Prof. dr Miljko Erić | telit.etf.rs

telit.etf.rs

Prof. dr Miljko Erić

Prof. dr Miljko Erić

E-mail: miljko.eric@etf.bg.ac.rs
Telefon: 064 312 88 07
Soba: Zgrada tehničkih fakulteta, soba 109
Konsultacije: U bilo koje vreme, zakazivanje putem mail-a

Biografija

Radio oko 30 godina u Vojnotehničkom institutu na istraživanju i razvoju metoda i tehničkih rešenja sistema za monitoring (nadgledanje) radio-frekvencijskog spektra. Bio je saradnik i nosilac većeg broja istraživačko razvojnih projekata (zadataka). Kao saradnik na istraživačkom projektu Automatizovani radio-izviđački sistem ARIS vodio je podsistem za tehniku analizu TASI. Realizovao model mikroprogramiranog procesora signala i model procesora za digitalnu obradu signala. Učestvovao je u funkcionalnoj integraciji i terenskim ispitivanjima radio-goniometarske mreže i njenom uvođenju u operativni rad. Bio je nosilac projekta Razvoj radio-goniometra za VVF/UVF opseg. U okviru razvoja izrađen je prototip radio-goniometra u kome je implementirana metoda MUSIC koji je usvojen u opremu Vojske. Vodio je zadatak razvoj širokopojasnog radio-goniometra u okviru koga je realizovan funkcionalni model širokopojasnog radio-goniometra za VF opseg, na osnovu koga je, po njegovom odlasu iz instituta, izrađen protoip. Vodio je istraživački projekat u okviru koga je realizovan funkcionalni model sistema za zvukometrijsko izviđanje (lociranje i idetifikacija izvora impulsnih akustičkih signala). Ovaj projekat je proglašen za najbolji istraživački projekat u Ministarstvu odbrane u 2009. godini. Bio je saradnik na projektu Razvoj univerzalnog modema. U okviru projekta izrađen prototip koji je usvojen u opremu Vojske. Prošao sve dužnosti u institutu od načelnika odseka, načelnika odeljenja do načelnika sektora za telekomunikacije i načelnika sektora za elektronske sisteme.

Uža stručna oblast: Obrada signala  sa antenskih i mikrofonskih nizova (antenna and microphone array processing). Doktorirao sa temom „Prostorno-frekvencijska analiza radio-frekvencijskog spektra„.

Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu angažovan od 2008. godine sa 25% radnog vremena. Predložio je i izradio nastavne planove i programe tri  nova predmeta i to Antenski nizovi u telekomunikacionim sistemima (master studije),  Prostorno-vremenska obrada signala i Obrada signala sa mikrofonskih nizova (doktorske studije) iz kojih drži nastavu i vežbe.Trenutno angažovan na dva projekta Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj (TR32028 i TR32026) Bio je rukovodilac projekta iz programa bilateralne saradnje sa Univerzitetom Ilmenau, Nemačka.Učestvovao u radu većeg broja komisija za ocenu i odbranu master radova, i više komisija za ocenu i odbranu za doktorskih disertacija. Autor većeg broja radova na domaćim i međunarodnim konferencijama i časopisima: 5 radova u časopisima sa SCI liste , više od 40 radova na međunarodnim konferencijama (dva po pozivu), 18 radova u nacionalnim domaćim časopisima, većeg broja radova na domaćim konferencijama (3 po pozivu). Autor je većeg broja tehničkih rešenja od kojih ukupno 11 na projektima TR32028 i TR32026. Recenzirao je veći broj radova u časopisima  IEEE Communications Letters, IEEE Signal Processing Letters kao i više radova na domaćim i međunarodnim konferencijama (IEEE VTC, EUROCON, PIMRC, IEEE ICUWB  IEEE SAM workshop, TELFOR).

U skladu sa drevnom kineskom mudrošću posadio je drvo, ima četvoro dece, za njih i za studente piše knjigu.

 

Publikacije

RADOVI PUBLIKOVANI U ČASOPISIMA

 Radovi  objavljeni međunarodnim časopisima

 [1]          Erić M. Obradović M.: “Subspace-based joint time-delay and frequency-shift estimation in asynchronous DS-CDMA systems”, Electronics Letters, 3rd July 1997. Vol.33. No.14.

[2]          M. Erić. and D. Vučić, „Method for direct position estimation in UWB systems“, Electronics Letters, Issue Date: May 22 2008, Volume: 44 Issue: 11 ,  On page(s): 701 – 703  ISSN: 0013-5194

[3]          D.Vučić, M.Erić  “Ciclic Spectral analysis of UWB-IR signals “ IEEE Signal Processing Letters, 16 (8) (2009) 743-726. Issue Date: Aug. 2009  Volume: 16 Issue: 8  On page(s): 723 – 726
ISSN: 1070-9908

[4]          Desimir Vučić, Selena Vukotić, Miljko ErićCyclic spectral analysis of OFDM/OQAM signals“ AEU – International Journal of Electronics and Communications 73, January 2017 DOI10.1016/j.aeue.2017.01.005. pp 139-143, IF(2016) 1.147, KATEGORIJA ČASOPISA: M23

[5]          Miloš Janjić,  Nenad Vukmirović,  Miljko Erić  „TDOA, Frequency and Phase Offsets Estimation Taking Into Account Carrier Phase of Arrival„,  Radioengineering,   VOL. 26, NO. 4, DECEMBER 2017  pp-1143-1150 IF (2016) 0.945 ,DOI: 10.13164/re.2017.1143  KATEGORIJA ČASOPISA: M23

 Radovi  objavljeni u domaćim časopisima

 [1]         Erić M., Dukić M,. “Joint Parameter Estimation of Multiuser Asynchronous DS CDMA Signals in Unknown Fading Channel in DS CDMA System with Multiple Antennas  at the Base-Station and Single Antenna at the Mobile”, Facta Universitatis, Ser. Elec. Energ. Vol.16, No3. Dec.2003. pp.327-341

[2]          D.Vučić, M.Erić: “Izbor informativnih obeležja pri prepoznavanju MSK OQPSK signala” , Naučno-tehnički pregled, vol.XXXIV, br.2.1984. , str. 29-33

[3]          M.Erić,M.Obradović: “Mikroprogramirani signal-procesor: Arhitektura, razvojna podrška, performanse”, Naučno-tehničkipregled, vol.XXXVIIIbr.3.1988.

[4]          Vučić D., Žugić V., Šunjevarić M., Erić M.: “Automatsko prepoznavanje tipa primenjene modulacijeKarakteristike obradaradio-signala” Naučno-tehničkipregled, Vol.XL,1990, br.1

[5]         M.Erić: “ Procena parametara multikorisničkih asinhronih DS-CDMA signala na bazi metodeMUSIC„, Naučnotehnički pregled, Vol. XLVIII, br.4. 1998., pp. 153-161.

[6]         M.Erić  “A Generalized Model of Superposition of Radio Signals in Given Frequency Sub-band on Antenna Array of Arbitrary Geometry”, Naučnotehnički pregled br.2, 2003.  str.3-12

[7]          M.Erić , B.Igrić “  Practical implementation and performance estimation of MUSIC method implemented on signal processor TMS 320c30” , Naučnotehnički pregled Vol. LIV, br.1. 2004, str. 63-72.

[8]         I.Pokrajac, M.Erić, M.Dukić: “Procena parametara signala sa frekvencijskim skakanjem i razdvajanje predajnika sa frekvencijskim skakanjem i njihovo grupisanje u jedinstvene radio mreže Naučnotehnički pregled br3-4. 2004, str.15-23

[9]         M.Erić , B.Igrić “Practical implementation and performance estimation of MUSIC method implemented on signal processor TMS 320c30” , Naučnotehnički pregled brbr.1. 2004, str.63-72

[10]     Erić M.,Ribarić S. “Mikroračunarski sistem za digitalnu obradu slike”, Vojnotehnički glasnik, br. 1. 1982.

[11]     M.Erić, D. Vučić: “Procesor za obradu radio signala”, Nauka Tehnika Bezbednost, br.2. 1991.god.

[12]     I.Pokrajac, M.Erić, M. Dukić: ”Hop Rate Estimation of Frequency Hoppers Based on Spatio-Time_Frequency Signal Analysis”, Electronics, Vol.6.No.2, December 2002., pp. 12-17., Banja Luka

[13]     I.Pokrajac,  M.Erić,M. Dukić:“  Procena smera dolaska radio signala MUSIC metodom korišćenjem ADCOCK antenskih nizova“ Vojnotehnički glasnik, br. 1 . 2002. (M53)

[14]     Erić M, KostićA.” Nadzor vazdušnog prostora multisenzorskim pasivnim sistemima u funkciji savremenih operacija“, Vojnotehnički glasnik, br. 3-4, 2004. (M53)

[15]     M.Erić, R. Marković“Izviđanje radio-komunikacija u VF opsegu u funkciji savremenih  operacija”, Vojnotehnički glasnik, br. 3-4, 2004 (M53)

[16]     D. Stevanović M. Erić D. Starčević“ Koncept ad hoc komunikacionih mreža za povezivanjesenzora u okviru komandno infromacionih sistema u funkciji podrške savremenim operacijama“ Vojnotehnički glasnik, br. 3-4, 2004.(M53)

[17]      M.Janjić, M.Brković, M.Erić „Development of OFDM based Secondary Link: Some Experimental Results on USRP-N210 Platform“, TELFOR Journal, Vol.6, N.1 2014, pp.30-35, ISSN 1821-3251 (M53)

[18]     M. Janjić and M. Erić „A Cognitive Radio based Solution to Coexistence of FH and OFDM Signals Implemented on USRP N210 Platform“, Telfor Journal, Vol.9. no.1 pp.20-25,  10.5937/telfor1701020J (M53)

                                                                                                                                                                                                RADOVI PREZENTIRANI NA KONFERENCIJAMA

Radovi prezentirani na međunarodnim konferencijama

 1. Erić M., Parkvall S., Dukić M., Obradović M.: “An algorithm for joint direction of arrival, time-delay and frequency-shift estimation in asynchronous DS-CDMA systems”, Fifth IEEE International Symposium on Spread-Spectrum Techniques and Applications, IEEE ISSSTA’98, Sun City, South Africa, pp.595-598.                                                                                                                                (M33)
 2. Erić M., Parkvall S.,  Obradović M.: “MUSIC type algorithm for joint modulation phase-shift, time-delay and frequency-shift estimation in asynchronous DS-CDMA systems”, Fifth IEEE International Symposium on Spread-Spectrum Techniques and Applications, IEEE ISSSTA’98, Sun City, South Africa, pp.102-105.     (M33)
 3. Erić, M., Zejak A.,Obradović M. “Ambiguity Characterization of Arbitrary Antenna Array: Type I Ambiguity”, Fifth IEEE International Symposium on Spread-Spectrum Techniques and Applications, IEEE ISSSTA’98, Sun City, South Africa, pp.399-403. (M33)
 4. Erić, M., Zejak A.,Obradović M. “Ambiguity Characterization of Arbitrary Antenna Array:Type II Ambiguity”, Fifth IEEE International Symposium on Spread-Spectrum Techniques and Applications, IEEE ISSSTA’98, Sun City, South Africa, pp. 955-958. (M33)
 5. Erić M., Obradović M., Simić I. “Subspace-Based Joint Time-Delay and Frequency-Shift Estimation in MultiTone-Code Division Multiple Access (MT-CDMA) systems”, 1997 First International Workshop on Multi-Carrier Spread-Spectrum, April 24-25, 1997. Oberfaffenhofen,  Germany., pp. 161-166. (M33)           
 6. Erić M., Obradović M. “Time-delay and Frequency-Shift Estimation of Multi-user Asynchronous CDMA signals in a Multipath Channel”,  MELECON’98, May 18-20 1998, Tel-Aviv, Israel, p.734-738.        (M33)
 7. Erić M., Skender M.:“ Automatic Band Segmentation Based on Spatio-Frequency Processing Using MUSIC Algorithm„, 50-th Vehicular Technology Conference -VTC’99, September 19-22, Amsterdam, The Netherlands.
 8. Simić I., Zejak A.,Dukić M., Erić MMismatched multi-carrier complementary spread spectrum radar and sonar systems„, 1997 First International Workshop on Multi-Carrier Spread-Spectrum, April 24-25, 1997. Oberfaffenhofen,  Germany, pp. 195-200.                                                                           (M33)
 9. Erić M., Dukić M.: “Frequency hopping signal separation by spatio-frequency analysis based on the MUSIC method” Sep. 06, 2000 – Sep. 08, 2000, IEEE 6th International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications (ISSSTA 2000), Parsippany, NJ,USA.        (M33)
 10.  Erić M., Dukić M.: “A new approach to antenna array application in asynchronous DS-CDMA systems based on processing in joint space-code domain” Sep. 06, 2000 – Sep. 08, 2000, IEEE 6th International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications (ISSSTA 2000), Parsippany, NJ,USA.  (M33)
 11.  Erić M., Dukić M.:“ MUSIC Based Joint Parameter Estimation of Multiuser Asynchronous DS CDMA Signals in Unknown Fading Channel in SIMO Antenna System“  Sep. 2-5. 2002 , 2002 IEEE 7th International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications (ISSSTA 2002), Prague, Chech Republic. (M33)                                                                                                                                       
 12. Eric M., Radovic D. Dukic M. Simic J. “Estimation of Synchronization Parametersof Multiuser OFDM Signals on the Uplink”  9th International OFDM-Workshop 2004, Dresden, Germany        (M33)
 13. Eric M. Radovic D. Dukic M. “MUSIC Based Method for Preamble Detection of OFDM Signal in Environment with Strong Sinusoidal Interference” 10th International OFDM-Workshop (InOWo’05), Hamburg, August 31st / September 1st Germany (M33)
 14. Radovic D. Eric M.  “Channel Impact on Subspace CFO Estimation for Interleaved OFDMA Uplink” 10th International OFDM-Workshop (InOWo’05), Hamburg, August 31st / September 1st Germany          (M33)
 15. Simic S., Ivkovic D., Dukic M,  Eric M. ,. “Blind Detection of PSK Radar Pulses in the Eigenspace of the Correlation Matrix “ International Radar Symposium-2005, Berlin, Germany. (M33)
 16. Ivkovic D., Simic S., Dukic M., Eric M.Design and implementation of software defined receiver in a conventional radarInternational Radar Symposium-2005, Berlin, Germany. (M33)
 17. Pokrajac I. Vucic D., Eric M. “Direction of Arrival Estimation via Exploitation of Cyclostationarity: A frequency-Domain Approach”, EUROCON 2005, Belgrade, November 22-24, 2005. (M33)
 18. Ivkovic D., Simic S., Dukic M., Eric M. “Software modul of the signal processing unit in the conventional radar” EUROCON 2005, Belgrade, November 22-24, 2005. (M33)
 19. Dušan Radović, Miljko Erić, “Channel impact on Subspace CFO Estimation for Interleaved OFDMA Uplink,” Proc. of 10th International OFDM-Workshop, Hamburg, Germany, Avg. 31st – Sept. 1st, 2005. (M33)                                                                                                                                                        
 20. Dušan Radović, Miljko Erić, “Effects of Uplink Channel on Multi-user CFO Estimation for Interleaved OFDMA,” in Proc. of WPMC 2005, Aalborg, Denmark, Sept. 18-22, 2005. (M33)                                   
 21. Dušan Radović, Miljko Erić, “Performance of Subspace Based Multi-user CFO Estimation for Interleaved OFDMA Uplink,” in Proc. of EUROCON 2005, Belgrade, Serbia and Montenegro, Nov. 21-24, (M33) 2005.                                                                                                                                            
 22. Dušan Radović, Zhongren Cao, Miljko Erić, “Effects of Uplink Channel on Multi-user Interleaved OFDMA Synchronizaton Receiver Performance,” Proc. of WPMC 2006, San Diego, USA, Sept. 17-20,2006.  (M33)
 23. Dušan Radović, Zhongren Cao, Miljko Erić, “Performance Analysis of the Multi-User Interleaved OFDMA Uplink Receiver in the presence of Carrier Frequency Offsets”, Proc. of 11th International OFDM-Workshop,Hamburg,Germany, Avg. 30 – 31, 2006.                                                            (M33)
 24. Dušan Radović, Vesna Golubović, Miljko Erić, “Synchronization of IFDMA Multi-User Uplink”, Proc. of 12th International OFDM-Workshop,Hamburg,Germany,Avg.29-30,2007.                     (M33)
 25.    Miljko Eric, Miroslav Dukic, Desimir Vucic „Method for Direct Self-Localization of IR UWB Node(s) in Indoor Scenario“, Proc. if the 2011 IEEE International Conference on Ultra-Wideband (ICUWB), 14-16 Sept.2011, Bologna, Italy, pp.555-559.,Invited paper ISBN:978-1-4577-1762-8  (M31)                                                                                                       
 26.  Danijela Čabrić, Miljko Erić, „Spatio-Temporal Spectrum Sensing using Distributed Antenna Systems and Direct Localization Methods“, IEEE International Symposium on Antennas and Propagation –IEEE APS 2012 in special section entitled Cognitive radio – improvement through the integration of Electronmagnetic and communication theory, ., Invited paper   July 8-14 2012, Chicago, Ilinois, USA (M31)
 27. M.Erić, D.Vučić  „Direct position estimation of UWB transmitters in multipath conditions”  Proc. Of the 2008 IEEE international conference on ultra-wideband (ICUWB2008), VOL.1., pp.241-244 Issue Date :  10-12 Sept. 2008 Volume :  1 pp. 241 – 244 ISBN: 978-1-4244-2216-6  (M33)
 28. Vučić,D., M. Erić and I. Pokrajac, „Cyclic Spectral Analysis of TH-PPM UWB Impulse Radio Signals”, Telsiks 2009, October 7-9, Niš, Serbia (2009), 202-205. (M33)
 29. Nikola Lj. Ivković, Miljko M. Erić, „Joint Multi-User Synchronization Parameters Estimation on the Uplink of the Mobile WiMAX“, Proc. of 2011 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Serbia (TELSIKS), Niš, 5-8 October, 2011, pp.673-676.  Catalog Number: CFP11488-CDR ISBN: 978-1-4577-2017-8 978-86-6125-046-0                                                               (M33)                                                                                                                                  
 30. Milena M. Stojnić, Miljko M. Erić,“ Joint Direction of Departure, Time Delay, and Frequency Shift Estimation of Multi-user MC CDMA Signals in Multipath Scenario“, Proc. of 2011 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Serbia (TELSIKS), Niš, 5-8 October, 2011, pp.677-680. IEEE Catalog Number: CFP11488-CDR ISBN: 978-1-4577-2017-8 978-86-6125-046-0 (M33)                                                                                                                       
 31. Desimir Vučić, Miljko Erić, Slobodan Nedić,“Cyclic Spectral Analysis of OFDM/OQAM Signals with Cyclostationary Signature“ Proc. of  2011 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Serbia (TELSIKS), Niš, 5-8 October, 2011, pp.711-714 IEEE Catalog Number: CFP11488-CDR ISBN: 978-1-4577-2017-8 978-86-6125-046-0 (M33)
 32. Miljko Erić, Milan Mišković: “ Near-field Steered Covariance Matrix Approach for Resolution and Dynamic Improvement in Acoustic Cammera Application“, Proc. of the 4th Berlin Beamformer Conference BeBeC-2012-4,22-23.02.2012., Berlin, pp.1-4, ISBN: 978-3-942709-04-0    (M33)
 33. JelenaKaitović, MiljkoErić, „TDOALocalizationinIRUWB Systems“, Proc. of the 19th International Conference on Systams,Signals and Image Processing IWSSIP 2012, Viena 11-13.April 2012, pp.124-127, ISBN 978-3-200-02588-2  (M33)
 34. Miljko Erić, Rudolf Zetik, Miroslav Dukić, Desimir Vučić „Method for Direct Self-Localization of Synchronous IR UWB Node(s) in Indoor Scenario: Experimental Verification“ 20th Telecommunications forum TELFOR 2012 Serbia, Belgrade, November 20-22, 2012. pp 342-345,  ISBN: 978-1-4673-2984-2 (M33)
 35. Janjić Miloš, Brković Milenko, Erić Miljko, “Development of OFDM based secondary link: Some experimental results on USRP N210 platform”, in Proc IEEE TELFOR 2013, Belgrade, Serbia, November 26th-28th, 2013, pp. 216-219. ISBN: 978-1-4799-1419-7. (M33)
 36. M. Erić, R. Zetik, D. Vučić, „An approach for determination of antenna positions in distributed antenna system used for UWB indoor self-localization: Experimental results“, in Proc TELFOR 2013, Belgrade, Serbia, November 26th-28th, 2013. pp. 204-207.   (M33)
 37. Desimir Vučić, Miljko Erić, and Ivan Pokrajac, “Spectral Correlation Characterization of MB-OFDM Signals“, 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services- TELSIKS 2013, Niš, Serbia, 16-19 October, 2013,Proceedings of Papers, 978-1-4799-0900-1/13/$31.00 ©2013 IEEE.  (M33)
 38. Miljko Erić, Milan Mišković: LABORATORY MODEL OF ACOUSTIC CAMERA BASED ON DIRECT LOCALIZATION METHODS: CONCEPT, IMPLEMENTATION AND SOME EXPERIMENTAL RESULTS, 5 th Berlin Beamforming Conference 2014  BeBeC 2014,Berlin, ISSN 0022-460X , (M33)
 39. Miljko Eric Rudolf Zetik „Non Line Of Sight effects in UWB indoor direct one-step selflocalization using distributed antenna system: Measurement based study“, Accepted for publications on 19th International ITG Workshop on Smart Antennas, 3-5 March 2015, Ilmenau, Germany,  (M33)
 40. Miljko Erić, Dejan Vujić, Miloš Janjić, Desimir Vučić, “Integration of Joint Spatio-Temporal Spectrum Sensing in Cellular Wireless Systems”, in Proc TELFOR 2014, Belgrade, Serbia, November 25th-27th, 2014  (M33)
 41. Miljko Erić, Desimir Vučić, “Some System Aspects of Spectrum Sensing”, in Proc TELFOR 2014, Belgrade, Serbia, November 25th-27th 2014 (M33)
 42. M.Erić, M.Janjić „A solution to coexistence of OFDM and FH signals based on principles of cognitive radio implemented on USRP N210 platform“,22nd Telecommunications forum TELFOR 2014, Serbia, Belgrade, November 25-27 2014, ISBN 978-1-4799-6190-0 (M33)
 43. Miljko Erić ,Rudolf Zetik  „Non Line Of Sight effects in UWB indoor direct one-step selflocalization using distributed antenna system: Measurement based study“  in ProcWSA 2015   March 3-5, 2015, Ilmenau, Germany, pp. 1-7.,ISBN 978-3-8007-3662-1
 44. Milan Mišković Miljko Erić, ANALYSIS OF THE EFFECTS OF ACOUSTICAL PROTECTION FROM WIND ON MICROPHONE ARRAYS: PRELIMINARY FIELD TEST RESULTS, Proc. of the 6th Berlin Beamformer Conference BeBeC-2016-6,22-23.02.2012., Berlin, 29. Feb.29-March 1. ISBN of Conference CD-ROM: 978-3-942709-15-6, www.bebec.eu/2016
 45.  Miljko Erić , Nenad Vukmirović, Miloš Janjić, „Calibration of Local Oscillators Mismatch in a Multi-channel Receiving System“ Proceedings of 4th International Conference on Electrical, Electronics and Computing Engineering, IcETRAN 2017, Kladovo, Serbia, June 05-08, ISBN 978-86-7466-692-0, pp. TEI1.2.1-5

Radovi prezentirani na domaćim konferencijama

[1]         M.Erić: “Primena bit-slice procesora za realizaciju arhitektura digitalnih signal procesora”, referat po pozivu na XXXI Jugoslovenskoj konferenciji ETAN-a, Bled,1987.(M61)

[2]         ErićM.,ObradovićM “ Metode za prostorno-frekvencijsku analizu signala” , referat po pozivu na VII simpozijumu TELFOR 1999, Beograd, novembar 1999.(M61)

[3]         ErićM.,DukićM.,ObradovićM.: „MUSIC based Joint Parameter Estimation of Multiuser DS CDMA Signals in SIMO antenna systems“, IEEE-YU, CAS-SP Joint Chapter Invited Sessions, X Telecommunications Forum, TELFOR 2002., November 2002.(M61)

[4]         Erić M.:“Zaštita informacija na bazi linearne predikcije”, IV simpozijum o protivelektronskoj borbi, Split,1984.(M63)

[5]         Erić M., ĐurićM.:“Realizacija digitalnih filtera pomoću mikroprogramiranih procesora”, XXX Jugoslovensta konferencija ETAN-a, Herceg Novi,2-6. juna 1986.(M63)

[6]          ObradovićM.,ErićM.:“Komparativna analiza pristupa realizacije digitalnog govornog terminala”, XXX Jugoslovensta konferencija ETAN-a, Herceg Novi,2-6. juna 1986.(M63)

[7]         ŠunjevarićM., VučićD., ErićM.:””Sistem za analizu i prepoznavanje signala: koncept”, XXXI Jugoslovenska konferencija ETAN-a, Bled,1987.(M63)

[8]          VučićD., ErićM., ŠunjevarićM.:”Sistem za analizu i prepoznavanje signala: metode”, XXXI  Jugoslovenska konferencija ETAN-a, Bled,1987. (M63)

[9]         VukovićM., ŠunjevarićM., VučićD., ŽugićV., ErićM.:”Optimalna procena geografskih  koordinata predajnika pomoću sferne trigonometrije” XXXIII Jugoslovenska konferencija ETAN-a, Novi Sad,1989. (M63)

[10]      ErićM.,Vučić D., Šunjevarić M.: “Prostorno-frekvencijsko pretra`ivanje radio-frekvencijskog spektra” ,XXXIV Jugoslovenska konferencija ETAN, Zagreb, 1990. godine.(M63)

[11]      ErićM.,ObradovićM.: “Generalizovani model prostorno-vremenskih uzoraka talasnog fronta” XXXVI konferencija ETAN-a, Kopaonik, 1992.(M63)

[12]     ErićM.,ObradovićM.: “Segmentacija spektra u automatizovanim sistemima za nadgledanje radio-frekvencijskog spektra”, XXXVII konferencija ETAN-a, Beograd, 1993.(M63)

[13]      Igrić B., Erić M.:“Implementacija algoritma za procenu smera izvora zračenja na bazi metode MUSIC na signal procesoru TMS 320c30”, I simpozijum TELFOR, Beograd, novembar 1993. (M63)

[14]     ErićM.:“Poboljšanje detektibilnosti signala na bazi visokorezolucione spektralne analize” XXXVIII konferencija ETRAN-a, Niš, 1994. (M63)

[15]     VukovićM., ErićM.,IgrićB.: “Organizacija aplikativnog softvera radne stanice za digitalnu  obradu signala”, XXXVIII konferencija ETRAN-a, Niš, 1994.(M63)

[16]     ErićM.: “Detekcija poznate sekvence u belom šumu na bazi “sub-space” metoda”, XXXIX konferencija ETRAN-a, Zlatibor, 1995.(M63)

[17]      ErićM.:“Procena performansi visokorezolucionih metoda za određivanje smera izvora zračenja”, XL konferencija ETRAN-a, Budva 1996.(M63)

[18]      IgrićB., ErićM.: “Procena performansi metode MUSIC implementirane na signal procesoru TMS320c30”, XL konferencija ETRAN-a, Budva 1996.(M63)

[19]      ErićM.,ObradovićM.:”Primena algoritma za združenu procenu vremenskog kašnjenja i frekvencijskog pomaka u multitonskim CDMA sistemima”, V simpozijum TELFOR, Beograd, novembar 1997.(M63)

[20]      ErićM.,ObradovićM.:”Karakteristike neodredjenosti antenskih nizova proizvoljne geometrije:tip II neodredjenosti”, V simpozijum TELFOR, Beograd, novembar 1997.(M63)

[21]     Erić M.,Obradović M.: “Karakteristike neodredjenosti antenskih nizova proizvoljne geometrije: Tip I neodredjenosti”, V simpozijum TELFOR, Beograd, novembar 1997.(M63)

[22]     Erić M.,ObradovićM.:“Algoritam za združenu procenu vremenskog kašnjenja i frekvencijskog pomaka u asinhronim DS CDMA sistemima“ XLI Konferencija ETRAN-a, Zlatibor, 2-5 Juna, 1997. Godine(M63)

[23]     Erić M., DukićM., ObradovićM.:“ An Algorithm for joint direction of arrival, tme delay and frequency-shift estimation in asynchronous DS-CDMA sistems“, XLII Konferencija ETRAN-a, Vrnjačka Banja, 2-5 Juna, 1998. Godine(M63)

[24]      Erić M.:“Razvrstavanje emisija sa frekvencijskim skakanjem na bazi prostorno-frekvencijske analize primenom metode MUSIC“ , XLIII konferencija za ETRAN, Zlatibor, 20-22. Septembar 1999.(M63)

[25]     Erić M.Dukić M. “ Primena antenskih nizova u asinhronim DS-CDMA sistemima na bazi procesiranja u združenom prostorno-kodnom domenu”, XLIV konferencija ETRAN-a., Sokobanja, 26-29.jun 2000. god.(M63)

[26]     Erić M, Miroslav L. Dukić: „Procena smera dolaska radio signala MUSIC metodom korišćenjem antenskih podnizova“, IX telekomunikacioni forum TELFOR 2001, Beograd, 2001.(M63)

[27]     Erić M, Miroslav L. Dukić, Ivan Pokrajac: “ Procena smera dolaska radio signala MUSIC metodom korišćenjem ADCOCK antenskih nizova“, IX telekomunikacioni forum TELFOR 2001, Beograd, 2001.(M63)

[28]     I.Pokrajac, M.Erić,M. Dukić: „Razdvajanje predajnika sa frekvencijskim skakanjem i njihovo grupisanje u jedinstvene radio mreže“, X Telecommunications Forum, TELFOR 2002, Beograd, Novembar 2002.(M63)

[29]      I.Pokrajac, M.Erić,M. Dukić: „Procena brzine skakanja predajnika sa frekvencijskim skakanjem na bazi prostorno-frekvencijsko-vremenske analize signala“, IV simpozijum INDEL,Banja Luka, 14-16 Novembar 2002.(M63)

[30]      I.Pokrajac, M.Erić,M. Dukić:”Hop Rate Estimation of Frequency Hoppers Based on SpatioTime_Frequency Signal Analysis”, Electronics, Vol.6.No.2, December 2002., pp. 12-17.(M63)

[31]     I. Pokrajac, M.Erić, M. Dukić: ”Dehoping signala sa frekvencijskim skakanjem na bazi prostorno-vremensko-frekvencijske analize signala” XLVII konferencija ETRAN-a, Herceg Novi, 8-13 Jun, 2003(M63)

[32]      ErićM,IvkovićD., RadovićD. DukićM.: “Procena frekvencijskog pomaka multikorisničkih OFDM signala na bazi metode MUSIC”, XI Telecomunikacioni Forum, TELFOR 2003., Beograd, Novembar 2003.(M63)

[33]     ErićM, Lipovac L., GordićR. LazovićM. KostićA.JolkićS. “Koncept distribuiranog sistema za nadzor vazdušnog prostora na pasivnom principu” XI Telecomunikacioni Forum, TELFOR Beograd, Novembar 2003.(M63)

[34]     I. Pokrajac, M.Erić, M. Dukić“Automatska identifikacija emisija sa frekvencijskim skakanjem” XI Telecomunikacioni Forum, TELFOR 2003., Beograd, Novembar 2003.(M63)

[35]     ErićM, KostićA.” Nadzor vazdušnog prostora multisenzorskim pasivnim sistemima u funkciji savremenih operacija“, Simpozijum Teorijski i praktični aspekti savremenih operacija, Vojna  akademija, Škola Nacionalne Odbrane, Beograd, 20. april. 2004., (zbornik radova u elektronskoj formi)(M63)

[36]     M.Erić, R. Marković“Izviđanje radio-komunikacija u VF opsegu u funkciji savremenih operacija” Simpozijum Teorijski i praktični aspekti savremenih operacija, Vojna Akademija, Škola Nacionalne Odbrane, Beograd, 20. april. 2004. (zbornik radova u elektronskoj formi)(M63)

[37]     M.Vujanović, P.Begović, M.Erić“Zaštita objekata i nadgledanje prostora pasivnim multisenzorskim elektronskim sistemima u funkciji savremenih operacija” Simpozijum Teorijski i praktični aspekti savremenih operacija, Vojna Akademija, Škola Nacionalne Odbrane, Beograd, 20. april. 2004. (zbornik radova u elektronskoj formi)(M63)

[38]     D. StevanovićM. ErićD. Starčević“Koncept ad hoc komunikacionih mreža za povezivanje senzora u okviru komandno infromacionih sistema u funkciji podrške savremenim operacijama“ Simpozijum teorijski i praktični aspekti savremenih operacija, Vojna Akademija, Škola Nacionalne Odbrane, Beograd, 20. april. 2004. (zbornik radova u elektronskoj formi) (M63)

[39]      D.Ivković, M.Erić“Koncept potiskivanja kontinualnih harmonijskih ometačkih signala kod Čirp radara”, ETRAN 2004, 7-10 jun 2004., Čačak (M63)

[40]     Miljko Erić, Dušan Radović, Miroslav Dukić, “Joint estimation of synchronization parameters of multiuser OFDM signals on the uplink”, XLVIII ETRAN, Čačak, 7-10.6.2004.(M63)

[41]     ErićM., “CFAR detekcja jedne klase tranzijentnih akustičkih signala“XLIX konferencija ETRAN-a, Budva, Jun, 2005 (M63) (M63)

[42]      Pokrajac, I., D. Vučić, M. Erić, “Algoritam za procenu smera dolaska signala u frekvencijskom domenu na osnovu ciklostacionarnih obeležja signala”, 49. konf. ETRAN-a, str.97-100, Budva (2005).(M63)

[43]     Pokrajac, I., VučićD., ErićM., “Procena smera dolaska signala korišćenjem cikostacionarnih  osobina signala”, OTEX 2005, Beograd, 06-07.12.2005.(M63)

[44]     D.Đurić,M.Erić,D.Vučić: “Univerzalni modem za prenos podataka u namenskim sistemima”, OTEX 2005, Beograd, 06-07.12.2005 (M63)

[45]      Pokrajac, I., D. Vučić, M. Erić, “Konjugovani ciklični algoritam za procenu smera dolaska signala u frekvencijskom domenu“, Zbornik radova 13.  Telekomunikacionog forumaTELFOR 2005, Novembar 22-25, Beograd (2005). (M63)

[46]     Pokrajac, I., D. Vucic and M. Eric, “Extended Cyclic MUSIC algorithm for DOA estimation in frequency domain“, Proc. of 50th conference ETRAN, Jun 06-09, Beograd (2006).(M63)

[47]     Vučić, D., L. Kričak, M. Erić, D. Raubal, P. Krunić, „Koncept sistema za sekvencijalno iniciranje eksplozivnih punjenja bežičnim putem“, III međunarodni simpozijum- bušenje i miniranje, RGF, Maj 24-25, Beograd (2007).(M63)

[48]      Erić, M., L. Kričak, D. Dotlić, D. Vučić, P. Krunić, „Analiza bezbedne primene električnih detonatora u prisustvu RF polja“, III međunarodni simpozijum- bušenje i miniranje, RGF, Maj 24-25, Beograd (2007).(M63)

[49]     Vučić, D., L. Kričak, M. Erić,„Pouzdan prenos podataka u sistemu za sekvencijalno iniciranje eksplozivnih punjenja bežičnim putem“, III međunarodni simpozijum- bušenje i miniranje, RGF, Maj 24-25, Beograd (2007).(M63)

[50]     Pokrajac, I., D. Vucic, M. Ericand M. Dukic, „Wideband Spectral Cyclic Music Algorithm for DOA Estimation”, Zbornik radova 51. konf. ETRAN-a, Herceg Novi-Igalo (2007).(M63)

[51]      Mišković, M., M. Erić, D. Vučić, „Koncept distribuiranog ometanja“, Zbornik radova 51. konf. ETRAN-a, str. TE2.3 (pdf), Jun 4-8, Herceg Novi-Igalo (2007).(M63)

[52]     Vučić, D., M. Erić, “Širokopojasno presretanje/detekcija signala sa frekvencijskim skakanjem”,  Odbrambene tehnologije-OTEH 2007, Oktobar 3-4, Beograd (2007). (M63)

[53]     Pokrajac, I., D. Vucic, M. Eric, “DOA Estimation of Wideband Cyclostationarity Coherent Signals in Frequency Domain”, Odbrambene tehnologije-OTEH 2007, Oktobar 3-4, Beograd (2007).(M63)

[54]      Pokrajac, I., D. Vucic, M. Eric, M. Dukic, “Cyclic MUSIC algorithm for DOA estimation of wideband coherent signals in frequency domain“, Zbornik radova 15. Telekomunikacionog foruma- TELFOR 2007, November 20-22, Beograd (2007).(M63)

[55]     Vučić, D., M. Erić,I. Pokrajac, „Karakterizacija digitalno modulisanih signala na bazi cikličnih obeležja”, YU INFO’2008, Kopaonik (2008). (M63)

[56]     P. Ivaniš, M. Erić, S. Brkić, M. Janjić, “Tehnike za efikasno korišćenje spektra: prikaz nekih rezultata istraživanja”, Zbornik XXXI Simpozijuma o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, Beograd, 3-4. decembra 2013, str. 233-242. (rad po pozivu). (M61)

[57]     MiljkoErić,DesimirVučić, „Merenjezauzetostiradio-frekvencijskogspektrakorišćenjem USRP platforme„. YU INFO 2014, pp. 313-318. (M63).

Tehnička rešenja

[1]         Prototip radio-goniometra za VVF-UVF opseg 20-500 MHz. Rešenjem PNGŠ br1313  od 25.12.2000. godine prototip usvojen u opremu Vojske. Nosilac projekta i autor ključnih tehničkih rešenja.

[2]         M.Erić  ”Mikroprogramirani signal procesor“ , izrđen laboratorijski model koji je verifikovan kroz elaborat VTI 05-01-0031,1984

[3]         M.Erić, D.Vučić: “Procesor za digitalnu obradu radio signala”,   izrđen laboratorijski model koji je verifikovan kroz elaborat VTI-05-01-0407.

[4]         Miljko Erić, Desimir Vučić „METHOD AND SIMULATOR FOR WIDEBAND JOINT SPATIOTEMPORAL SPECTRUM SENSING OF NON-COOPERATIVE MULTIUSER SCENARIO IN  COGNITIVE RADIO BASED ON DIRECT LOCALIZATION“, Tehničko rešenje, ETF br.244 od 31.1.2013. (M85)

[5]         Miljko Erić, Nenad Vukmirović Lazar Saranovac, Miloš Janjić studija ETF-a,  Ilija Radovanović, “ LABORATORIJSKI MODEL SENZORSKE MREŽE ZA ZDRUŽENI PROSTORNO-VREMENSKI SPECTRUM SENSING NA BAZI METODE ZA DIREKTNU LOKALIZACIJU FORMIRANE U OKVIRU TEHNOLOŠKOG DEMONSTRATORA KOGNITIVNOG RADIJA KORIŠĆENJEM USRP SDR PLTAFORMI“, Tehničko rešenje, ETF, 2015. (M83)

[6]         Nenad  Vukmirović,    Mirko  Manojlović,  Miljko Erić, Miloš Janjić „SOFTVER ZA UPRAVLJANJE SENZORSKOM MREŽOM ZA ZDRUŽENO PROSTORNO-VREMENSKI SPECTRUM SENSING REALIZOVANE NA BAZI USRP PLATFORMI I OBRADU DOBIJENIH REZULTATA“, Tehničko rešenje, ETF, 2015.,  (M85)

[7]         Miljko  Erić, Miloš  Janjić,  “ A SOLUTION TO COEXISTENCE OF SECONDARY USER OFDM AND PRIMARY USER FH SIGNALS BASED ON PRINCIPLES OF COGNITIVE RADIO   „,  Tehničko rešenje, ETF, 2015., (M85)

[8]         Miloš  Janjić, Miljko  Erić,  Nenad Vukmirović  A SOFTWARE PACKAGE FOR SOLUTION TO COEXISTENCE OF SECONDARY USER OFDM AND PRIMARY USER FH SIGNALS BASED ON PRINCIPLES OF COGNITIVE RADIO, Tehničko rešenje, ETF, 2015., (M85)

[9]         Miljko Erić, Nenad Vukmirović, Miloš Janjić, Desimir Vučić, “ NEW ALGORITHM FOR CALIBRATION OF LOCAL OSCILLATORS MISMATCH IN A  MULTI-CHANNEL RECEIVING SYSTEM „, Tehničko rešenje, ETF, 2015., (M85)

[10]     Miljko Erić, Nenad Vukmirović, Miloš Janjić, Desimir Vučić,  „Novi postupak za merenje zauzetosti radio-frekvencijskog spektra u kontekstu kognitivnog radija“ Tehničko rešenje, ETF, 2015., (M85)

[11]     Miljko Erić, Milan Mišković, Miomir Mijić  LABORATORY MODEL OF ACOUSTIC CAMERA BASED ON DIRECT LOCALIZATION METHOD Tehničko rešenje, ETF, 2015., (M83)

[12]     Miljko Erić, Miloš Bjelić, Milan Mišković, Miomir Mijić  METODA ZA SELEKTIVNU DIREKTNU LOKALIZACIJU AKUSTIČKIH  IZVORA PRIMENJENA U AKUSTIČKOJ KAMERI, Tehničko rešenje, ETF, 2015., (M85)

[13]     Miljko Erić, Desimir Vučić NEW MUSIC-BASED METHOD FOR INDOOR DIRECT SELFLOCALIZATION IN SYNCHRONOUS IR UWB SYSTEMS Tehničko rešenje, ETF, 2013 (M85)

[14]     Miljko Erić, Rudolf Zetik, Desimir Vučić NEW SOFTWARE: INDOOR UWB DIRECT SELF-LOCALIZATION USING UWB MIMO CHANNEL SOUNDER Tehničko rešenje, ETF, 2013 (M85)

 

Projekti

NAUČNO-ISTRŽIVAČKI PROJEKTI

 NACIONALNI (Projekti Ministarstva odbrane)

 [1]      „Automatizovani  radio-izviđački  sistem  ARIS“,  istraživački  projekat,  saradnik na projektu

[2]      „Prototipski  razvoj  radio-oniometra  za  VVF/UVF  opseg 20-500 MHz – RGK-2/3″, nosilac projekta, razvoj završen uspešno izradom i ispitivanjem prototipa radio-goniometra, Rešenjem PNGŠ br1313 od 25.12.2000. godine prototip usvojen u opremu Vojske.

[3]      „Prototipski razvoj širokopojasnog radio-goniometra za frekvencijski opseg2 MHz-3 GHz – WBDF“, nosilac projekta

[4]      „Modifikacija prototipa RGK-2/3″ , nosilac projekta,

[5]      „Istraživanje  metoda  i  tehničkih  rešenja  sistema  za  zvukometrijsko  izviđanje“,istraživački projekat,  nosilac  projekta,

[6]      „Prototipski razvoj sistema za zvukometrijsko izviđanje“, nosilac projekta

[7]       „Paralelni  analizator  spektra“,  istraživački  projekat,   saradnik  na projektu,

[8]      „Prototipski  razvoj  Univerzalnog  modema  za  prenos  računarskih  podataka  VOJ, saradnik na projektu

 

NACIONALNI (Projekti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

 [1]  ,,Napredne tehnike za efikasno korišćenje spektra u bežičnim sistemima ”, šifra projekta TR32028

[2]  ,,Integracija i harmonizacija zvučne izolacije u zgradama u kontekstu održivog stanovanja ” , šifra projekta TR32026

MEĐUNARODNI projekti

 [1]   ,,Ultra-širokopojasna lokalizacija u zatvorenom prostoru pri propagaciji signala u uslovima nepostojanja optičke vidljivosti“,  projekat međunarodne bilateralne saradnje između ETF-a Beograd i univerziteta Ilmenau, Nemačka, podržan od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja i nemačkog DAAD.

Login

Prijava na mailing liste