telit.etf.rs

Radio sistemi

O predmetu

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Radio sistemi
Akronim OT4RS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) Prof. dr Aleksandar Nešković
Nastavnik (za vezbe) as. mr Irena Marković, Prof. dr Aleksandar Nešković
Nastavnik/saradnik (za DON) as. mr Irena Marković, Kristina Jovičić, Prof. dr Aleksandar Nešković
Broj ESPB 6 Status predmeta obavezan
Uslov Radio sistemi
Cilj predmeta

Pregled savremenih radio-sistema. Osnovne karakteristike i osnovni principi organizacije savremenih radio-sistema. Poseban naglasak na 2G, 2.5G, 3G, 3.5G, 3.9G, 4G zemaljskim javnim mobilnim sistemima. Osnovni principi projektovanja pojednih tipova radio mreža (mobilne, namenske, radio-difuzne, lokalne mreže).

Ishod predmeta

Student bi trebalo da zna osnovne karakteristike radio-interfejsa i jezgra mreže najznačajnijih savremenih tipova radio-sistema. U slučaju javnih mobilnih sistema, student posebno treba da razume osnovne saobraćajne procedure, kao i tehnička rešenja organizacije sistema. Dopunski, student treba da ovlada osnovnim principima projektovanja najznačajnih radio-sistema.

Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave

Pregled, analiza načina rada i osnovne karakteristike savremenih radio-sistema.
Javni mobilni sistemi. GSM. GPRS. EDGE. UMTS. HSPA/HSPA+/MC-HSPA. LTE. TETRA. Radio-navigacija. Wireless LAN. Wireless Personal Area Networks – WPAN. FWA(Fixed Wireless Access) i WLL(Wireless Local Loop). Radio-difuzni sistemi. Radarski sistemi.Satelitski sistemi. Zaštita životne sredine.

Sadržaj praktične nastave

Laboratorija: Rad na GSM simulatoru. Rad na UMTS simulatoru. Merenje osnovnih parametara GSM sistema na namenskom mernom sistemu. Merenje osnovnih parametara UMTS sistema na namenskom mernom sistemu. Merenje pozicije GPS prijemnikom.

Literatura

1. GSM recommendations
2. 3GPP recommendations.
3. Trening dokumentacija renomiranih proizvođača opreme (Ericsson, Nokia Siemens Networks, Huawei, Alcatel, Cisco, Alvarion, …)., Training documentation of leading manufacturers ( Ericsson, Nokia Siemens Networks, Huawei, Alcatel, Cisco, Alvarion, …).
4. Publikovani radovi, projekti, dodatni izvodi iz više knjiga., Published papers, projects, extracts from several books.

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave

Predavanja i vežbe se drže kroz PowerPoint prezentacije i rad na tabli. Praktična nastava se drži u laboratoriji i podrazumeva vežbe pokaznog tipa, kao i samostalan rad studenata.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 50
Seminari

Elektronski dokumenti

Ostalo

Zastita od elektromagnetnog zračenjaGSM TehnologijaLTE Tehnologija

Odlomci iz kampanje KAKO KOMUNICIRAS!

Šta je nejonizujuće zračenje?

Do kog rastojanja telefoni zrače?

Na kojoj udaljenosti treba držati mobilni telefon kako bi bili bezbedniji od neželjenog zračenja?

Da li telefon zrači i kad je ugašen?

Video iz kampanje KAKO KOMUNICIRAS!

youtube
please specify correct url

Login

Prijava na mailing liste