telit.etf.rs

Uvodni čas

Uvodni čas na predmetu Antenski nizovi u telekomunikacijama biće održan u četvrtak 13.10.2022. u 18h u sali 17. Nastava na predmetu će se odvijati uživo u terminima koji će biti dogovoreni na uvodnom času.

Predmet je moguće izabrati na modulu IKT iz grupe A ili kao ispit sa ostalih modula na svim ostalim modulima na master studijima. Za predmet je zadužen profesor Miljko Erić.

Oznake

Podeli sa prijateljima

Povezani članci

Login

Prijava na mailing liste