telit.etf.rs

Projekat BENEFIT – Prvi sastanak

Alpen-Adria-Universitat Klagenfurt je krajem novembra bila domaćin Erasmus + Kick-off sastanka za projekat BENEFIT. BENEFIT je trogodišnji projekat koji koordinira Alpen-Adria-Universitat Klagenfurt (profesor Tonello) koji će se fokusirati na tri glavna cilja:

1.) saradnja visokoškolskih ustanova  i industrije sa ciljem modernizacije studijskog programa u telekomunikacionom inženjerstvu;
2.) usvajanje savremenih nastavnih metodologija i alata, nadogradnja infrastrukture i stvaranje nekoliko zajedničkih laboratorija univerzitetsku i industrije;
3.) obuka nastavnika i studenata.

Pored toga, radi povećanja nivoa saradnje, vidljivosti i održivih mogućnosti, projektom će se razviti integrisana e-platformu za materijale za e-učenje, omogućnosti obuku / stažiranje u regionu, formirati listu univerziteta i kompanija iz konzorcijuma, mogućnosti zapošljavanja , i događaja tehničkog sadržaja sa društvenim uticajem.

BENEFIT- Kick of Meeting

Projekat BENEFIT će doprineti oblikovanju modernog profila za diplomce u domenu telekomunikacija / ICT inženjeringa, efikasno premošćujući jaz sa potrebama tržišta rada, što je konkretna akcija kao odgovor na nedavno proglašene programske ciljeve zemalja Zapadnog Balkana.

Modernizacija studijskog programa Telekomunikacijea u IKT inžinjering program podstiče transverzalne veštine, razbija barijere koje tradicionalno postoje u nastavnim planovima računarstva elektrotehnike i promoviše konkretnu primenu ICT hardverskih i softverskih veština u horizontalnim domenima: pametni sistemi, IoT, energija, e-zdravlje, transport.

Saradnja sa industrijom promoviše profesionalni razvoj nastavnika i osoblja uključenih u obuku u skladu sa ICT metodologijama.

Oznake

Podeli sa prijateljima

Povezani članci

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Login

Prijava na mailing liste