telit.etf.rs

Audio sistemi

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Audio sistemi
Akronim 13E034AS
Studijski program elektotehnika i racunarstvo
Modul Audio i video komunikacije
Tip studija
Nastavnik (za predavanja) Doc. dr Miloš Bjelić
Nastavnik (za vezbe) Doc. dr Miloš Bjelić
Nastavnik/saradnik (za DON) Doc. dr Miloš Bjelić, ms Tatjana Miljković
Broj ESPB 6 Status predmeta obavezni/izborni
Uslov nema
Cilj predmeta

Cilj ovoga kursa je da objasni je relevantne aspekte prenosa zvučnih signala od izvora do slušaoca. U njemu se studentima izlaže skup tema prepoznatih kao relevantne za razumevanje snimanja, obrade i reprodukcije zvuka.

Ishod predmeta

Nakon odslušanog kursa student treba da razume tehničke i korisničke aspekte primene audio sistema u okolnostima u kojima se oni koriste, kao što je ozvučavanje, radio i TV stanice, pozorišta.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Uvod u audio sisteme, čulo sluha kao audio prijemnik, osnovne osobine audio sistema. Audio signali: osnovni oblici, dinamičke karakteristike, merenje. Ulazno akustičko okruženje i mikrofonski koncept. Prostorne dimenzije zvučne slike i dvokanalna stereofonija. Audio uređaji: osnovni pojmovi, podela, povezivanje i napajanje. Reprodukcija zvuka, ozvučavanje. Akustički dizajn ulaznog i izlaznog okruženja.

Sadržaj praktične nastave

Rad sa softverskim paketom SOUND FORGE. Osnovne intervencije na audio signalu (snimanje, editovanje, uređivanje snimaka). Praktično upoznavanje sa konkretnim audio sistemima: koncertno ozvučenje, audio sistem pozorišta, audio sistem radio i TV stanice, bioskopski audio sistem.

Literatura

M.Mijić, „Audio sistemi“, Akademska Misao, Beograd, 2011.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

predavanja, demonstracije, laboratorijske vežbe

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari

Elektronski dokumenti

  • Pristup kategoriji je zabranjen!

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste