telit.etf.rs

IoT Security – seminar za studente

IoT Security – seminar za studente

Vreme: 9. januar 2019. 18:00

Predavač: Doc. dr Mladen Koprivica, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Mesto: Sala 61, Elektrotehnički fakultet

O seminaru

IoT Security seminar organizuje se u okviru ERASMUS+ KA2 Capacity Building Program projekta BENEFIT. Seminar je namenjen prvenstveno studentima koji prate predmet IoT mreže.

IoT mreže se bavi procenom bezbednosti IoT sistema od sloja uređaja do aplikacionog sloja. Sa fokusom na praktični pristup, obrađuje se pitanje sigurnosti u svim fazama dizajniranja, implementacije i održavanja IoT sistema. U okviru seminara se obrađuju sledeće teme: IoT sistem pod napadom, IoT sistemi i arhitekture, napadi na IoT sloju uređaja, napadi na IoT komunikacionom sloju, napadi na aplikacionom sloju, kao i ranjivost i procena rizika u okviru IoT sistema.

O projektu

Projekat BENEFIT(Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs) ima za cilj da ojača saradnju između univerziteta i IKT kompanija, a u cilju povećanja zaposlenosti, atraktivnosti studija telekomunikacija i interesa studenata, te stvaranja mehanizama za kvalitetniju dugoročnu saradnju sa industrijom. Ovo će se postići kroz modernizaciju studijskih programa iz oblasti telekomunikacija, poboljšanja metodologije učenja i pedagoških pristupa, uspostovaljanjem novih laboratorija, saradnjom sa industrijom u modernizaciji pojedinih kurseva iz domena telekomunikacija i razvojem fleksibilnih mehanizama za dugoročno-održivu studentsku praksu u IKT kompanijama. Za više detalja https://www.project-benefit.eu/

BENEFIT_LOGO_W200

Podeli sa prijateljima

Login

Prijava na mailing liste