telit.etf.rs

VTI – Vojno Tehnički Institut

VTI – Vojno Tehnički Institut

Vojnotehnički institut (VTI ) je prva i najveća vojna naučnoistraživačka ustanova u Srbiji i Crnoj Gori koja se bavi istraživanjima i..

28. novembar 2014. 0 Komentara
AMRES

AMRES

Javnu informaciono komunikacionu ustanovu “Akademska mreža Srbije (AMRES)” je osnovala Vlada Republike Srbije radi izgradnje, razvoja..

22. septembar 2014. 0 Komentara
RCUB

RCUB

Računarski centar Univerziteta u Beogradu (RCUB) je počeo sa radom 1992. godine kako bi se članovima Univerziteta u Beogradu obezbedili..

20. septembar 2014. 0 Komentara
Emisiona tehnika i veze

Emisiona tehnika i veze

JP Emisiona tehnika i veze (JP ETV) osnovano je odlukom Vlade Republike Srbije koja mu je poverila upravljanje emisionom..

20. septembar 2014. 0 Komentara
SMATSA

SMATSA

Osnovna delatnost Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo predstavlja pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi (Air Navigation..

20. septembar 2014. 0 Komentara
Ratel

Ratel

Republička agencija za elektronske komunikacije ili RATEL je regulatorno telo u oblasti elektronskih komunikacija Republike Srbije...

20. septembar 2014. 0 Komentara

Login

Prijava na mailing liste