobile Phone (GSM/DCS/UMTS) Base Stations”, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 149, No. 3, pp. 238-244, Apr, 2012, ISSN: 0144-8420, Doi: 10.1093/rpd/ncr248, Impact Factor: 0.909, Kategorija časopisa: M22.

[20] N. Tomašević, A. Nešković, N. Nešković, “Short-term fading simulation using artificial neural networks”, AEUE – International Journal of Electronics and Communications (AEÜ-Archiv f. Elektronik u. Übertragungstechnik), Vol. 65, Issue 7, pp. 641-649, July 2011, ISSN: 1434-8411, Doi: 10.1016/j.aeue.2010.09.005, Impact Factor: 0.588, Kategorija časopisa: M23.

[21] A. Nešković, N. Nešković, “Microcell electric field strength prediction model based upon artificial neural networks”, AEUE – International Journal of Electronics and Communications (AEÜ-Archiv f. Elektronik u. Übertragungstechnik), Vol. 64, No. 8, pp. 733-738, Aug, 2010, ISSN: 1434-8411, Doi: 10.1016/j.aeue.2009.05.005, Impact Factor: 0.588, Kategorija časopisa: M23 (petogodišnji M22 -2009).

[22] A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, “Macrocell Electric Field Strength Prediction Model Based Upon Artificial Neural Networks” IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 20, No. 6, pp. 1170-1177, Aug. 2002, ISSN: 0733-8716, DOI: 10.1109/JSAC.2002.801217, Impact Factor: 2.316(2002), Kategorija časopisa: M21.

[23] A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, “Indoor Electric Field Level Prediction Model Based on the Artificial Neural Networks” IEEE Communications Letters, vol. 4, No. 6, pp. 190-192, June 2000, ISSN 1089-7798, DOI: 10.1109/4234.848409, IF: 0.689 (2001), Kategorija časopisa: M22.

[24] A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, “Modern Approaches in Modeling of Mobile Radio Systems Propagation Environment,” IEEE Communications Surveys& Tutorials, vol.3 No.3, pp.2-12, July 2000, Doi:10.1109/COMST.2000.5340727.

[1] Marija Malnar, Nataša Nešković, ,,Pregled metrika rutiranja za višekanalne višeinterfejsne bežične mesh mreže”,Vojnotehnički glasnik – Ministarstvo odbrane Republlike Srbije, Vol. 3(63), pp. 42-62, septembar 2015, ISSN: print: 0042-8469, online: 2417-4753,UDC/COBISS:UDC623+355/359,Web:http://www.vtg.mod.gov.rs/arhiva/2015/ vojnotehnicki-glasnik-3-2015.html#.VkiFpr8-SFU, Kategorija časopisa: M52.

[2] M. Koprivica, M. Ilić, A. Nešković, N. Nešković, “An Empirical Study of the EDCA QoS Mechanism for Voice over WLAN”, Telfor Journal, Telecommunications Society, Belgrade, Vol. 3 No. 1 (2011), pages: 33-38, ISSN: 1821-3251, http://journal.telfor.rs, Kategorija časopisa: M52.

[3] A. Nešković, N. Nešković, M.Koprivica, Đ. Paunović, ,,Rezultati merenja RF zračenja tipičnih električnih uređaja iz životnog okruženja”, TEHNIKA, broj 4, p. 1-6 (Elektrotehnika), Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 2009, Kategorija časopisa: M52.

[4] N. Nešković, A. Nešković, M.Koprivica, Đ. Paunović, ,,Eksperimentalno-statistička analiza nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni antenskih stubova baznih stanica mobilne telefonije”, TELEKOMUNIKACIJE, Naučno-stručni časopis Republičke agencije za telekomunikacije, RATEL, Beograd, novembar 2009, Kategorija časopisa: M52.

[5] A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, “Advances in Field Strength Prediction Methods of Mobile Radio Systems”, TELEKOMUNIKACIJE, No. 1, XLVII, Zajednica JPTT – Belgrade, March 2002., Kategorija časopisa: M52.

[6] N. Nešković, A. Nešković, Đ. Paunović, “Measurements of Electromagnetic Radiation Levels in the Vicinity of GSM Base Stations”, TELEKOMUNIKACIJE, No. 1/2, XLIX, Zajednica JPTT – Belgrade, June 2001, Kategorija časopisa: M52.

[7] Paunović Đ., Nešković A, Nešković N, “Modern Approaches in Modeling of Mobile Radio-systems Propagation Environment”, INFO Jan.99, Telekomunikacije April 99, Kategorija časopisa: M52.

[1] Duška Čoja, Nataša Nešković, Aleksandar Nešković: ,,Channel Impulse Response Estimation using Vector Network Analyzer”, Proceedings of TELFOR, 25rd Telecommunication Forum (TELFOR 2017), 21-22 November 2017, Belgrade, Serbia, kategorija: M33.

[2] M. Čabarkapa, M. Prokin, G. Šimić, N. Nešković, Đ. Budimir, “Internet of Insecure Things”, Archibald Reiss Days, Belgrade, Nov, 2017.

[3] M. Čabarkapa, N. Nešković, M. Prokin, A. Nešković, Đ. Budimir, “Crosstalk suppression in MIMO Wireless Transmitters for 4G Networks”, IcETRAN, Jun, 2016.

[4] M. Malnar, N. Nešković, A. Nešković, “Optimization of RoutingProtocols and Metrics for Multi-Channel Multi-Interface Wireless Mesh Networks”, 23rd Telecommunication Forum (TELFOR 2015), 24-25 November 2015, Belgrade, Serbia,Web: http://www.telfor.org, DOI: 10.1109/TELFOR.2015.7377437,Kategorija: M31, (Invited Paper).

[5] M. Petrić, A. Nešković, N. Nešković, “Dynamic k Nearest Neighbours Model for Mobile User Indoor Positioning”, Proceedings of TELFOR, Beograd, November 2015, DOI:10.1109/TELFOR.2015.7377439, Web: http://www.telfor.org, KATEGORIJA: M33.

[6] A. Anastasijević, D. Čoja, N. Nešković, A. Neškovic, D. Budimir: “Modelling and Compensation of Power Amplifier Distortion for LTE Signals using Artificial Neural Networks”, INFOTEH 2015, Jahorina, BiH, mart 2015, ISBN:978-99955-763-6-3, Web: http://www.infoteh.rs.ba/rad/2015/KST/KST-8.pdf , KATEGORIJA: M33.

[7] N. Tomašević, A. Nešković, N. Nešković, “Artificial Neural Network based Simulation of Short-term Fading in Mobile Propagation Channel”,Proceedings of 22nd Telecommunications Forum (TELFOR 2014), pp. 206-212, Nov. 2014, Beograd, Srbija, ISBN: 978-1-4799-6190-0, Doi: 10.1109/TELFOR.2014.7034390, Kategorija: M31, (Invited Paper).

[8] J. Mijuskovic, B. Bukvic, N. Neskovic, N. Males-Ilic, D. Budimir, “Compensation of Nonlinear Distortion in RF Power Amplifiers by Injection for LTE Applications”, IEEE 22nd Telecommunication Forum (TELFOR 2014), 25-27 November 2014, Belgrade, Serbia, DOI: 10.1109/TELFOR.2014.7034422, Kategorija: M33.

[9] M. Petrić, A. Nešković, N. Nešković, M. Borenović, “RSS-based SVR Models for GSM and DCS Mobile Users’ Localization”,Proceedings of EUROCON 2013,IEEE Region 8 conference, pp. 591-596, Jul 2013., Zagreb, Hrvatska, ISBN: 978-1-4673-2230-0, Doi:10.1109/EUROCON.2013.6625041, Kategorija: M33.

[10] M. Čabarkapa, N. Nešković, Đ. Budimir, “2-D nonlinearity Compensation Technique for Concurrent Dual-band Wireless Transmitters”, pp. 1 – 3, IEEE International Microwave Symposium 2013, Seattle, WA, USA, Jun, 2013,  Web: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6697640, Doi: 10.1109/MWSYM.2013.6697640, KATEGORIJA: M33.

[11] B. Bukvic, N. Neskovic, and D. Budimir, “Reconfigurable Matching Networks for Wireless Transmitters”, 2013 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI National Radio Science Meeting, July 7-12, 2013, Lake Buena Vista, Florida, USA. ISSN: 1522-3965, Web:http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6711057&url=http%3A%2%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel7%2F6685975%2F6710651%2F06711057.pdf%3Farnumber%3D6711057,  Doi:10.1109/APS.2013.6711057, KATEGORIJA: M33.

[12] M. Božić, M. Čabarkapa, N. Nešković, A. Nešković, Đ. Budimir, “Evaluation of nonlinear distortion in MIMO transmitters”,Proceedings of 42nd European Microwave Conference (EuMC2012), pp. 908-911, Okt. 28 – Nov. 2 2012, Amsterdam, Holandija, ISBN: 978-1-4673-2215-7, Kategorija: M33.

[13] M. Čabarkapa, M. Božić, N. Nešković, A. Nešković, Đ. Budimir, “Compensation of undesired effects in MIMO wireless transceivers”, Proceedings of IEEE International Symposium on Antennas and Propogation and CNC//USNC/URSI National Radio Science Meeting (APS2012), pp. 1-2, Jul 2012, Čikago, SAD, ISSN: 1522-3965, Doi: 10.1109/APS.2012.6348077, Kategorija: M33.

[14] A. Nešković, N. Nešković, M. Koprivica, Đ.Paunović, “Electromagnetic radiation of GSM/UMTS base station“, X International Symposium on Information and Communication, INTSIKT 2014,  Jun 2014, Tuzla, Bosna i Hercegovina, Kategorija: M31, (Invited lecture).

[15] N. Nešković, A. Nešković, M. Koprivica, Đ.Paunović, “Electromagnetic radiation in the vicinity of GSM/UMTS base station“,3rd Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO 2014), Jun 2014, Budva, Crna Gora, ISBN: 978-1-4799-4827-7, Doi: 10.1109/MECO.2014.6862733, Kategorija: M31, (Invited lecture).

[16] M. Malnar, N. Nešković, “An Analysis of Performances of Multi Channel Routing Protocol Based on Different Link Quality Metrics”, TELSIKS, Oct. 2011, Niš, Srbija, KATEGORIJA: M33.

[17] M. Borenović, A. Nešković, N. Nešković, “Impact of varying reference points density on performances of fingerprinting based GSM positioning”, Proceedings of the 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies (Isabel 2011), Okt. 2011, Barselona, Španija, ISBN: 978-1-4503-0913-4, Doi: 10.1145/2093698.2093790, Kategorija: M31, (Invited Paper).

[18] M. Koprivica, M. Ilić, A. Nešković, N. Nešković, N. Krajnović, “Experimental evaluation of IEEE 802.11e EDCA QoS mechanism for voice over WLAN”, Proceedings of International Conference on Computer as a Tool (EUROCON 2011), IEEE Region 8 conference, pp. 1-4, Apr. 2011,Lisabon, Portugal,ISBN: 978-1-4244-7486-8, Doi: 10.1109/EUROCON.2011.5929298, Kategorija: M33.

[19] I. Janković, A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, “Empirical Analysis of UMTS Propagation Channel (2127.6 MHz) for case of Stationary Receiver”, Proceedings of ISWCS’09 - 6th International Symposium on Wireless Communication Systems, Sept 2009, Siena, Toscany, Italy, Kategorija: M33.

[20] N. Tomašević, N. Nešković, A. Nešković, ”Short-term fading simulator based on artificial neural networks”, Proceedings of EUROCON 2009, IEEE, St.Petersburg, Russia, May 2009, Kategorija: M33.

[21] M. Roganović, A. Nešković, N. Nešković, ”Application of artificial neural networks in classification of digital modulations for Software Defined Radio”, Proceedings of EUROCON 2009, IEEE, St.Petersburg, Russia, May 2009, Kategorija: M33.

[22] A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, “ Improvements of ITU-R Field Strength Prediction Method for Land Mobile Services”, Proceedings of the 11th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference – MELECON, Cairo – Egypt, May 2002, Kategorija: M33.

[23] N. Nešković, A. Nešković, Đ. Paunović, “Automatic Frequency Planning Algorithm  in a Real Land Mobile Radio System Design”, Proceedings of the 11th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference – MELECON, Cairo – Egypt, May 2002, Kategorija: M33.

[24] A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, “ANN Microcell Electric Field Level Prediction Model”, Proceedings of the International Conference on Trends in Telecommunications – EUROCON, IEEE R8, Bratislava – Slovakia, 4-7 July 2001, Kategorija: M33.

[25] Đ. Paunović, N. Nešković, A. Nešković, “Automatic Frequency Planning Algorithm in a Real Land Mobile Radio System Design”, Proc. of the conference TELSIKS , Niš – Yugoslavia, September 2001, Kategorija: M31, (Invited Paper).

[26] N. Nešković, A. Nešković, Đ. Paunović, “A New Microcell Prediction Model Based on the Arrangement of the Streets and Their Types”, Proceedings of the 10th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference – MELECON, Limassol – Cyprus, May 2000, Kategorija: M33.

[27] A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, “A Field Strength Prediction Model Based on Artificial Neural Networks”, Proceedings of the 9th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference – MELECON, Tel Aviv – Israel, May 1998, Kategorija: M33.

[28] Đ. Paunović, A. Nešković, N. Nešković, “Advances in Field Strength Prediction Methods of Mobile Radio Systems”, Proceedings of the conference TELSIKS, Niš – Yugoslavia, Oktobar 1997, Kategorija: M31, (Invited Paper).

[1] T. Bovan, M. Čabarkapa, N. Nešković, A. Nešković, Đ. Budimir,,,Analiza neželjenih efekata u MIMO predajnicima sa više antena”, Proceedings of TELFOR, 25rd Telecommunication Forum (TELFOR 2017), 21-22 November 2017, Belgrade, Serbia, kategorija: M63.

[2] T. Bovan, M. Čabarkapa, N. Nešković, M. Prokin, Đ. Budimir, ,,Analiza neželjenih efekata u multi-frekvencijskim MIMO predajnicima”, Infoteh, Jahorina, Mart, 2017, kategorija M63.

[3] Goran B. Marković, Mladen Koprivica, Nataša Nešković, Aleksandar Nešković, Igor Kuzle, ,,Analiza primene back-to-back rešenja pasivne relejne stanice za radio pokrivanje unutar zgrada”, Proceedings of TELFOR, 25rd Telecommunication Forum (TELFOR 2017), 21-22 November 2017, Belgrade, Serbia, kategorija: M63.

[4] Kristina Jovičić, Mladen Koprivica, Igor Kuzle, Nataša Nešković, Aleksandar Nešković, ,,Eksperimentalna analiza elektromagnetskog zračenja 802.11a/g WLAN uređaja”, Proceedings of TELFOR, 25rd Telecommunication Forum (TELFOR 2017), 21-22 November 2017, Belgrade, Serbia, kategorija: M63.

[5] Đorđe Lukić, Mladen Koprivica, Nataša Nešković, Aleksandar Nešković: ,,Eksperimentalna analiza performansi 2G/3G/4G javne mobilne mreže”, Proceedings of TELFOR, 24th Telecommunication Forum (TELFOR 2015), 22-23 November 2016, Belgrade, Serbia, kategorija: M63.

[6] Tijana Pajkić, Milan Čabarkapa, Nataša Nešković, Đurađ Budimir: ,,Uporedna analiza karakteristika 4G i 5G signala na fizičkom sloju”, Proceedings of TELFOR, 24th Telecommunication Forum (TELFOR 2015), 22-23 November 2016, Belgrade, Serbia, kategorija: M63.

[7] M.Malnar, N. Jevtić, N. Nešković, A. Nešković, ,,Modelovanje propagacije radio kanala unutar objekata”, POSTEL 2016, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, 29-30. Nov. 2016. – Rad po pozivu, kategorija: M61.

[8] M. Malnar, N. Nešković, N. Jevtić, ,,QoS-HMCP protokol za višekanalne višeinterfejsne bežične mesh mreže”, POSTEL 2015, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, 1-2. Dec. 2015. – Rad po pozivu,web:http://postel.sf.bg.ac.rs, KATEGORIJA: M61.

 [9] A.Nikolić, R. Antić, B. Babić, N. Miladinović, N. Nešković, A. Anastasijević, M. Minić, Z. Simeunović: ,,On-line dijagnostika hlađenja energetskih transformatora u TE Kostolac A pomoću sistema bežičnih senzorskih mreža”, 32. savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, Srbija, maj 2015, ISBN:978-86-82317-77-7, Web:http://www.cigresrbija.rs/doc/Savetovanja%20JUKO%20CIGRE%20i%20CIGRE%20Srbija%201953%20-%202015.pdf , KATEGORIJA: M63.

[10] N. Maletić,M. Čabarkapa, N. Nešković, A. Nešković i D. Budimir, ,,Uticaj nelinearnog releja na vjerovatnoću otkaza kooperativnog AF sistema”, Proceedings of TELFOR, 23rd Telecommunication Forum (TELFOR 2015), 24-25 November 2015, Belgrade, Serbia, Web: http://www.telfor.rs, KATEGORIJA: M63.

[11] M. Petrić, A. Nešković, N. Nešković, M. Borenović, ,,Određivanje pozicije mobilnog korisnika korišćenjem Support Vector Regression algoritma i α-β filtra”, Zbornik radova Infoteh Jahorina 2014, Vol. 13, pp. 527-532, Mart 2014, Jahorina, Bosna i Hercegovina, ISBN: 978-99955-763-3-2, Kategorija: M63.

[12] V. Slavković, A. Nešković, N. Nešković, ,,Određivanje optimalnog intervala usrednjavanja brzog fedinga u indoor uslovima propagacije”, Zbornik radova Infoteh Jahorina 2014, Vol. 13, pp. 366-369, Mar. 2014, Jahorina, Bosna i Hercegovina, ISBN: 978-99955-763-3-2, Kategorija: M63.

[13] M. Petrić, A. Nešković, N. Nešković, M. Borenović, ,,Analiza uticaja kvaliteta signala GSM/DCS baznih stanica na određivanje pozicije mobilnih korisnika korišćenjem Support Vector Regression algoritma”, Zbornik radova Infoteh Jahorina 2013, Vol. 12, pp. 322-327, Mar. 2013, Jahorina, Bosna i Hercegovina, ISBN: 978-99955-763-1-8, Kategorija: M63.

[14]  M. Janjić, N. Nešković, ,,Uporedna analiza tehnika za redukciju PAPR OFDM signala”,Proceedings of TELFOR, November 2013, Beograd, Kategorija: M63.

[15]  N. Nešković, M. Malnar, N. Jevtić, „Strategije dodele kanala u višekanalnim bežičnim mesh mrežama”, Zbornik radova 31. simpozijuma o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, POSTEL 2013, Beograd, pp. 267-276, (rad po pozivu), Kategorija: M61.

[16]  V. Slavković, A. Nešković, N. Nešković, ,,Indoor model predikcije nivoa električnog polja baziran na SVM algoritmu”, Zbornik radova Infoteh Jahorina 2013, Vol. 12, pp. 408-412, Mar. 2013, Jahorina, Bosna i Hercegovina, ISBN: 978-99955-763-1-8, Kategorija: M63.

[17] M. Petrić, N. Nešković, A. Nešković, M. Borenović, ,,Pozicioniranje mobilnih GSM i UMTS korisnika korišćenjem Support Vector Regression metode”, Proceedings of 20th Telecommunications Forum (TELFOR 2012), pp. 428-431, Nov. 2012, Beograd, Srbija, ISBN: 978-1-4673-2983-5, Doi: 10.1109/TELFOR.2012.6419238, Kategorija: M63.

[18] M. Petrić, N. Nešković, A Nešković, M. Borenović, ,,Određivanje pozicije mobilnih GSM korisnika korišćenjem Support Vector Regression metode”, Zbornik radova Infoteh Jahorina 2012, Vol. 11, pp. 302-306, Mar. 2012, Jahorina, Bosna i Hercegovina, ISBN: 978-99938-624-8-2, Kategorija: M63.

[19] V. Slavković, A. Nešković, N. Nešković, ,,Model predikcije nivoa električnog polja u mikroćeliji baziran na SVM algoritmu”, Zbornik radova Infoteh Jahorina 2012, Vol. 11, pp. 234-238, Mar. 2012, Jahorina, Bosna i Hercegovina, ISBN: 978-99938-624-8-2, Kategorija: M63.       J.

[20] Nikčević, N. Nešković, ,,Analiza energetski efikasnog MAC protokola za bežične senzorske mreže”,Proceedings of TELFOR, Beograd, November 2012, Kategorija: M63.

[21] B. Bukvić, N. Nešković, Dj. Budimir, “Reconfigurable RF Power Amplifiers for Wireless Transmitters”, Proceedings of TELFOR, Beograd, November 2012, Kategorija: M63.

[22] M. Vasković, M. Čabarkapa, N. Nešković, Đ. Budimir,  ,,Modelovanje pojačavača snage robusnom metodom estimacije parametara”, ETRAN 2012, Zlatibor 11-14. jun, Kategorija: M63.

[23] J. Tomić, N. Nešković, ,,Analiza tehnika kontrole pristupa medijumu u IEEE 802.11s mrežama”, TELFOR 2011.

[24] J. Žarković, P. Stojković, N. Nešković, ,,3D statisticki propagacioni model za indoor radio pokrivanje u WLAN mrežama”, TELFOR 2011.

[25] J. Uljarević, N. Nešković, ,,Uporedna analiza MAC protokola bežičnih senzorskih mreža”, TELFOR 2011.

[26] M. Božić, M.Čabarkapa, N.Nešković, A. Nešković, Đ. Budimir, ,,Kompenzacija nelinearne distorzije u MIMO OFDM bežičnim komunikacionim sistemima”, TELFOR 2011.

[27] M. Čabarkapa, N. Nešković, A. Nešković, Đ. Budimir, ,,A comparative analysis of RF transmitter architectures for software defined radio systems”, ETRAN 2011.

[28] M. Petrić, A. Petrović, N. Nešković, A. Nešković, ,,Analiza kvaliteta rada primopredajnika mobilnih GSM terminala korišćenjem mernog uređaja Rohde&Schwarz CMU200”, INFOTEH-JAHORINA Vol. 10, Ref. B-II-3, p. 139-143, Mart 2011.

[29] M. Vučićević, J. Sokić, M. Koprivica, N. Nešković, A. Nešković, ,,Analiza kvaliteta GSM signala mobilnih operatora korišćenjem mernog uređaja Rohde&Schwarz Romes 4.11”, INFOTEH-JAHORINA Vol. 10, Ref. B-II-4, p. 144-148, Mart 2011.

[30] M. Koprivica, M. Ilić, A. Nešković, N. Nešković, ,,Eksperimentalna analiza efikasnosti EDCA tehnike u prenosu govora pri konkurentnom best effort saobraćaju”, Proceedings of TELFOR, Beograd, November 2010.

[31] M. Malnar, N. Nešković, ,,Uporedna analiza Hop counting, ETX, ETT i MIC metrike u realnom propagacionom okruženju jednokanalne mesh mreže”, Proceedings of TELFOR, Beograd, Novembar 2010.

[32] V. Orlić, N. Nešković, M. Perić, B. Radan, ,,Realizacija softvera za ispitivanje kvaliteta modulacije”, ETRAN 2009.

[33] M. Roganović, A. Nešković, N. Nešković, ,,Primena neuralnih mreža za automatsko prepoznavanje digitalne modulacije u softverski definisanom i kognitivnom radiju“, Proceedings of TELFOR, Beograd, November 2008.

[34] J. Irena, A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, “Time dispersion of UMTS propagation channel“, Proceedings of TELFOR, Beograd, November 2007.

[35] M. Borenović, A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, “Positioning in WLAN networks”, Proceedings of POSTEL, Beograd, December 2007.

[36] Đ.Đurović, M. Koprivica, N. Nešković, Đ. Paunović, ,,Analiza protoka u infrastrukturnoj IEEE 802.11g WLAN mreži u realnim uslovima”, Proceedings of TELFOR, Beograd, November 2006.

[37] M. Petković, M. Simić, M. Koprivica, N. Nešković, A. Nešković, Đ. Paunović, “System for Automatic Electric Field Level Measurements Based on Spectrum Analyser Protek 3201”, ETRAN, Budva, 2005.

[38] A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović “Public Land Mobile Networks Used as Fixed Systems ”, Proceedings of TELFOR, Beograd, November 2004.

[39] N. Nešković, A. Nešković, Đ. Paunović “Development of groundcover databases for the purpose of radio system design”, Proceedings of the conference, INFOTEH, Jahorina, Mart 2003.

[40] Nataša Nešković, Đorđe Paunović, Aleksandar Nešković, “A Review and Comparative Analysis of Frequency Planning Algorithms for Cellular Radio System Design”, ETRAN, Herceg Novi, June 2003.

[41] N. Nešković, A. Nešković, Đ. Paunović “Space-Frequency Planning Algorithm for Mobile Radio System Design”, Proceedings of TELFOR, Beograd, November 2003.

[42] M. Simić, M. Koprivica, A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović “System for Automatic Measurement of Electromagnetic Emission Level in Near Vicinity of Radio Transmitters”, Proceedings of TELFOR, Beograd, November 2003.

[43] A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, “Microcell Coverage PredictionUsing Aritficial Neural Networks”, NEUREL 2002, Belgrade – Yugoslavia, September 2002.

[44] N. Nešković, A. Nešković, Đ. Paunović, “Multisystem Integration of SWHW Resources and GIS Databases in the Area of Radio-system Design”, Congress JISA, Herceg Novi – Yugoslavia, Jun – 2001.

[45] N. Nešković, A. Nešković, Đ. Paunović, “Measurements of Electromagnetic Radiation Levels in the Vicinity of GSM Base Stations”, Proceedings of YUINFO, Kopaonik – Yugoslavia, March 2001.

[46] N. Antić, B. Perašević, A. Nešković, N. Nešković, “Radio-systems in Electric Power Company of Serbia“, Proceedings of JUKO CIGRE, Herceg Novi – Yugoslavia, May 2000.

[47] G. Živanović, A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, “Analysis and Graphical Presentation of GSM Signal Level Measurements”, Proceedings of TELFOR, Belgrade – Yugoslavia, 2000.

[48] A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, “WHITE TIGRESS (BABY) – WTB, Radio Systems Design Tools, Proceedings of YUINFO, Kopaonik – Yugoslavia, March 1999.

[49] Dupčinov M., A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, “Automatic Path Finding on City Map using GPS“, Proceedings of ETRAN, Zlatibor – Yugoslavia,1998.

[50] Đ. Paunović, A. Nešković, N. Nešković, “Modern Approaches in Modeling of Mobile Radio-systems Propagation Environment”, Proceedings of TELFOR, Belgrade, 1998.

[51] N. Nešković, A. Nešković, Đ. Paunović, “Electric Field Level Propagation Model for Urban Microcells (band 900MHz) ”, Proceedings of ETRAN, Zlatibor – Yugoslavia, June 1997.

[52] M. Vujović, A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, “Determining Parameters of the Lee Macrocell Prediction Model,” Proceedings of the 43th annual conference ETRAN, Zlatibor-Yugoslavia, 1997.

[53] A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, “Modern Indoor Electric Field Levels Prediction Models”, Proceedings of TELFOR, Belgrade – Yugoslavia, November 1997.

[54] A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, “A New Algorithm for Obtaining Better Accuracy of GPS localisation”, Proceedings of TELFOR, Belgrade – Yugoslavia, November 1997.

[55] A. Nešković, N. Nešković, “Radio-wave Propagation Characteristics in Indoor Environments at 910MHz”, Proceedings of TELFOR, Belgrade – Yugoslavia, November 1997.

[56] A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, “Influence of the Human Body on Indoor Radio Communications at 450MHz – Measurements and Analysis,” Proceedings of the 43th annual conference ETRAN, Budva – Yugoslavia, June 1996.

[57] A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, “The Usage of Artificial Neural Networks for Indoor Electric Field Level Predictions (band 900MHz) ”, Proceedings of TELFOR, Belgrade – Yugoslavia, November 1996.

[58] N. Nešković, A. Nešković, Đ. Paunović, “Measurements and Analysis of the Electric Field Level in Band 450MHz”, Proceedings of TELFOR, Belgrade – Yugoslavia, November 1996.

[59] N. Nešković, A. Nešković, Đ. Paunović, “Radio-wave Propagation Characteristics in Urban Microcells at 910MHz”, Proceedings of TELFOR, Belgrade – Yugoslavia, November 1996.

[60] A. Nešković, N. Radovanović, “A New Error Diffusion Fitar with Uniform Distribution Error”, Proceedings of YUINFO, April 1995.

[61] Lj. Milić, M. Đurić, Seničić, M. Aleksić, Z. Dobrosavljević, N. Radovanović, ,,PC radna stanica namenjena nastavi u oblasti Digitalne obrade signala”, ETRAN, Jun 1995.

[62] A. Nešković, Đ. Paunović, N. Radovanović, V. Nikolajević, “Analysis of ITU-R Clearance Angle Prediction Method”, Proceedings of TELFOR, Belgrade – Yugoslavia, November 1994.

[63] N. Radovanović, R. Biljić, ,,Projektovanje balansnog modulatora programskim paketom TINA”, Proceedings of ETRAN, Niš – Yugoslavia, June 1994.

Projekti

Naučno-istraživački projektiKomercijalni projekti i studije

[1] ,,Razvoj i realizacija naredne generacije sistema, uređaja i softvera na bazi softverskog radija za radio i radarske mreže” (broj projekta: TR 32051).

[2] ,,Hardverska, softverska, telekomunikaciona i energetska optimizacija IPTV sistema” (broj projekta: TR 32039).


[1] A. Neškovića, N. Nešković, M. Koprivica, G. Marković, V. Slavković, M. Petrić, A. Anastasijević, Đ. Paunović – ,,Analiza međusobnog uticaja primarnog radara za nadzor vazdušnog saobraćaja i postojećih/planiranih radio-sistema na lokaciji Besna Kobila”, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o, Beograd, 2016.

[2] A.Nešković, N.Nešković, M. Koprivica – ,,Glavni projekat za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija radio-sistema za prenos govora grada Pančeva”, Grad Pančevo, Pančevo, 2016.

[3] A.Nešković, N.Nešković, G. Marković, M. Koprivica, V. Slavković – ,,Tehničko rešenje i glavni projekat za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija radio-sistema za prenos govora operatora distributivnog sistema EPS Distribucija na konzumnom području grada Beograda (proširenje radio sistema MOTOROLA)”, EPS Distribucija d.o.o, Beograd, 2016.

[4] N.Nešković, A.Nešković, M. Koprivica, V. Slavković, M.Petrić – ,,Tehničko rešenje i glavni projekat za dobijanje dozvola za radio-relejne veze za povezivanje repetitora radio-sistema za prenos govora operatora distributivnog sistema EPS Distribucija na konzumnom području grada Beograda (proširenje sistema radio-relejnh veza)”, EPS Distribucija d.o.o, Beograd, 2016.

[5] A. Neškovića, M. Koprivica, N. Nešković, M. Čabarkapa, I.Janković, M. Petrić – ,,Studija izvodljivosti izgradnje mreže senzora za praćanje nivoa elektromagnetnog zračenja”, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge – RATEL, Beograd, 2016.

[6] A.Nešković, N. Krajnović, Zoran Perović, Slobodan Milosavljvić, N.Nešković – ,,Studija eksploatacije telekomunikacione mreže EMS-a”, JP ELEKTROMREŽA SRBIJE, 2015.

[7] A. Neškovića, N. Nešković, M. Koprivica, G. Marković, V. Slavković, M. Petrić, A. Anastasijević, Đ. Paunović – ,,Analiza međusobnog uticaja sekundarnog radara za nadzor vazdušnog saobraćaja i postojećih/planiranih radio-sistema na lokaciji Besna Kobila”, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd, 2015.

[8] A. Neškovića, N. Nešković, M. Koprivica, V. Slavković, M. Petrić, A. Anastasijević – ,,Analiza uticaja DCS/UMTS/LTE baznih stanica kompanije VIP Mobile na bezbednost vazdušnog saobraćaja sa stanovišta zaštite emisija radio-uređaja na lokaciji Aerodrom Konstantin veliki – NIŠ” (Vazduhoplovna studija)”, VIP Mobile – Beograd, 2015.

[9] N.Nešković – Veći broj (11) tehničkih kontrola Idejnih projekata republičkog značaja, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 2014.

[10] A.Nešković, M. Koprivica, N.Nešković, G.Marković, Đ.Paunović – Veći broj (preko 70) studija o proceni i stručnih ocena uticaja GSM/UMTS baznih stanica na životnu sredinu, kao i merenja nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni GSM/UMTS baznih stanica – Telekom Srbija, 2014.

[11] I. Janković, A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović – ,,Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Kragujevac 2”, kompanije VIP MOBILE“, VIP MOBILE, Beograd 2013.

[12] A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, – Jedan glavni projekat za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – UMTS bazne stanice kompanije VIP MOBILE (preko 62 primo-predajnika – nacionalno pokrivanje), VIP MOBILE, 2013.

[13] A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, – Tri glavna projekata za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – GSM/DCS bazne stanice kompanije VIP MOBILE (preko 675 primo-predajnika – nacionalno pokrivanje), VIP MOBILE, 2013.

[14] A.Nešković, M. Koprivica, N.Nešković, Đ.Paunović – Veći broj (preko 90) studija o proceni i stručnih ocena uticaja GSM/UMTS baznih stanica na životnu sredinu i veći broj (preko 69) merenja nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni GSM/UMTS baznih stanica – Telekom Srbija, VIP Mobile, 2012.

[15] A.Nešković, I. Janković, Đ.Paunović, N.Nešković – ,,Glavni projekat za izgradnju Session Border Controller-a za povezivanje međunarodne softswitch centrale BG/MN03 sa opremom drugih operatora preko SIP i SIP-I/T protokola“, TELEKOM SRBIJA a.d, Beograd 2012.

[16] A.Nešković, I. Janković, Đ.Paunović, N.Nešković – ,,Glavni projekat modernizacije dela GSM/UMTS RAN mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća TELEKOM SRBIJA a.d. – regija JUG“, TELEKOM SRBIJA a.d., Beograd 2012.

[17] A.Nešković, I. Janković, Đ.Paunović, N.Nešković – ,,Glavni projekat proširenja 5 upravljačko-komutacionog centra „Železnik“ GSM/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća TELEKOM SRBIJA a.d.“, TELEKOM SRBIJA a.d, Beograd 2012.

[18] A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, – Nekoliko (7) glavnih projekata za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – UMTS bazne stanice kompanije VIP MOBILE (preko 1428 primo-predajnika – nacionalno pokrivanje), VIP MOBILE, 2012.

[19] A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, – Nekoliko (4) glavnih projekata za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – GSM/DCS bazne stanice kompanije VIP MOBILE (preko 756 primo-predajnika – nacionalno pokrivanje), VIP MOBILE, 2012.

[20] A.Nešković, M. Koprivica, N.Nešković, Đ.Paunović – Veći broj (preko 47) studija o proceni i stručnih ocena uticaja GSM/UMTS baznih stanica na životnu sredinu i veći broj (preko 38) merenja nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni GSM/UMTS baznih stanica – Telekom Srbija, VIP Mobile, 2012.

[21] Tehničko rešenje i glavni projekat za dobijanje dozvola za radio-relejnu mrežu za povezivanje repetitora radio sistema za prenos govora privrednog društva Elektrodistribucija Beograd, ED Beograd 2011, (N.Nešković, A.Nešković, Đ.Paunović).

[22] Tehničko rešenje i glavni projekat za dobijanje dozvola radio sistema za prenos govora privrednog društva Elektrodistribucija Beograd, ED Beograd 2011, (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović).

[23] Glavni projekat proširenja 4 upravljačko-komutacionog centra „Novi Sad“ GSM/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća „TELEKOM SRBIJA“ a.d., Beograd 2011 (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković, I. Janković).

[24] Glavni projekat proširenja media gateway-a MGW-E2 upravljačko-komutacionog centra „Užice“ GSM/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća „TELEKOM SRBIJA“ a.d., Beograd 2011 (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković, I. Janković).

[25] Glavni projekat proširenja 3 upravljačko-komutacionog centra „Bežanija“ GSM/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća „TELEKOM SRBIJA“ a.d., Beograd 2011 (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković, I. Janković).

[26] Glavni projekat proširenja 2 upravljačko-komutacionog centra „Kragujevac“ GSM/UMTS mreže javnih mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća „TELEKOM SRBIJA“ a.d., Beograd 2011 (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković, I. Janković).

[27] Nekoliko (2) glavnih projekata za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – UMTS bazne stanice kompanije VIP MOBILE (preko 240 primo-predajnika – nacionalno pokrivanje), VIP MOBILE, 2011 (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović).

[28] Veći broj (preko 20) studija o proceni i stručnih ocena uticaja GSM/UMTS baznih stanica na životnu sredinu i veći broj (preko 10) merenja nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni GSM/UMTS baznih stanica za 2 GSM/UMTS operatora – Telekom Srbija, VIP Mobile, 2011 (A.Nešković, M. Koprivica, N.Nešković, Đ.Paunović).

[29] Analiza rezultata merenja kvaliteta servisa provajdera mobilne telefonije u Srbiji (vremenski period: Q4 2010), VIP Mobile, 2011 (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, M.Čabarkapa).

[30] Analiza rezultata merenja kvaliteta servisa provajdera mobilne telefonije u Srbiji (vremenski period: Q1 2011), VIP Mobile, 2011 (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, M.Čabarkapa).

[31] Glavni projekat proširenja jezgra mobilne GSM/UMTS mreže preduzeća Telekom Srpske/M:TEL a.d. (instalacija NG HLR/AUC/EIR sistema), Telekom Srpske, BiH, 2011 (A.Nešković, Z. Stojković, N.Nešković, I.Janković, Đ.Paunović).

[32] Glavni projekat integracije FLEXI NETWORK GATEWAY-a u mobilnu mrežu za prenos podataka preduzeća Telekom Srbija a.d, TELEKOM SRBIJA, Beograd, 2011 (A.Nešković, V. Maksimović, I.Janković, N.Nešković, Đ.Paunović).

[33] Veći broj (6 glavnih projekata za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – GSM bazne stanice kompanije VIP MOBILE (preko 1530 primo-predajnika – nacionalno pokrivanje), VIP MOBILE, 2010 (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović).

[34] Glavni projekat za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – UMTS bazne stanice kompanije VIP MOBILE (preko 115 primo-predajnika – nacionalno pokrivanje), VIP MOBILE, 2010 (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović).

[35] Glavni telekomunikacioni projekat radio-relejne mreže Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore, d.o.o, AKLSCG Beograd 2010 (N.Nešković, A.Nešković, Đ.Paunović).

[36] Veći broj (preko 140) studija o proceni i procena uticaja GSM/UMTS baznih stanica na životnu sredinu i veći broj (preko 60) merenja nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni GSM/UMTS baznih stanica za 3 GSM/UMTS operatora – Telekom Srbija, Telenor, VIP Mobile, 2010 (A.Nešković, M. Koprivica, N.Nešković, Đ.Paunović).

[37] Veći broj (44) glavnih projekata za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – GSM bazne stanice kompanije Telekom Srbija (preko 8000 primo-predajnika – nacionalno pokrivanje), Telekom Srbija, 1997.-2009. (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković i dr.)

[38] Nekoliko (9) glavnih projekata za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – UMTS bazne stanice kompanije Telekom Srbija (preko 910 primo-predajnika – nacionalno pokrivanje), Telekom Srbija, 2006.-2009. (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković i dr.).

[39] Preko 780 tehničkih kontrola glavnih projekata za instalaciju GSM/UMTS baznih stanica, Telekom Serbia, 2001-2009. (Đ.Paunović, N.Nešković, A.Nešković, M.Simić, Z..Stojković).

[40] Preko 190 tehničkih kontrola glavnih projekata radio-relejnih veza, 2001-2009. (Đ.Paunović, N.Nešković, A.Nešković, M.Simić).

[41] Više (28) glavnih projekata za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – GSM bazne stanice kompanije VIP MOBILE (preko 4000 primo-predajnika – nacionalno pokrivanje), VIP MOBILE, 2007.-2009. (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković i dr.)

[42] Više (5) glavnih projekata za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – GSM bazne stanice kompanije VIP MOBILE (preko 500 primo-predajnika – nacionalno pokrivanje), VIP MOBILE, 2007.-2009. (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković i dr.)

[43] Više stotina (preko 900) detaljnih analiza, studija i procena uticaja GSM/UMTS baznih stanica na životnu sredinu i merenja nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni GSM/UMTS baznih stanica za 5 GSM/UMTS operatora – Telekom Srbija, Telenor, Promonte, T Mobile, VIP Mobile, 1998-2009. (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, M.Simić, M.Koprivica i dr.)

[44] Preko 450 tehničkih kontrola glavnih projekata za instalaciju GSM/UMTS baznih stanica, VIP MOBILE, 2007-2009. (Đ.Paunović, N.Nešković, A.Nešković, M.Simić).

[45] Glavni projekat proširenja upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Kragujevac” (faza 1), kompanije VIP MOBILE, VIP MOBILE, 2009. (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković, I.Janković i dr.

[46] Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Novi Sad” (faza 1), kompanije VIP MOBILE, VIP MOBILE, 2008. (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković, I.Janković i dr.)

[47] Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Niš” (faza 1), kompanije VIP MOBILE, VIP MOBILE, 2008. (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković, I.Janković i dr.)

[48] Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Kragujevac” (faza 1), kompanije VIP MOBILE, VIP MOBILE, 2008. (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković, I.Janković i dr.)

[49] Više (6) glavnih projekata za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – radio-relejne veze kompanije Telekom Srbija (202 deonice), Telekom Srbija, 2006.-2008. (N.Nešković, Đ.Paunović, A.Nešković i dr.)

[50] Glavni projekat za dobijanje dozvole za radio-veze tipa ,,tačka-više tačaka” MOSCAD sistema daljinskog upravljanja u frekvencijskom opsegu 146 -174 MHz (repetitor Avala), Elektrodistribucija Beograd, 2008. (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović).

[51] White tigress (baby) – AERO – razvoj softverskog paketa za analizu pokrivanja teritorije servisima kontrole letenja, Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore, 2007.-2008. (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, M.Borenović, D.Milićev, i dr.)

[52] White tigress (baby) – RADAR – razvoj softverskog paketa za modelovanje radara i analizu radarskog pokrivanja, Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore, 2007.-2008. (A.Nešković, A.Kostić, N.Nešković, Đ.Paunović, M.Borenović, D.Milićev, i dr.)

[53] White tigress (baby) – RR – razvoj softverskog paketa za za analizu profila trase i proračun radio-relejnih veza, Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore, 2007.-2009. (N.Nešković, A.Nešković, Đ.Paunović, M.Borenović, D.Milićev, i dr.)

[54] Generalni projekat GSM/UMTS mreže kompanije Telekom Srbija (III faza izgradnje), Telekom Srbija, 2007. (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović i dr.)

[55] Prethodna studija opravdanosti III faze izgradnje GSM/UMTS mreže kompanije Telekom Srbija, Telekom Srbija, 2007, (u saradnji sa ALBA partners – A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović i dr.)

[56] Idejni projekat GSM/UMTS mreže kompanije Telekom Srbija (IIIa faza izgradnje), Telekom Srbija, 2007, (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović i dr.)

[57] Studija opravdanosti IIIa faze izgradnje GSM/UMTS mreže kompanije Telekom Srbija, Telekom Srbija, 2007, (u saradnji sa ALBA partners – A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović i dr.)

[58] Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Užice” (III faza izgradnje), Telekom Srbija, 2007, (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović,I.Janković i dr.)

[59] Glavni projekat proširenja upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Kragujevac” (III faza izgradnje), Telekom Srbija, 2007, (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović,I.Janković i dr.)

[60] Glavni projekat proširenja 2 upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Novi Sad” (III faza izgradnje), Telekom Srbija, 2007, (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, I.Janković i dr.)

[61] Glavni projekat proširenja 2 upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Bežanija” (III faza izgradnje), Telekom Srbija, 2007, (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović,I.Janković i dr.)

[62] Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Kruševac” (III faza izgradnje), Telekom Srbija, 2007, (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović,I.Janković i dr.)

[63] Glavni projekat proširenja 2 upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Niš” (III faza izgradnje), Telekom Srbija, 2007, (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović,I.Janković i dr.)

[64] Generalni projekat GSM/UMTS mreže kompanije MTEL Crna Gora (faze I – IV), MTEL Crna Gora, 2007, (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković i dr.)

[65] Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Podgorica” (I faza), MTEL Crna Gora, 2007, (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, I.Janković).

[66] Razvoj digitalnih baza podataka terena za potrebe planiranja GSM/UMTS mreže kompanije MTEL Crna Gora, 2007, (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, i dr.).

[67] White tigress (baby) – razvoj softverskog modula za projektovanje radio-relejnih veza za potrebe GSM/UMTS mreže kompanije MTEL Crna Gora, 2007. (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, i dr.)

[68] Izrada tenderske dokumentacije (ponude) za dobijanje posebne licence za izgradnju GSM/UMTS javne mobilne mreže na teritoriji Crne Gore – tehnički segment, Telekom Srbija, 2007. (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković i dr.)

[69] Generalni projekat faze 0 izgradnje GSM mreže kompanije VIP MOBILE, VIP MOBILE, 2007. (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković, I.Janković i dr.)

[70] Generalni projekat faze 1 izgradnje UMTS mreže kompanije VIP MOBILE, VIP MOBILE, 2007. (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković, I.Janković i dr.)

[71] Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Beograd” (faze 0 i 1), kompanije VIP MOBILE, VIP MOBILE, 2007. (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković, I.Janković i dr.)

[72] Analiza uticaja GSM i UMTS baznih stanica na životnu sredinu – studija, VIP MOBILE, 2007. (M.Simić, A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković).

[73] Idejni projekat I faze izgradnje UMTS mreže kompanije Telekom Srbija, Telekom Srbija, 2006. (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković, i dr.)

[74] Veći broj (26) glavnih projekata za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – radio-difuzni TV sistem kompanije FOX, FOX Company, 2006, (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković, i dr.).

[75] Nekoliko (4) glavnih projekata za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – radio-difuzni TV sistem kompanije PINK, PINK International Company, 2006, (A.Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, Z.Petrović).

[76] Glavni projekat za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – radio-relejna backbone mreža radio-difuznog TV sistema kompanije FOX (36 deonica), FOX Company, 2006, (N.Nešković, A.Nešković, Đ.Paunović, i dr.).

[77] Idejni projekat radio-difuznog FM & TV centra ,,Crveni Čot”, Radio Televizija Srbije – RTS, 2006. (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković i dr.).

[78] Razvoj softvera i digitalnih baza podataka terena za potrebe razvoja GSM radio-mreže GSM operatora Telekom Srbija, 2001-2008, Telekom Srbija, (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović).

[79] Razvoj digitalnih baza podataka terena za potrebe razvoja GSM radio-mreže GSM operatora Promonte, 2002, Promonte – Crna Gora, (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović).

[80] Glavni projekat proširenja 4 upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Železnik” (II faza izgradnje – GSM, I faza izgradnje – UMTS), Telekom Srbija, 2006., (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović,I.Janković).

[81] Glavni projekat proširenja upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Bežanija” (II faza izgradnje – GSM, I faza izgradnje – UMTS), Telekom Srbija, 2006, (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović,I.Janković).

[82] Glavni projekat proširenja upravljačko-komutacionog GSM centra ,,Novi Sad” (II faza izgradnje), Telekom Srbija, 2005, (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović,I.Janković).

[83] Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM centra ,,Bežanija” (II faza izgradnje), Telekom Srbija, 2005, (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović,I.Janković).

[84] Idejni projekat WLL sistema u regionu Koštunića, Jugotrade & Telekom Srbija, Beograd, 2005. (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović).

[85] Idejni projekat WLL sistema u regionu Ivanjice, Jugotrade & Telekom Srbija, Beograd, 2005. (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović).

[86] Idejni projekat WLL sistema u regionu Beograda, Jugotrade & Telekom Srbija, Beograd, 2005. (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović).

[87] Idejni projekat WLL sistema u regionu Novog Sada, Jugotrade & Telekom Srbija, Beograd, 2005. (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović).

[88] Glavni projekat za dobijanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija – bežična pristupna mreža kompanije YUNET (bazna stanica hotel Intercontinental), YUNET, 2005. (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović, Z.Petrović).

[89] Glavni projekat radio-relejne backbone mreže Elektrodistribucije ,,Elektrotimok”, Elektrotimok – Zaječar, 2005, (N. Nešković, A.Nešković, Đ.Paunović, Z.Petrović i dr.)

[90] Tehničko rešenje pristupne radio-mreže (WLAN IEEE 802.11b/g) Kongresnog centra SAVA, Sava Centar – Beograd, 2005, (A. Nešković, M.Koprivica, I.Janković, N.Krajnović, Đ.Paunović, N.Nešković i dr.)

[91] Idejni projekat IIcd faze izgradnje GSM mreže Telekoma Srbija, Telekom Srbija, 2005, (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković i dr.)

[92] Generalni projekat I faze izgradnje UMTS (3G) mreže kompanije Telekom Srbija, Telekom Srbija, 2005. (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković, i dr.)

[93] Preko 200 glavnih projekata za dobijanje dozvola za TV i FM radio-difuzne predajnike, više različitih kompanija,1997-2003. (Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković).

[94] Tehničko rešenje pristupne radio-mreže (WLAN IEEE 802.11b) magacina MAXI Supemarketa na Bežanijskoj kosi, DELTA MAXI d.o.o, 2004. (A. Nešković, M.Koprivica, N.Krajnović, Đ.Paunović, N.Nešković i dr.)

[95] Glavni projekat za dobijanje dozvola – pristupna radio-mreža PPT NET-a (WLAN IEEE 802.11b – bazna stanica TK Centar Beograd), PTT Srbija, 2004, (A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović).

[96] Glavni projekat proširenja 3 upravljačko-komutacionog GSM/UMTS centra ,,Železnik” (II faza), Telekom Srbija, 2004., (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović,i dr.)

[97] Analiza uticaja GSM baznih stanica na životnu sredinu – studija (faze Icde & II – GSM mreža Telekom Srbija), Telekom Srbija, 2004. (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković).

[98] Idejni projekat IIab faze izgradnje GSM mreže Telekoma Srbija, Telekom Srbija, 2004., (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković i dr.)

[99] Glavni projekat upravljačko-komutacionog GSM centra ,,Niš” (IIab faza izgradnje), Telekom Srbija, 2004., (A.Nešković, N.Nešković, Đ.Paunović).

[100] Projekat SDH STM1 radiorelejne veze Raška-Kopaonik, Eurocontract-Telekom Srbija a.d., Beograd, 2003. (Nataša Nešković, N.Krajnović, Đ.Paunović, A.Nešković, M.Koprivica i drugi).

[101] Glavni projekat za dobijanje dozvola za rad radio-stanica u sistemu RTV Novi Pazar, RTV Novi Pazar, Bgd 2003, (A. Nešković, N. Nešković, Đ. Paunović, N. Krajnović i drugi).

[102] Tehničko rešenje magistralne radio-relejne mreže prenosa MUP Srbije, MUP, Beograd, 2003. (N. Nešković, N.Krajnović, Đ.Paunović, A.Nešković i drugi).

[103] Glavni projekat međunarodne SDH 4+STM1 radiorelejne Internet magistrale Internet operatora YUBC, Mađarska-Beograd-Niš-Bugarska, YUBC, Beograd, 2002-2003. (N. Nešković, N.Krajnović, Đ.Paunović, A.Nešković i drugi).

[104] Glavni projekat međunarodne SDH STM1 radiorelejne veze Šabac-Cer-Bjieljina, Telekom Srpske, Beograd, 2002-2003. (N. Nešković, M.Koprivica, N.Krajnović, Đ.Paunović, A.Nešković i drugi).

[105] Idejni projekat proširenja Ie faze izgradnje GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća ,,Telekom Srbija” a.d, 2003, (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković i dr.)

[106] Generalni projekat II faze izgradnje GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća ,,Telekom Srbija” a.d, 2003, (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković i dr.)

[107] Glavni projekat proširenja 2 upravljačko-komutacionog centra ,,Beograd” GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d, 2003. (proširenje Ie faza izgradnje), (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković i dr.)

[108] Idejni projekat Icd i Ie faze izgradnje GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća ,,Telekom Srbija” a.d, 2002, (Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković i dr.)

[109] Generalni projekat proširenja Ie faze izgradnje GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća ,,Telekom Srbija” a.d, 2002., (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković i dr.)

[110] Glavni projekat proširenja upravljačko-komutacionog centra ,,Beograd” GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d, 2002. (Icde faza izgradnje), (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković i dr.)

[111] Glavni projekat upravljačko-komutacionog centra ,,Novi Sad” GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d, 2002. (Icde faza izgradnje), (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković i dr.)

[112] Glavni projekat upravljačko-komutacionog centra ,,Kragujevac” GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d, 2002. (Ie faza izgradnje), (A.Nešković, Đ.Paunović, N.Nešković i dr.)

[113] Idejni projekt magistralne ravni telekomunikacione mreže prenosa EPS-a, EPS, 2001-2002. Beograd (N. Krajnović, Đ.Paunović, N.Nešković, A.Nešković, M.Koprivica i drugi).

[114] Projekat Telekomunikacione mreže prenosa JP ,,Elektrosrbija” Kraljevo, ,,Pogled” Niš, EF Niš, ETF Beograd (II knjiga), 2001.-2002. (Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković).

[115] Generalni projekat Icd i Ie faze izgradnje GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d., 2001, (Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković i dr.)

[116] “Telecommunications”, scientific research project, National Scientific Fund of Serbia, Belgrade, 1996-2000. (Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković i dr.)

[117] Idejni projekat Iab faze izgradnje GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d., 1999 (Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković i dr.)

[118] Glavni projekat za dobijanje dozvola za korišćenje radiostanica u opsegu 150MHz, JP Rudarski basen ”Kolubara”, 1999. (A.Nešković, A.Nešković, Dj.Paunović).

[119] Glavni projekat radio-relejnih veza na trasama Baroševac-Medoševac i Baroševac-Vreoci, JP Rudarski basen ”Kolubara”, 1999. (N.Nešković, A.Nešković, Dj.Paunović).

[120] Projekat digitalne mreže mobilnih radio-veza Elektroprivrede Republike Srpske – TETRA”, Elektroprivreda Republike Srpske, 1999. (Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković i dr.)

[121] Elaborat „Prethodna analiza uticaja GSM baznih stanica na zivotnu sredinu“, „Telekom Srbija“ a.d., 1998.-1999., Beograd. (Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković).

[122] Generalni projekat Iab faze izgradnje GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d., 1998., (Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković i dr.)

[123] Glavni projekat upravljačko-komutacionog centra “Beograd” GSM mreže mobilnih telekomunikacija Srbije preduzeća “Telekom Srbija” a.d., 1999. (Icde faza izgradnje). (Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković i dr.)

[124] Projekat digitalne mreže mobilnih radio-veza Elektroprivrede Srbije – TETRA, ENTEL-Energoprojekt, 1998.; (N.Simić, N.Nešković, A.Nešković, Đ.Paunović).

[125] Idejno rešenje GSM sistema mobilne telefonije Republike Srpske, Kompanija BK, 1997. (Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković).

[126] Dopuna Glavnog projekta Paging-sistema JP PTT Srbije, JP PTTS ”Srbija”, 1996-97. (realizovano); (Đ.Paunović, N.Nešković, A.Nešković, N.Simić, N.Krajnović i drugi).

[127] Studija razvoja telekomunikacija ED Beograd do 2010 godine, EDB, 1997. (N.Simić, Đ.Paunović, N.Nešković, N.Krajnović, A.Nešković i drugi).

[128] Idejni projekat sa elementima glavnog projekta „Poslovni mobilni tranking sistem JKP Vodovod i kanalizacija“, JKP Vodovod i kanalizacija Beograd, 1995-96. (Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković).

[129] Glavni projekti Paging-sistema JP PTT Srbije, JP PTTSA ”Srbija”, 1995-96.; (I.Stojanović, Đ.Paunović, N.Nešković, A.Nešković, N.Simić, N.Krajnović i drugi).

[130] Idejno rešenje Javnog mobilnog radio-telefonskog sistema Crne Gore, Kompanija BK, 1994-95. (Đ.Paunović, A.Nešković, N.Nešković).

Nastava

Predavanja

Vežbe

DON

Mentorstva na doktorskim disertacijama

[1] Dr Marija Malnar: „Optimizacija protokola i metrika rutiranja za višekanalne višeinterfejsne bežične mesh mreže” (disertacija odbranjena na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 21.05.2015. godine, mentor Nataša Nešković).

[2] Dr Milan Čabarkapa: „Digital Predistortion of RF Amplifiers Using Baseband Injection for Mobile Broadband Communications“ (disertacija odbranjena na University of Westminster, London, UK, 01.07.2014. godine, komentor Nataša Nešković).

Login

Prijava na mailing liste