telit.etf.rs

Emisiona tehnika i veze

ETV

Emisiona tehnika i veze

JP Emisiona tehnika i veze (JP ETV) osnovano je odlukom Vlade Republike Srbije koja mu je poverila upravljanje emisionom infrastrukturom u Srbiji. („Službeni glasnik RS“, br. 84/2009).

Osnovna delatnost JP ETV su telekomunikacije. Preduzeće raspolaže sa više od 260 emisionih stanica sa predajnicima i repetitorima, među kojima je i Avalski toranj. Najvažniji zadatak preduzeća je stvaranje uslova za prelazak na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa putem zemaljskih predajnika, a glavne obaveze su mu: da obezbedi uslove za nesmetano funkcionisanje emisione infrastrukture koja služi emitovanju radio i televizijskog programa; da redovno održava i razvija kapacitete emisione infrastrukture i sistema veza, da unapređuje njihovo tehničko-tehnološko povezivanje u jedinstven sistem i da doprinosi usklađivanju sistema emisione infrastrukture Republike Srbije sa emisionim sistemima i sistemima veza drugih država.

Podeli sa prijateljima

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Login

Prijava na mailing liste