telit.etf.rs

Telekom Srbija a.d.

Telekom Srbija a.d.

Telekom Srbija a.d.

Telekom Srbija a.d. je moderna, u potpunosti domaća telekomunikaciona kompanija koja već 15 godina ima ulogu lidera iz oblasti fiksne i mobline telefonije, interneta i multimedije kako u zemlji tako i u regionu.

Osnovan je 1997. godine kao prvi korak u procesu restruktuiranja PTT sistema Srbije.

Telekom Srbija negujući inovatorski duh, kontinuirano razvija nova tehnološka rešenja u korist korisnika i prirodne sredine, brine o visokom kvalitetu neometane komunikacije kroz bogatu ponudu kanala odnosno uređaja za prenošenje poruka i svojim društveno odgovornim ponašanjem pomaže zajednici da udruženim resursima ublaže slabosti današnjice.

Od osnivanja, Telekom Srbija je među vizionarskim firmama i preduzetnicima tražio saradnike za projekte koji prate svetske i nameću domaće trendove. Tako su danas deo Telekom Srbija Grupe i Telekomova zavisna preduzeća: Telekom Srpske a.d., m:tel d.o.o., Telus a.d., Beograd, FiberNet d.o.o.,TS:NET BV i HD WIN (4 TV kanala Arena Sport).

Oko 99,8% korisnika je dalo prednost našim uslugama fiksne telefonije, u kvalitet usluga mobilne telefonije veruje oko 56,0% korisnika i oko 76,7% korisnika ima pristup internetu putem našeg ADSL-a.

Naše usluge su sinonim za poverenje, superiorne performanse i inovativne tehnologije.

Profil grupe

Telekom Srbija Grupa obuhvata matično privredno društvo „Telekom Srbija“ a.d. i njegova zavisna privredna društva: „Telekom Srpske“ a.d., „m:tel“ d.o.o., „Telus“ a.d., „FiberNet „d.o.o., TS:NET BV i HD WIN (četiri TV kanala Arena Sport).

Učešće „Telekom Srbija“ a.d. u kapitalu zavisnih privrednih društava na dan 31. decembra 2011. godine je:

„Telekom Srpske“ a.d., Banja Luka 65%
„m:tel“ d.o.o., Podgorica 51%
„Telus“ a.d., Beograd 100%
„FiberNet“ d.o.o., Podgorica 100%
TS:NET BV, Amsterdam 100%

Telekomunikacije Republike Srpske a.d. – osnovna delatnost ove kompanije je pružanje telekomunikacionih usluga u oblasti fiksne i mobilne telefonije u domaćem i međunarodnomsaobraćaju, Interneta kao i multimedijalnih usluga, kao i brojnih drugih telekomunikacionih usluga.

Vlasnička struktura zavisnog preduzeća je sledeća:

„Telekom Srbija“ a.d. 65%
ZIF Zepter fond, Banja Luka 5%
Fond za penziono – invalidsko osiguranje RS 10%
Fond za restituciju Republike Srpske 5%
Ostali akcionari 15%

„m:tel“ d.o.o. Podgorica – osnovna delatnost je pružanje telekomunikacionih usluga u oblasti mobilne i fiksne bežične telefonije, kao i Internet usluga.

Vlasnička struktura kapitala zavisnog preduzeća po osnovu dokapitalizacije:

„Telekom Srbija“ a.d. 51%
„Telekom Srpske“ a.d. 49%

„Telus“ a.d. – je privredno društvo za održavanje i obezbeđivanje objekata, imovine i druge povezane pomoćne usluge.

„Fibernet“ d.o.o. – je osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću čija je osnovna delatnost izgradnja, posedovanje, eksploatacija i održavanje transportne i telekomunikacione mreže, kao i pružanje telekomunikacionih servisa.

TS:NET BV – je zavisno privredno društvo osnovano u formi zatvorenog akcionarskog društva sa ograničenom odgovornošću čija je osnovna delatnost iznajmljivanje telekomunikacione opreme i obavljanje drugih pratećih delatnosti u cilju stvaranja uslova za izgradnju i eksploataciju međunarodne transportne mreže.

HD WIN (četiri TV kanala Arena Sport ) – je privredno društvo koje uređuje i emituje najgledaniji sportski sadržaj na četiri TV kanala na Areni Sport. „Telekom Srbija“ a.d. je postao prvi telekomunikacioni operator u Srbiji koji će, pored distribucije, imati značajnu ulogu i u proizvodnji multimedijalnih sadržaja.

Podeli sa prijateljima

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Login

Prijava na mailing liste