telit.etf.rs

Ratel

RATEL

RATEL

Republička agencija za elektronske komunikacije ili RATEL je regulatorno telo u oblasti elektronskih komunikacija Republike Srbije.

Formirana je Zakonom o telekomunikacijama (2003), a počela je sa radom 19. decembra 2005. godine.

Stari naziv agencije je Republička agencija za telekomunikacije otuda i skraćenica koja se i danas koristi – RATEL.

Uloga

RATEL treba da stvori uslove za otvaranje tržišta telekomunikacija i to:

 • uvođenjem liberalizacije u sektorima gde postoji monopol
 • predlaže mere harmonizacije sa zakonodavstvom Evropske unije
 • pospeši slobodan pristup telekomunikacionim mrežama i sredstvima
 • uvede pravila koja će omogućiti ravnopravnu konkurenciju.

Dalji razvoj

Dalji razvoj telekomunikacija i zadovoljenje javnih interesa se odvijaju kroz:

 • regulacija na principima tržišne ekonomije i troškovnom principu
 • uvođenje novih operatora
 • uvođenje novih servisa
 • poboljšanje kvaliteta postojećih servisa

Delatnost

RATEL se bavi regulativom, nadzorom, administrativnim aktivnostima. Nezavisan je u odnosu na državne organe i cilj mu je da bude profesionalno i stručno regulatorno telo među operaterima u telekomunikacijama. Treba imati u vidu da učešće prihoda telekomunikacionih firmi u Srbiji u 2005. godini je bio 7,2% a da u firmama koje se bave telekomunikacijama radi preko 25.000 zaposlenih.

Nadležnosti

Nadležnosti RATELA su:

 • izdavanje licenci, dozvola i odobrenja
 • tehnički pregledi
 • definisanjem standarda
 • numeracija
 • davanje saglasnosti za uvoz
 • regulacija tarifa
 • kontrola zakupa linija
 • interkonekcija
 • univerzalni servis.

Podeli sa prijateljima

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Login

Prijava na mailing liste