telit.etf.rs

AMRES

AMRES

AMRES

Javnu informaciono komunikacionu ustanovu “Akademska mreža Srbije (AMRES)” je osnovala Vlada Republike Srbije radi izgradnje, razvoja i upravljanja obrazovnom i naučno-istraživačkom računarskom mrežom Republike Srbije. Ova mreža obrazovnim i naučno-istraživačkim organizacijama i drugim članicama obezbeđuje pristup i korišćenje Interneta, informatičkih servisa i vezu sa nacionalnim i internacionalnim mrežama.

Početak akademskog umrežavanja ’90-tih godina se desio povezivanjem nekoliko većih fakulteta,  što je rezultiralo stvaranjem najsavremenije računarske mreže u Srbiji,  koja danas broji preko 150 povezanih naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija članica i više od 150.000 aktivnih korisnika.

AMRES predstavlja jedan od najznačajnijih resursa naučno-istraživačkog i obrazovnog rada i nosilac je razvoja informatičkog društva.

Podeli sa prijateljima

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Login

Prijava na mailing liste