telit.etf.rs

Početak nastave iz predmeta Kognitivni radio, školska 2021/22

Informativni sastanak u školskoj 2021/2022. god. iz predmeta Kognitivni radio (13M031KR, master studije, grupa A), održaće se uživo u terminu predavanja iz ovog predmeta

ponedeljak, 04.10.2021. god. u 18 sati u sali 312.

Kao i svake godine do sada, na informativnom sastanku studenti će imati priliku da čuju osnovne informacije o predmetu: teme kojim se bavi, organizacija predavanja i vežbi, načini polaganja ispita i načini ocenjivanja.

Plan je da se nastava u školskoj 2021/22. god. održava „na daljinu“. Link za pristup timu je:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aqcAsFqUF_LJtJHS4iXlOnQGAKpAUInp5iOnWXVP2Mak1%40thread.tacv2/conversations?groupId=931dab73-3ecf-40b7-9625-1c774fcb6af2&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba

Podeli sa prijateljima

Login

Prijava na mailing liste