telit.etf.rs

Početak nastave prolećni semestar 2022.

Početak nastave prolećni semestar 2022.

Nastava iz predmeta Radio komunikacije držaće se uživo po rasporedu. Prvi termin je sreda 02. mart od 8.15h u amfiteatru 56.

28. februar 2022.
Početak nastave prolećni semestar 2022.

Početak nastave prolećni semestar 2022.

Nastava iz predmeta Telekomunikacioni sistemi držaće se uživo po rasporedu. Prvi termin je četvrtak 03. mart od 8.15h u amfiteatru 56.

28. februar 2022.
Početak nastave prolećni semestar 2022.

Početak nastave prolećni semestar 2022.

Nastava iz predmeta Bežične mreže držaće se uživo po rasporedu. Prvi termin je utorak 01. mart od 17.15h u sali 62.

28. februar 2022.
Telekomunikacije 1 (13E032T1) – početak nastave 2021/22

Telekomunikacije 1 (13E032T1) – početak nastave 2021/22

Uvodni čas iz predmeta Telekomunikacije 1 biće održan uživo u terminu predavanja po rasporedu časova u amfiteatru 56. Nastava iz..

27. februar 2022.
Obaveštenje (OTG) – Predavanja u prolećnom semestru 2021/2022

Obaveštenje (OTG) – Predavanja u prolećnom semestru 2021/2022

Predavanja iz predmeta Osnovi telekomunikacija na Odseku za energetiku (19e032otg) u prolećnom semestru školske 2021/2022 godine,..

26. februar 2022.
Obaveštenje (BSM) – Predavanja u prolećnom semestru 2021/2022

Obaveštenje (BSM) – Predavanja u prolećnom semestru 2021/2022

Uvodno predavanje iz predmeta Bežične senzorske mreže (13m031bsm) u prolećnom semestru školske 2021/2022 godine biće održan uživo..

25. februar 2022.
Obaveštenje (TK3) – Predavanja u prolećnom semestru 2021/2022

Obaveštenje (TK3) – Predavanja u prolećnom semestru 2021/2022

Uvodno predavanje iz predmeta Telekomunikacije 3 (13e033t3) u prolećnom semestru školske 2021/2022 godine biće održan uživo u skladu..

25. februar 2022.
Obaveštenje (OTS/OTF) – Predavanja u prolećnom semestru 2021/2022

Obaveštenje (OTS/OTF) – Predavanja u prolećnom semestru 2021/2022

Uvodni čas iz predmeta Osnovi telekomunikacija na odsecima OS i OF (šifre:13e032ots, 133033otf i 19e032otf) u prolećnom semestru..

25. februar 2022.
Početak predavanja školske 2021/22 godine

Početak predavanja školske 2021/22 godine

Planirano je da se nastava iz predmeta Arhitektura interneta (13E033AI) i Arhitektura savremenog interneta (19M034AI) drži uživo po..

25. februar 2022.
Početak predavanja školske 2021/22 godine

Početak predavanja školske 2021/22 godine

Uzimajući u obzir preporuke vezane za pandemiju, predavanja iz predmeta Pametni uređaji i komunikacije (19E031PUK) biće organizovana..

25. februar 2022.

Login

Prijava na mailing liste