telit.etf.rs

Telekomunikacije 1 (13E032T1) – početak nastave 2021/22

Uvodni čas iz predmeta Telekomunikacije 1 biće održan uživo u terminu predavanja po rasporedu časova u amfiteatru 56. Nastava iz predmeta će se održavati kombinovano. Nastavne aktivnosti koje se održavaju „na daljinu“, biće realizovane putem MS Teams platforme.
Pridruzivanje timu za predmet Telekomunikacije 1 je moguće putem linka https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSzn327QqNv0R52Br2B2LyQI-PabAMuQgCRqM_xclVPw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f3e2a830-4f8d-41c1-930b-ec7bb7ce25c1&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba .

Podeli sa prijateljima

Login

Prijava na mailing liste