telit.etf.rs

JMS – dodatni termin za odbranu domaćeg

Poštovane koleginice i kolege,

Ukoliko niste branili domaći iz ANN, javite na mejl jelenam@etf.rs do 27.8. da li želite da branite rad zbog formiranja konačne ocene. Za studente koji se ne jave, smatraće se da ne žele da brane domaći i ocena će im biti formirana bez tih poena. Predviđeni termin za odbranu je 31.8., a o tačnoj satnici ćete biti obavešteni naknadno.

Podeli sa prijateljima

Login

Prijava na mailing liste