telit.etf.rs

Arhitektura svičeva i rutera

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Arhitektura svičeva i rutera
Akronim 13M031ASR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Doc. dr Nataša Maksić, Prof. dr Aleksandra Smiljanić
Nastavnik (za vezbe) Doc. dr Nataša Maksić, Prof. dr Aleksandra Smiljanić
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 6 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta
Ishod predmeta
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave
Sadržaj praktične nastave
Literatura
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti 50
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Novosti i obaveštenja

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste