telit.etf.rs

RCUB

RCUB

RCUB

Računarski centar Univerziteta u Beogradu (RCUB) je počeo sa radom 1992. godine kako bi se članovima Univerziteta u Beogradu obezbedili kompjuterski servisi. Sa razvojem komunikacionih tehnologija i Internet servisa, mnogi fakulteti Univerziteta u Beogradu, kao i veći istraživački centri i drugi univerziteti u zemlji, povezali su se na RCUB.

Danas je RCUB specijalizovan u dve osnovne oblasti:

Informacione tehnologije – postavljanje informacionih sistema, razvoj softverskih aplikacija;
Komunikacione tehnologije – postavljanje kompjuterskih mreža, razvoj infrastrukture i korisničkih servisa zasnovanih na Internet tehnologiji.

U okviru informacionih tehnologija i razvoja softvera, glavna uloga RCUB-a ogledala se u stvaranju Informacionog sistema Univerziteta (ISU). Ovaj informacioni sistem je namenjen integraciji podataka sa fakulteta i instituta, centralizovanom izdavanju diploma, analizi rada visokoškolskih ustanova, kao i podršci procesima na univerzitetu.

Na polju komunikacionih tehnologija, RCUB pruža komunikacione servise fakultetima Univerziteta u Beogradu, i predstavlja AMRES servisni centar zadužen za vezu sa Internetom, kičmu AMRES-a, distributivne linkove, pojedinačne veze i komunikacione servise.

Na RCUB je povezano preko 120 institucija u Beogradu, među kojima su fakulteti Unverziteta u Beogradu i Univerziteta umetnosti, instituti, studentski domovi, biblioteke, nastavne jedinice Medicinskog fakulteta i druge naučno-istraživačke i obrazovne institucije. Pored obezbeđivanja veze sa Internetom i drugih infrastrukturnih poslova, RCUB je takođe orijentisan ka razvoju i implementaciji različitih servisa za institucije i pojedinačne korisnike.

RCUB je posebno posvećen negovanju istraživačkog rada, što se najbolje ogleda u činjenici da je uzeo učešće u velikom broju međunarodnih FP i TEMPUS projekata.

Takođe, RCUB predstavlja ASC (Academy Support Center) i ITC (Instructor Training Center) Cisco Networking akademije.

Podeli sa prijateljima

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Login

Prijava na mailing liste