telit.etf.rs

Antenski nizovi u telekomunikacionom sistemima

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Antenski nizovi u telekomunikacionom sistemima
Akronim 13M031ANT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Sistemsko inyenjerstvo i radio komunikacije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Miljko Erić
Nastavnik (za vezbe) Prof. dr Miljko Erić
Nastavnik/saradnik (za DON) Prof. dr Miljko Erić
Broj ESPB 6 Status predmeta
Uslov
Cilj predmeta
Ishod predmeta
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave
Sadržaj praktične nastave
Literatura
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
Metode izvođenja nastave
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Login

Prijava na mailing liste