telit.etf.rs

Nastava iz predmeta Telekomunikacije 1

U toku naredne sedmice časovi predavanja će biti održani u terminu računskih vežbi, kao i u redovnom terminu predavanja predviđenim rasporedom časova.
Studenti se mogu pridružiti timu predmeta za tekuću 2022/23 školsku godinu putem linka https://teams.microsoft.com/l/team/19%3arML1v3W-nY4cuF-II4_mKh2c5wkD9eFNNR3jZF87mzs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0a86351c-dfa3-4abe-b3a7-da7bd0c67c82&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba .

Podeli sa prijateljima

Login

Prijava na mailing liste